piątek, 26 lutego 2021

Poszukiwani krewni prof. Gawendy

 Instytut im. Gen. Andersa w Lublinie poszukuje krewnych prof. Jerzego Augusta Gawendy

 

Instytut im. gen. Władysława Andersa jest stosunkowo młodą, ale bardzo dynamiczną instytucją naukową z siedzibą w Lublinie. Prace tej jednostki naukowej odbiegają od stereotypów polsko-polonijnych i kierują się bardziej w stronę pragmatycznej współpracy na zasadzie: granica miedzy Polską i Polonią nie istnieje. Sprzyjają temu oczywiście działania za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz różnego rodzaju platform multimedialnych i bezpośrednie kontakty.

 Fragment misji Instytutu:

«Instytut im. gen. Władysława Andersa to organizacja analityczno-edukacyjna służąca Polakom w kraju i zagranicą. Misją Instytutu jest krzewienie i podtrzymywanie polskiej kultury wśród Polonii, pomoc prawna, społeczna i ekonomiczna dla Polaków mieszkających w różnych częściach świata, budowanie silnych relacji między Polonią a macierzą, współdziałanie i koordynowanie akcji społecznych mających na celu wsparcie środowisk polonijnych oraz propagowanie wiedzy i podtrzymywanie pamięci o patronie Instytutu – generale Władysławie Andersie.

Instytut Andersa to miejsce spotkań ekspertów, naukowców, społeczników i przedstawicieli środowisk polonijnych, chcących kreować spójną narrację o całokształcie relacji pomiędzy Polską a jej diasporą. 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza krajem ma bardzo zróżnicowane spojrzenie na własne środowisko, a także na charakter i stan ich relacji z Macierzą(…).

(…) W dziele tworzenia Instytutu przyświecają nam słowa naszego patrona, Generała Władysława Andersa: Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski. Dziedzictwo Władysława Andersa, którego losy tak silnie związane są z dziejami Polonii i polskiej emigracji stanowi inspirację do łączenia Polaków w kraju i zagranicą».

 

Najnowszym wyzwaniem Instytutu Andersa jest ponowne wydanie mało znanej pracy prof. Jerzego Augusta Gawendy pt. Legalizm Polski w świetle prawa publicznego (wyd. Londyn 1959). Jest to ważna naukowa publikacja, w ktorej autor uzasadnia legalność trwania emigracji. Niestety w Polsce to dzieło jest niemal kompletnie zapomniane i przez to niedocenione.

 

Jerzy August Gawenda (1917-2000) to niesamowicie ciekawa postać. Po wybuchu II wojny światowej walczył we Francji w szeregach II Dywizji Strzelców Pieszych, następnie został internowany w Szwajcarii.  W okresie internowania studiował w filii Uniwersytetu we Fryburgu zorganizowanej w obozie internowania i w 1945 obronił na tymże Uniwersytecie pracę doktorską z prawa. Po wojnie osiedlił się w Londynie – od 1951 był związany z Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie (PUNO), początkowo był sekretarzem, a następnie profesorem PUNO. W 1959 habilitował się właśnie na podstawie pracy Legalizm Polski w świetle prawa publicznego. W kolejnych latach był dziekanem wydziału prawa, a w latach 1978-1987 rektorem PUNO.

Jerzy August Gawenda był również członkiem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie , m.in. wicepremierem (1972–1976) i ministrem spraw zagranicznych (1970–1974).

Profesor Gawenda nie miał dzieci, a jego żona zmarła jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Nie znamy natomiast osób, które mogą być spokrewnione z autorem wspomnianego dzieła i mogłyby być przypuszczalnymi dysponentami praw autorskich.

 

Jeśli ktoś z Czytelników niniejszego tekstu posiada informacje na powyższy temat, bardzo prosimy o kontakt:

kontakt@instytutandersa.org.pl

Tel.: +48 665 297 372.

Chodzi nam o uzyskanie praw do publikacji wymienionego dzieła, które uzasadnia w sposób bardzo kompetentny legalność funkcjonowania polskiej emigracji i przez to mogłoby pomóc w wyjaśnieniu wielu nieścisłości prawnych w tej dziedzinie.

Z góry dziękujemy za ewentualną pomoc.

