środa, 4 maja 2016

Melbourne: Poszukiwany Dyrektor Artystyczny


W związku z odejściem obecnego Dyrektora Artystycznego na urlop macierzyński, Polski Zespół Wokalno - Taneczny „Łowicz" poszukuje osoby, która podjęłaby współpracę z Zespołem na zasadzie kontraktu.

Zespół „Łowicz” istniejący od ponad 40 lat na terenie Melbourne, posiada bogatą tradycję w propagowaniu kultury polskiej. Młodzi ludzie należący do Zespołu mają entuzjastyczne podejście do tego co robią.

Zespoł jest w posiadaniu kilku układów choreograficznych, które wchodzą w skład obecnego programu artystycznego.

Próby Zespołu odbywają sie w poniedziałki w godzinach wieczornych w Domu Polskim „Syrena" w Rowville, Victoria.

Zespół poszukuje entuzjastycznej i energicznej osoby, która ma przygotowanie taneczne lub baletowe oraz interesuje się polskim folklorem. Poszukujemy osoby, która będzie pracowała nad istnejącymi już układami choreograficznymi, jak również będzie w stanie ułożyć nowe układy.

Praca na stanowisku Dyrektora Artstycznego pozwoli podzielić się zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami z grupą młodych tancerzy i wnieść swój udział w propagowanie polskie kultury na terenie Australii.

Oczekujemy że nowy Dyrektor Artystyczny będzie prowadził zajęcia taneczne według wcześniej ustalonego planu oraz będzie współuczestniczył w organizowaniu imprez i wydarzeń kulturalnych związanych z działalnością Zespołu.Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do:

- Koordynatora Admninastracyjnego Małgorzaty Drajkopyl mob. 0423 046 632

- Koordynatora d/s Rekrutacji i Marketingu Joanny Szumny mob. 0431 538 169 lub pisząc na nasz adres emailowy Info@lowiczmelbourne.org.au

                          

Artistic Director Vacancy


As a result of our current Artistic Director going on maternity leave, Polish Vocal - Dance Ensemble “Lowicz” is looking for a person to work together with the group on a contract basis.

“Lowicz” recently celebrated 40 years of existence and has a long history of spreading polish culture in Melbourne.

The group boasts many fully choreographed dances as part of their repertoire and we rehearse these, plus new dances, every Monday evening at the Polish House in Rowville, Victoria.

We are looking for an enthusiastic and energetic individual with a background in dance or ballet and an interest in polish folklore. This person will work with the group to rehearse current choreography as well as having the freedom to add new choreography to our repertoire.

Working as the Artistic Director for Lowicz you will have the chance to share your knowledge and passion with a group of young dancers and make your own personal contribution in promoting polish culture in Australia.

We expect the successful candidate to lead rehearsals according to an earlier established plan and take part in various fundraising and social events as organised by the group.

For more information or to submit your application please call:
- Administrative Coordinator Małgosia Drajkopyl mob. 0423 046 632

- Recruitment and Marketing Coordinator Joanna Szumny mob. 0431 538 169 or write us an e-mail to Info@lowiczmelbourne.org.au