wtorek, 28 czerwca 2016

„Świadek Historii” – II edycja nagrody IPN


„Świadek Historii” – II edycja nagrody dla osób i organizacji spoza Polski (termin zgłoszeń do 31 lipca 2016 r.)

 
Instytut Pamięci Narodowej ogłasza drugą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii”. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w marcu 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w sferze edukacyjnej i naukowej. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. Na mocy decyzji Prezesa Instytutu od 2015 r. nagrodę mogą dostać także osoby działające poza granicami kraju.

Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla narodu polskiego. Ponieważ działalność IPN skupia się na dziejach najnowszych Polski, czyli latach 1918–1989, dlatego nagradzane są działania dotyczące tego okresu.

Można składać także wnioski o uhonorowanie pośmiertne.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz, pisząc na adres e-mailowy: swiadek.historii@ipn.gov.pl.

 
* * *

Second edition of the international "Witness of History" award – opening: March 2016 (deadline 31st July 2016)

The Institute of National Remembrance (IPN) hereby announces the second edition of the international „Witness of History" award. This is an honorary distinction established in March 2009 by ordinance of the IPN's President and conferred by the Institute. It is granted to individuals and organisations in recognition of their outstanding contribution to commemorating the history of the Polish Nation and supporting the IPN in its statutory activities in the field of education and research. The laureates comprise a large group of combatants, teachers, social activists and local government officials. Since 2015, by decision of the President of the Institute, the award may also be granted to persons active abroad.

Nominations are welcomed for individuals and institutions active outside Poland and especially involved in cultivating Polish historical memory, committed to preserving, promoting, and enhancing the knowledge of the recent history of our country, and to uncovering forgotten facts and persons who have rendered great services to the Polish Nation. Since the activity of the IPN focuses solely on modern Polish history, namely the years between 1918 and 1989, the award acknowledges activities related to that historical period.

Posthumous decoration may also be requested.

Award proposal should include: information about the candidate, a description of the merits that may constitute ground for granting the distinction, and copies of any documents certifying the candidate's achievements that are available to the applicant. The proposal should include a statement of consent by the nominee (not applicable to candidates proposed posthumously). Proposals should be made exclusively in writing and sent no later than 31 July 2016 (as per postmark) to the following address:

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa

POLAND
(BEP „Świadek Historii”)

In matters related to the award one may also contact Katarzyna Miśkiewicz via e-mail at: swiadek.historii@ipn.gov.pl

 

wtorek, 21 czerwca 2016

XI Polonijny Festiwal LOSY POLAKÓW - zaproszenie

Fundacja Polska-Europa-Polonia   serdecznie zaprasza na Polonijny Festiwal "Losy Polaków", który odbędzie się w Warszawie w dniach 12 i 13 listopada 2016 r. i będzie obejmował:
1/ Przegląd prac (filmy, programy telewizyjne, radiowe i multimedialne, teledyski i strony internetowe)
        związanych z życiem Polaków i ukazujących historie, tradycje i kulturę naszego kraju.

2/ Przegląd prac multimedialnych związanych z Obchodami Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
3/ Przegląd prac multimedialnych związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży.


Termin zgłaszania prac – sukcesywnie do 30 września 2016 r
Nadesłano już pierwsze prace z USA, Australii, Słowacji, Kazachstanu i Polski   Szczegóły www.warszawa.mazowsze.pl
Patronat Honorowy nad Festiwalem objął Marszalek Senatu RP – Stanisław Karczewski oraz Komitet Honorowy złożony z przedstawicielami
Sejmu, Senatu, Rządu, przedstawicieli Kościoła i organizacji polonijnych oraz świata nauki i kultury z kraju i zagranicy.. (w załączeniu).
Festiwal wspiera Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Studio Kondrat Media
Nagrody w tegorocznym Festiwalu przyznawane będą przez Jury Festiwalu, któremu corocznie przewodniczący znany reżyser – Paweł Woldan.
            
