czwartek, 30 maja 2013

Procession for Feast Day Boze Cialo & ConcertPolish Dance Ensembles Kujawy, Lajkonik, Syrenka and Podhale would like
to invite everyone to a concert after the Celebratory Mass and
Procession for Feast Day Boze Cialo, on Sunday 2nd June 2013. Mass
commences at 2.30pm.
Henry Iglinski

wtorek, 14 maja 2013

Impreza z okazji Dnia Matki w Bankstown

Grupa muzyczna "Kwadrat" zaprasza wszystkich na imprezę okolicznościowa z okazji Dnia Matki.
"Dla Ciebie Mamo" :
*roza, kawa ciasto dla oslody,
*lampka wina
*gry, zabawy i nagrody
* to wszystko co najlepsze mamy więc serdecznie zapraszamy Wszytkie Mamy!

W sobotę 25 maja o godzinie 19:30 do Klubu Polskiego w Bankstown!
Cena : 25 dolarów od osoby w tym gorące danie, kawa, ciasto, róża i lampka wina! Przy tym dużo wrażeń i dobrej polskiej muzyki.

Rezerwacja biletów pod numerem telefonu:9708 2433 oraz pod adresem email :bankstwonpolishclub@bigpond.com

czwartek, 9 maja 2013

Dyżury paszportowe Konsulatu RP

Uprzejmie informuję, że kolejna seria dyżurów paszportowych odbędzie się:

 
1. W Melbourne w dniach 28-31 maja 2013 r. w następujących miejscach:

- we wtorek 28 maja w Biurze Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii (Suite 305/ 3 Chester Street,  Oakleigh);

- w środę 29 maja w Domu Polskim „Syrena” w Rowville (1325 Stud Road, Rowville);

- w czwartek 30 maja w Polskim Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Albion (19 Carrington Drive, Albion);

- w piątek 31 maja w Biurze Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii (Suite 305/ 3 Chester Street,   Oakleigh).

 
2. W Brisbane w dniach 6-7 czerwca 2013 r. w Domu Polskim (10 Marie Street, Milton).

 
3. W Adelaide w dniach 27-28 czerwca 2013 r. w Centralnym Domu Polskim (232 Angas Street, Adelaide).

 
4. W Perth w dniach 3-5 lipca 2013 r. w Domu Polskim (33 Eighth Avenue, Maylands).

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z możliwości złożenia podania o paszport w swoim miejscu zamieszkania lub jego bliskości. W załączeniu przesyłam informacje o dyżurach w osobnym pliku dla każdego z miast.
 
Ze względu na ograniczoną liczbę osób, jakie mogą zostać przyjęte podczas dyżuru w celu złożenia wniosków paszportowych, obowiązują zapisy telefoniczne na określoną godzinę. Zapisy prowadzi Konsulat Generalny RP w Sydney, w godz. 9.00 – 16.30 pod numerem telefonu: 02 9363 9816. Pisemne zgłoszenie chęci zapisania się na dyżur można również wysłać e-mailem na adres: marta.kiec-gubala@msz.gov.pl. ZAPISUJĄC SIĘ NA DYŻUR, NALEŻY PODAĆ NUMER PESEL (jest to warunek nieodzowny dla przyjęcia zgłoszenia).

W celu obsłużenia jak największej liczby interesantów, uprzejmie proszę o Państwa współdziałanie w następujących kwestiach:

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, zdjęcia i opłat podane są na stronie www.sydney.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/paszporty/. UPRZEJMIE PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI INFORMACJAMI I PRZYGOTOWANIE STOSOWNYCH DOKUMENTÓW, ZDJĘCIA I OPŁATY.

 
OPŁATA PASZPORTOWA powinna zostać dokonana W POSTACI PRZELEWU BANKOWEGO na konto Konsulatu:

Commonwealth Bank

BSB 062 124

Account: 1038 5948

SWIFT: CTBAAU2S

Account's holder: Polish Consulate in Sydney

 

W tzw. polu „reference" proszę wpisać słowo „PASZPORT” i NAZWISKO wnioskodawcy. Jeżeli chcecie Państwo, żeby gotowy paszport został do Państwa odesłany pocztą, proszę o uwzględnienie dodatkowej opłaty pocztowej w wysokości 12 AUD za KAŻDY przesyłany paszport.

 
Ze względów bezpieczeństwa w trakcie dyżurów NIE PRZYJMUJEMY GOTÓWKI! Możliwe jest ewentualne wniesienie opłaty w postaci money order lub bank cheque (NIE czeku osobistego!) wystawionych na „Consulate General of the Republic of Poland in Sydney", ale zdecydowanie polecam Państwu wykonanie przelewu jako formy płatności łatwiejszej i tańszej dla Państwa.
Proszę zwrócić uwagę, że OD DNIA 1 MAJA 2013 r. OBOWIĄZUJĄ NOWE STAWKI OPŁAT PASZPORTOWYCH. Dla Państwa wygody załączam je w osobnym pliku.

 
W celu sprawnej realizacji dyżuru uprzejmie proszę Państwa o PRZYNIESIENIE NA DYŻUR PASZPORTOWY:

 

1. ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH W KOLEJNYCH PUNKTACH (DO WGLĄDU).

 
2. FOTOKOPII PAŃSTWA OSTATNIEGO PASZPORTU POLSKIEGO.

 
3. FOTOKOPII INNEGO, WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM (np. paszport australijski, polski dowód osobisty, polskie lub australijskie prawo jazdy).

