piątek, 27 listopada 2020

Komedia "Poszukiwany Poszukiwana" w Klubie Polskim w Bankstown

 Konsulat Generalny RP w Sydney we współpracy z Klubem Polskim w Bankstown zaprasza na projekcję komedii Stanisława Barei „Poszukiwany poszukiwana” w sobotę 5 grudnia 2020r.o godzinie 18.00 w Klubie Polskim w Bankstown,11 East Terrace, Bankstown.

Film jest z angielskimi napisami.

 

Liczba miejsc jest ograniczona w związku z tym  bardzo prosimy o wcześniejszą rezerwację do wtorku 1 grudnia telefonicznie na numer : (02) 97082433 lub na adres: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl;

 

Wstęp wolny.

 

Serdecznie zapraszamy.

 


Konsulat Generalny RP w Sydney

sobota, 21 listopada 2020

III. EDYCJA POLONIJNEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
 III. EDYCJA POLONIJNEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

W 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległosci Polski Komitet Olimpijski oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zainicjowały organizację  na całym świecie Polonijnych Biegów Niepodległości pod hasłem

 

BIEGNIJMY RAZEM NA CHWAŁĘ NIEPODLEGŁEJ!

 

Ta szczególna rocznica jest okazją do organizacji wyjątkowej imprezy sportowej, a tym samym łączy Polonię i Polaków w świecie. Jest to również okazja do ukazania wszystkim, jak ważna dla całych pokoleń Polek i Polaków była i jest idea walki o wolność.

Podczas wydarzenia,  będą zachowane wszelkie rządowe restrykcje związane z panującą pandemią, obowiązujące w stanie Nowa Południowa Walia.

I. MIEJSCE I TERMIN POLONIJNEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI W SYDNEY

III. Polonijny Bieg Niepodległości  w Sydney odbędzie się w niedzielȩ 6 grudnia br.  o godz. 12:30 na terenie przylegajacym do Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton ze startem i metą na posesji Klubu.

Organizatorami Biegu są: Rada Naczelna Polonii Australijskiej (RNPA) oraz Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton.

Bieg odbȩdzie sie na dystansie 1918 metrów. 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal Polonijnego Biegu Niepodległosci w Sydney wraz z dyplomem.

Polonijny Bieg Niepodległości obejmuje nastȩpujące wydarzenia:

Godz. 11:30 - rejestracja do Biegu.

Godz. 12:30 - uroczyste otwarcie Biegu Niepodległości 1918.

Godz. 12:40 - wspólne zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Godz. 12:45 - start Biegu Niepodległości.

Biuro Zawodów, start i meta Polonijnego Biegu Niepodległości będą miały miejsce na terenie Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton, przy 23 Bungalow Street.

II. CEL BIEGU

Polonijny Bieg Niepodległości  jest wydarzeniem które z jednej strony ma za zadanie popularyzację sportu jako formȩ aktywnego spędzania wolnego czasu, a z drugiej strony ma za zadanie umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

III. UCZESTNICTWO I REGULAMIN BIEGU

1.      Każdy uczestnik Polonijnego Biegu Niepodległości musi się zarejestrować (telefonicznie lub przed Biegiem w Klubie), a następnie potwierdzić swoją obecność u organizatorów w Klubie „Polonia” przed Biegiem na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożenia podpisu pod oświadczeniem o znajomości Regulaminu.

2.      Nie ma ograniczeń wiekowych, ale osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem, adresem internetowym i numerem telefonu. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem tożsamości, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

3.      Każdy uczestnik otrzyma numer startowy.

4.      Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów przed Biegiem.

5.      Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości że zdjęciem.

6.      Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu.

7.      Każdy uczestnik, by wystartować w danej imprezie biegowej, musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty.

8.      Zarejestrowani uczestnicy osobiście odbierają w Biurze Zawodów numer startowy.

9.      Na trasie Polonijnego Biegu Niepodległości nie są przewidywane punkty z własnymi odżywkami zawodników. Organizatorzy przygotują punkty z wodą do picia.

10.  Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.

11.  Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), że zwierzętami, kijkami typu nordic walking.

12.  W ramach Polonijnego Biegu Niepodległości nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach.

13.  Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach i napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych.

14.  Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień powyższego Regulaminu.

15.  Uczestnik ma również obowiazek przestrzegac restrykcji rządowych w zwiazku z panującą pandemią.

16.  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do podanego wyżej Regulaminu.

IV. KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE

Małgorzata Kwiatkowska (RNPA), tel: 0411 282 110

Jacek Lisowski (Klub Sportowy „Polonia” Plumpton), tel: 0403 185 745

W niedzielę 6 grudnia br. Restauracja Klubowa i bar będą czynne już od godz. 11:00.

PROJEKT JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO POMOCY POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy Polonijnego Biegu Niepodległości w Sydney

środa, 18 listopada 2020

Zaproszenie do Konkursu: „Twórcza Polska i Polonia”


 Szanowni Dyrektorzy szkół i Nauczyciele,

serdecznie zapraszamy Państwa uczniów do udziału w drugiej edycji

Międzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży

 „Twórcza Polska i Polonia”, Ustka 2020/2021.

Na prace (załączone do formularza, tylko w wersji elektronicznej) czekamy 

do 31 stycznia 2021 r.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie

sp2ustka.edupage.org w zakładce Międzynarodowy Konkurs Literacki.


W imieniu organizatorów konkursu

Iwona Perużyńska

środa, 4 listopada 2020

Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży "WOŚP - Gramy z radością"


 Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży "WOŚP - Gramy z radością"

 Szanowni Państwo!

 Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa uczniów i wychowanków do ucziału w Konkursie Plastycznym ‘WOŚP – Gramy z radością’

 Podstawowe informacje: 

1. Tematyka pracy: ‘WOŚP - Gramy z radością’. Praca plastyczna w dowolnej technice wykonania (np. rysunek, obraz, wydrapywanka, wyklejanka, dopuszczalne sa również formy przestrzenne itp.). 

2. Praca plastyczna musi zawierać serduszko WOŚP (zalecane jest by uczesntnik namalował go samodzielnie). 

3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Nowej Południowej Walii. 

4. Wystawa prac odbędzie się 10.01.2021r w niedzielę, podczas 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sydney. 

5. Do pracy powinna być dolączona kartka z infomracją zawierającą imię i nazwisko uczestnika oraz placówki do której uczęszcza jak również zgoda od rodzica/opiekuna prawnego (w załączniku). 

6. Praca powinna zostać dostarczona do Sztabu WOŚP Sydney w terminie nie później niż do 29.11.2020 (Niedziela). Możliwy jest również odbiór prac za pośrednictwem członka Sztabu WOŚP w Sydney. W tej sprawie prosimy o kontakt do Kasi Kapera @: wosp.sydney@gmail.com P: 0452008085 bądź Oli Fuksiewicz P: 0416584056 7.

 Dla każdego uczestnika przewidziany jest upominek i Dyplom. Odbiór nagród odbędzie się 10.01.2021r. w niedzielę o godzinie 1:30pm podczas 29 Finału WOŚP w Sydney.


Kasia Kapera 
0452008085 

Szef Sztabu WOŚP Sydney