Przypomnijmy, ze w roku ubiegłym nadesłano prace
ukazujących życie Polaków w ponad 15 krajach świata m.in. w Australii,
Botswanie, Boliwii,  Gruzji,  Kanadzie, Macedonii, Niemcach, Rosji, Szwecji, Togo, Ugandzie, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Zimbabwe i Polsce
Grand Prix Festiwalu otrzymał:
- Mirosław Krzyszkowski za film  „Pilecki” (10F026) dystr. KONDRAT-MEDIAFabularyzowany dokument opowiadający o losach rotmistrza Witolda Pileckiego z udziałem syna rotmistrza: Andrzeja Pileckiego.
Jako materiał ilustracyjny w filmie wykorzystano wiele dotychczas niepublikowanych zdjęć, pochodzących z archiwum rodziny Pileckich.
Nagrodę Specjalną pt „Duchowni Katoliccy - Ambasadorami Polonii Świata” otrzymał
- ojciec Mirosław Wołodko (werbista z Togo)
za filmy Posługa misyjna w krainie słoni (10F022) i  „Urodziłem się , aby latać…” (10F013
prod. Afram Multimedias SVD
Film „Posługa misyjna w krainie słoni. Z życia misyjnego…” ukazuje nietypową pracę misyjną o. Marka Marciniaka SVD.
Przed laty o. Marek przyjął obywatelstwo Botswany i prowadzi młodą młodą parafię na pograniczu Parku Narodowego Czobe w Północnej części kraju.
         
            Przy okazji pokazów festiwalowych,  organizowanych w kraju i zagranicą,  powstaną - realizowane m.in przez dotychczasowych laureatów Polonijnego Festiwalu
- dokumentalne filmy i nagrania prezentujące sylwetki zasłużonych, mieszkających za granicą Polaków. Z nagrań tych stworzony zostanie Polonijny Leksykon Multimedialny.
           Zapraszając do udziału w powyższych imprezach – prosimy o wsparcie promocji i organizacji Festiwalu “Losy Polaków”.
 
Zygmunt Gutowski -  prezes Fundacji tel. +48 602126206
Magdalena Kozerska – wiceprezes Fundacji +48 502496181
Ryszard Łączyński – dyrektor Fundacji  +48 502496182

czwartek, 16 czerwca 2016

Jak ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Wieczystego w roku 2016?

Komitet Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga przypomina, że ostatecznym terminem do nadsyłania podań o dofinansowanie w drugiej połowie 2016 roku jest 15 lipca. Zwracamy uwagę, że jest to zmiana terminu w stosunku do roku ubiegłego.


Zgodnie Regulaminem Funduszu dofinansowania mogą być przyznawane na

1. promowanie literatury, muzyki i wszelkich innych form polskiej sztuki i kultury w Australii,

2. pomoc dla organizacji młodzieżowych w Australii,

3. popieranie prac Komisji Edukacyjnych Polonii Australijskiej,

4. fundowanie stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia,

5. popieranie prac Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz organizacji do niej należących.

Organizacje ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki:

1. być organizacją ‘non-profit’ i nie być organizacją polityczną,

2. prowadzić stosowną dla nich księgowość włącznie z rocznymi lub częstszymi raportami finansowymi,

3. posiadać ABN oraz mieć uregulowany status podatkowy, a w wymaganych przypadkach być zarejestrowaną do GST,

4. należeć bezpośrednio lub pośrednio do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

Osoby indywidualne ubiegające się o dofinansowanie muszą dołączyć list popierający od organizacji spełniającej powyższe kryteria.