 
4. FOTOKOPII DECYZJI WOJEWODY poświadczającej Państwa obywatelstwo polskie – TYLKO JEŻELI przeprowadziliście Państwo tę procedurę.


5. FOTOKOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO ZNIŻKĘ (np. Pensioner  Concession  Card, Student Card) – TYLKO JEŻELI korzystacie Państwo ze zniżki (dotyczy emerytów, rencistów, inwalidów, kombatantów oraz uczącą się młodzież i studentów do ukończenia 26. roku życia).

 
Wszystkie powyższe fotokopie mogą (lecz nie muszą) być wykonane na jednej kartce. Mogą być czarno-białe.

 
6. ZDJĘCIA odpowiadającego polskim wymogom paszportowym. Dla Państwa wygody przesyłam w załączeniu szczegółową instrukcję na ten temat.

 
Pragnę ponadto uprzejmie poinformować Państwa o następujących sprawach:

 
W przypadku ubiegania się o dokument paszportowy po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą, proszę pamiętać, że jeżeli akt małżeństwa NIE został umiejscowiony w polskich księgach stanu cywilnego, NIE JEST MOŻLIWE wydanie danej osobie paszportu na NOWE nazwisko (należy najpierw dokonać umiejscowienia). Jeżeli natomiast akt małżeństwa został już umiejscowiony w polskich księgach stanu cywilnego, UPRZEJMIE PROSZĘ PRZYNIEŚĆ ZE SOBĄ ODPIS SKRÓCONY LUB ZUPEŁNY POLSKIEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA na wypadek, gdyby umiejscowienie nie było odnotowane w systemie (możemy dokonać korekty na podstawie polskiego aktu małżeństwa).

 
Ponadto, w związku z tym, że czasami występują rozbieżności między danymi zapisanymi w systemie i danymi faktycznymi, UPRZEJMIE SUGERUJĘ PAŃSTWU PRZYNIESIENIE NA DYŻUR – na wypadek konieczności korekty danych - PAŃSTWA POLSKICH AKTÓW URODZENIA I MAŁŻEŃSTWA.

 
Uprzejmie wyjaśniam także, że ze względów technicznych związanych z dalszą obróbką każdego formularza wniosku paszportowego nie wysyłamy formularzy wniosków ani pocztą ani w formie elektronicznej. Formularze wniosków będą dostępne do wypełnienia we wszystkich miejscach, gdzie będą realizowane dyżury paszportowe. Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut.

 
W celu utrzymania grafiku dyżuru, sprawnej obsługi interesantów oraz poszanowania czasu osób zapisanych na konkretną godzinę poprzez uniknięcie opóźnień, w trakcie dyżuru będą przyjmowane wyłącznie osoby zapisane. Osoby zgłaszające się bez zapisów „tylko z jednym pytaniem” nie będą przyjmowane, ponieważ odpowiedzi na takie zapytania często zajmują tyle samo czasu, co przyjęcie wniosku paszportowego i powodują opóźnienia. Uprzejmie proszę kierować wszelkie pytania, drogą telefoniczną lub mailową, do Konsulatu Generalnego RP w Sydney.

 
W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości w odniesieniu do dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku paszportowego uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny (02 9363 9816 w godz.: 9.30 – 16.30 w dni robocze) lub mailowego (sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl) z Konsulatem Generalnym RP w Sydney.


Z góry dziękując Państwu za pomoc i zrozumienie, ufam, że dzięki sprawnemu przebiegowi dyżurów możliwe będzie przyjęcie wszystkich zainteresowanych w poszczególnych miastach.

 

Z poważaniem,

 
Daniel Gromann
Konsul Generalny
Konsulat Generalny RP w Sydney
10 Trelawney St
Woollahra, NSW 2025
Australia
tel. + 61 2 9363 9816
fax + 61 2 9327 2216
www.sydney.msz.gov.pl

piątek, 3 maja 2013

Zaproszenie do udziału w Polsko-Australijskim Forum Biznesowym

W ślad za wcześniejszą wiadomością, uprzejmie informuję, że jest jeszcze możliwość udziału w Polsko-Australijskim Forum Biznesowym, które otworzy pan Minister Radosław Sikorski i które odbędzie się w poniedziałek 6 maja w Hotelu InterContinental. Uprzejmie zachęcam wszystkie zainteresowane osoby do udziału w forum. Udział we wszystkich segmentach forum jest bezpłatny. W razie zainteresowania uprzejmie proszę o zgłoszenie chęci udziału Ambasadzie RP w Canberze (e-mail canberra.amb.sekretariat@msz.gov.pl; Ambasada będzie przyjmować zgłoszenia przez weekend). Jeżeli znacie Państwo inne osoby zarówno w środowisku polskim, jak i australijskim, które mogą być zainteresowane udziałem, uprzejmie proszę o przekazanie im niniejszego zaproszenia.

Wydarzenie będzie obejmować trzy części:
 
Godz. 10.30 – 12.00 Prezentacja Polski jako atrakcyjnego partnera biznesowego
Godz. 12.00 – 13.00 Lunch
Godz. 13.00 – 15.00 Seminarium dot. górnictwa i energetyki


Daniel Gromann
Konsul Generalny
Konsulat Generalny RP w Sydney