 

Instytut im. gen. Władysława Andersa w Lublinie

 

Program Rekolekcji Wielkopostnych w Sydney

                                                      Program Rekolekcji Wielkopostnych

Ashfield – Kirribilli – Maroubra od 4 – 7 marca 2021

 

4 marca – czwartek ( Ashfield)

godz. 19:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
spowiedź przed i podczas  Mszy św.

 

5 marca – piątek ( Ashfield)

godz. 19:00 – Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką rekolekcyjną.
spowiedź przed i podczas  Mszy św.

 

6 marca – sobota ( Maroubra)

godz. 19:00 – Msza św.  niedzielna

spowiedź przed i podczas  Mszy św.

 

7 marca – niedziela (Kirribilii)

godz. 10:00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.

spowiedź przed i podczas  Mszy św.

 

7 marca – niedziela ( Ashfield)

godz. 12:00 Msza św. z nauką rekolekcyjną ( zakończenie rekolekcji)

spowiedź przed i podczas  Mszy św.

 

Rekolekcje poprowadzi ks. Mariusz Sokołowski SChr

 

++++

 

Droga Krzyżowa i Msza św. – Ashfield,

w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 19:00

środa, 17 lutego 2021

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 Polski Związek Kulturalny oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich

 wraz z Teatrem Fantazja

Zaprasza wszystkich Polaków i polskie dzieci z rodzinami
Na celebrację Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
do Polskiego Klubu w Bankstown 
 w niedzielę 21.02.21 o godz. 3pm.

Wstęp wolny

W programie przedstawienie dla dzieci pt "Zwierzolandia"
oraz występy artystyczne dzieci z polskich szkół polonijnych i polskich zespołów ludowych.środa, 10 lutego 2021

Środa Popielcowa w Sydney

 ŚRODA POPIELCOWA 17 LUTEGO 2021

Msza Święta z posypaniem głów popiołem:

ASHFIELD o godz. 20:00

BANKSTOWN o godz. 17:00

LIVERPOOL o godz. 18:00

MINTO o godz. 19:15

CABRAMATTA o godz. 10:30

MARAYONG o godz. 7:30

MARAYONG o godz. 10:00

MARAYONG o godz. 19:00

piątek, 5 lutego 2021

Seminarium nt. życia i działalności prof. Jana Czochralskiego

 

prof. Jan Czochralski

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy propozycję  przeprowadzenia seminarium w formie wideokonferencji nt. życia i działalności prof. Jana Czochralskiego.

Propozycja przyszła od dr Pawła Tomaszewskiego z Polski,  biografa prof. Jana Czochralskiego (1885-1953), znanego jako ojca współczesnej cywilizacji elektronicznej.

Prof. Jan Czochralski, polski chemik, metaloznawca jest wynalazcą powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, nazwanej później metodą Czochralskiego. Metoda ta jest podstawą procesu produkcji układów scalonych. Monokrystaliczny krzem to serce większości urządzeń elektronicznych. Prof. Czochralski uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich uczonych.

 

Poniżej podajemy informację przekazaną nam przez dr Pawla Tomaszewskiego:

  • Referat ma charakter popularno-naukowy. Przezrocza są z angielskimi podpisami/opisami, ale sam referat jest po polsku.
  • Adresatami mogą być zarówno uczniowie starszych klas szkół podstawowych jak i studenci i osoby dorosle (okazja poznania takiego ciekawego człowieka).
  • Godzina rozpoczecia:     20:00 (czas VIC, NSW,ACT i TAS), 19:30 (czas QLD), 19:00 (czas SA) i 17:00 (czas WA)
  • Czas trwania:                     referat 1 godz., a potem możliwość zadawania pytań i dyskusja
  • Termin spotkania zostanie ustalony wspólnie z prof. Tomaszewskim po zebraniu informacji o zainteresowaniu tym seminarium wśród Polonii australijskiej.
  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Załączamy Biuletyn przysłany przez dr Tomaszewskiego oraz link do informacji o J.Czochralskim w Wikipedii https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Czochralski jak również link do wydarzeń Roku Czochlarskiego (2013) http://ptwk.org.pl/en/index.php/patron/2013-rok-jana-czochralskiego/

 

Uprzejmie prosimy zainteresowanych tym ciekawym spotkaniem o przysłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 20 lutego br.

 

Z poważaniem

 Helena Andrusiewicz

SecretaryBiuletyn 3-2021 (2).pdf