Podania o dofinansowania powinny być nadsyłane na formularzach dostępnych pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/44-fundusz-wieczysty-wniosek-zgoszeniowy/file
Od organizacji i osób dofinansowanych wymagane jest krótkie sprawozdanie o tym jak dofinansowanie zostało wykorzystane. Formularz sprawozdania dostępny jest pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/76-fwpa-template-sprawozdanie-z-donacji-pdf
Informacje o przyznanych donacjach będą publikowane w prasie polonijnej oraz na stronach Funduszu
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/fundusz-wieczysty
Sekretarz Komitetu Administratorów FWPA

Andrzej Kozek

wtorek, 14 czerwca 2016

Polski Festiwal Filmowy w Perth 2016

 

Polski Festiwal Filmowy w Perth 2016

Polish Film Festival in Perth 2016

Opening Night: Thursday 16 June 6:30pm, Cinema ParadisoPolish Film Festival in Perth is pleased to announce the start of its 2nd annual film festival organised in Perth. The 2016 event will be held at Cinema Paradiso from 16 June to 3 July 2016.

After the success of the inaugural Polish Film Festival in Perth last year, the 2016 event brings another exciting program full of recent releases that will please a diverse audience.

The 2nd Polish Film Festival in Perth (PFFP) will open on Thursday 16 June. The 2016 event will kick off with the screening of a heart warming comedy-drama about the strength of family ties, THESE DAUGHTERS OF MINE.The film tells the story of two sisters who are poles apart and absent from each others’ lives, but faced with illness of their parents are slowly getting closer to each other. Showered with prizes at major film festivals, including the Audience Award and Journalists’ Award at the 2015 Polish Academy Awards in Gdynia, the production by writer and director Kinga Dębska is a wonderfully presented piece of cinema. Starring in the film is renowned Polish actress Agata Kulesza, known to the Australian audience for her role in IDA, 2015 Oscar winner in the Best Foreign Film category.

Highlights of this year’s program also include a smash hit of 2016 PLANET SINGLE and WALPURGIS NIGHT, an outstanding feature debut by Marcin Bortkiewicz with brilliant performance by Małgorzata Zajączkowska. Screening alongside them are the award-wining thriller THE RED SPIDER, the box office stand out that scored the best opening of a Polish film in 30 years LETTERS TO SANTA 2, and a drama with Poland’s favourite actor, Tomasz Kot, LIFE MUST GO ON.Each film will screen only once, so don’t miss out and book your tickets early!

For more information about the festival, please go to our website at www.polishfilmfestival.org

Tickets to the festival are now on sale at Cinema Paradiso, online or in person at the Cinema Paradiso box office.

Details:

Dates: Jun 16 - Jul 03, 2016Venue / Address:

Cinema Paradiso

164 James St, Northbridge

Ticket Information:

Adult $20.00, Concession $17.00, Opening Night $32 (includes complimentary drink and finger food)

Booking Information:

Book online at www.polishfilmfestival.org or via Cinema Paradiso website.


2016 Polish Film Festival in Perth Program:
Thursday, 16 June 2016, 6.30pm These Daughters Of Mine / Moje Corki Krowy (Opening Night) https://lunapalace.com.au/select-film+1842

Sunday, 19 June 2016, 6.30 pm Letters To Santa 2 / Listy Do M. 2 https://lunapalace.com.au/select-film+1843+letters-to-santa…

Friday, 24 June 2016, 6.30pm The Red Spider / Czerwony Pajak https://lunapalace.com.au/select-film+1844+the-red-spider

Sunday, 26 June 2016, 6.30pm Walpurgis Night / Noc Walpurgi https://lunapalace.com.au/select-film+1845+walpurgis-night

Thursday, 30 June 2016, 6.30pm Planet Single / Planeta Singli https://lunapalace.com.au/select-film+1846+planet-single

Sunday, 3 July 2016, 6.30pm Life Must Go On / Zyc Nie Umierac https://lunapalace.com.au/select-film+1847+life-must-go-onMore information:
 
Polish Film Festival in Perth

e: pffp@mail.com

w: www.polishfilmfestival.org

f: www.facebook.com/PolishFilmFestivalPerth