niedziela, 21 lutego 2016

Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej: Ogłoszenie o grantach

Komitet Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga przypomina, że ostatecznym terminem do nadsyłania podań o dofinansowanie w pierwszej połowie 2016 roku jest 15 marca.

 
Zgodnie Regulaminem Funduszu dofinansowania mogą być przyznawane na

  1. promowanie literatury, muzyki i wszelkich innych form polskiej sztuki i kultury w Australii,
  2. pomoc dla organizacji młodzieżowych w Australii,
  3. popieranie prac Komisji Edukacyjnych Polonii Australijskiej,
  4. fundowanie stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia,
  5. popieranie prac Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz organizacji do niej należących.

Organizacje ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki:

  1. być organizacją ‘non-profit’ i nie być organizacją polityczną,
  2. prowadzić stosowną dla nich księgowość włącznie z rocznymi lub częstszymi raportami finansowymi,
  3. posiadać ABN oraz mieć uregulowany status podatkowy, a w wymaganych przypadkach być zarejestrowaną do GST,
  4. należeć bezpośrednio lub pośrednio do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

Osoby indywidualne ubiegające się o dofinansowanie muszą dołączyć list popierający od organizacji spełniającej powyższe kryteria.

Podania o dofinansowania powinny być nadsyłane na formularzach dostępnych pod adresemOd organizacji i osób dofinansowanych wymagane jest krótkie sprawozdanie o tym jak dofinansowanie zostało wykorzystane.


Informacje o przyznanych donacjach będą publikowane w prasie polonijnej oraz na stronach Funduszu


 

Sekretarz Komitetu Administratorów FWPA

Andrzej Kozek

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.