sobota, 30 października 2021

Australijski Dzień Nauczyciela - życzenia

 

The Polish Teachers Association in NSW

Sydney 29.10.2021

AUSTRALISKI

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Drogie Koleżanki i Koledzy – Nauczyciele Języka Polskiego w całej Australii.

Niektórzy z nas już otrzymali życzenia, na początku tego miesiąca, kiedy w Polsce od lat obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela. Ponieważ my pracujemy w Australii, a dobrych życzeń nigdy nie jest za dużo, z radością więc po raz wtóry celebrujmy tutaj, to nasze wspólne święto!

Nasi uczniowie, to australijskie dzieci polskiego pochodzenia. Nasza rola nie ogranicza się jedynie do nauczania. W każdą sobotę, stając przed polską klasą, czy to fizycznie, czy poprzez zdalne nauczanie, przekazujemy tym młodym ludziom wraz z porcją wiedzy, cząstkę polskości.

To także dzięki nam, obecnym i dawnym nauczycielom kolejna już generacja australijskich Polaków identyfikuje się z krajem pochodzenia swoich przodków – z Polską. Przekazujemy im polskość w naszym wspólnym języku. Ten język staje się nie tylko formą komunikacji -  jest on także nośnikiem naszej kultury.

Czego możemy życzyć sobie w dniu dzisiejszego święta? Pierwsze i najważniejsze, to zrozumienia. Aby wszyscy rodzice polskiego pochodzenia dołożyli wysiłku, by posłać swoje dzieci do polskich szkół. Aby nasze klasy nie świeciły pustymi ławkami, abyśmy nie musieli łączyć kilku roczników w jednej grupie, bo to utrudnia nam nauczanie a im uczenie się. Liczebność naszych polskich klas jest miernikiem wysokości funduszy, jakie władze Australii przekazują na uczenie języka polskiego. Funduszy pochodzących także z naszych podatów.

Życzmy sobie nawzajem wytrwałości oraz nigdy niegasnącego entuzjazmu. Z upływem lat nasi dzisiejsi uczniowie mogą zapomnieć reguły końcówek i odmian, ale nigdy nie zapomną serdecznej atmosfery polskiej klasy, jaką każdego dnia tworzymy dla nich my, nauczyciele ojczystego języka.

Życzenia kierujemy także do wzrastającej grupy naszych byłych maturzystów języka polskiego, z których coraz większa liczba wybiera zawód nauczycielski. Przekazujcie, Kochani, środowisku australijskiej szkoły te wartości, które wynieśliście z polskiej klasy. Ubogacajcie australijką kulturę w najcenniejsze aspekty kultury polskiej. Wszak na tym polega prawdziwa wielokulturowość, w której wybraliśmy żyć.

Mamy nadzieję, że po blisko dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią będziemy mogli spotkać się wszyscy za rok, aby wspólnie celebrować to nasze święto – Dzień Nauczyciela –  World Teachers’ Day.

W imieniu Australijskiego Zrzeszenia Nauczycieli Polskich

Marianna Łacek OAM.


sobota, 23 października 2021

Komunikat po zakończeniu 50. Walnego Zjazdu Delegatów SPK

 


Komunikat po zakończeniu 50. Walnego Zjazdu Delegatów SPK (AGM)

Brisbane, Queensland – 16/10/2021.

 

 W dniu 16. pażdziernika 2021 roku w siedzibie Koła SPK Nr 8 w Brisbane (Capalaba), odbył się 50. Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w Australii.  W zjeździe wzięły udział Koła SPK z Sydney, Hobart i Brisbane, w sumie 12 delegatów, reprezentujących 221 finansowych członków. 

Osobiście w zjeżdzie uczestniczyli tylko delegaci z Brisbane.  Pozostali uczestnicy brali udział w zjeździe przez internet, za pomocą komunikatora ZOOM. 

 Komisja Weryfikacyjna wydała dwanaście (12) mandatów uprawnionych do głosowania i podała, że wymagane kworum osiągnięto w pierwszym terminie. 

Koło SPK Nr 1 (Sydney, NSW) reprezentowali: prezes Stanisław Żak i wiceprezes Ryszard Dzierzba, Koło SPK Nr 7 (Hobart, TAS) reprezentowali: prezes Emil Filip

i wiceprezes Richard Dobosz, Koło SPK Nr 8 (Brisbane, Qld) reprezentowali: prezes Zdzisław Koch, wiceprezes Robert Myszkowski na Zoom, wiceprezes Wiesława Dróżdż – proxy dla Urszuli Daniels, sekretarz Urszula Daniels, skarbnik Bożena Maciejewska – proxy dla Zdzisława Kocha, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Kosmala, Mirosław Krawczyński – proxy dla Zdzisława Kocha i Andrzej Mroczek.  Delegatem Koła SPK Nr 12 (Geelong, VIC) był nieobecny prezes Stan Jakubowski. 

 Na przewodniczącego zjazdu wybrany został delegat Koła SPK Nr 8 Zdzisław Koch, który po sprawdzeniu kworum ogłosił, że 50. Walny Zjazd Delegatów SPK jest legalny.  Asesorami wybrani zostali: Mirosław Kosmala i Andrzej Mroczek.  Protokołowały: Krystyna Tkaczyk i Urszula Daniels.  Odśpiewano hymn polski i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków SPK i poległych na wojnach Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych.

 Zatwierdzono wysłany wcześniej do wszystkich kół SPK protokół z poprzedniego zjazdu oraz sprawozdania; prezesa, sekretarza, skarbnika oraz audytora. 

Swoje sprawozdania przedstawili obecni na zjeździe prezesi kół, a sprawozdanie nieobecnego Koła nr 12 i przysłany w ostatniej chwili na zjazd, Raport Komisji Rewizyjnej, odczytała sekretarz Krystyna Tkaczyk.  Po udzieleniu absolutorium przez Walny Zjazd, wybrano nowy Zarząd Krajowy SPK Australia. 

W jego skład weszli: prezes Jan Tkaczyk, wiceprezes Andrzej Mroczek, sekretarz generalny Krystyna Tkaczyk, skarbnik Beata Apolinarska-Mroczek, zastępca skarbnika Yolanda Borucki, public officer Robert Longbottom i członkowie: George Lochki, Leszek Wikarjusz OAM i Edward Włodarski.  W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Michał Andrusiewicz, Dorota Nazarewicz i Stanisław Żak.  

 W dalszym ciągu trwają prace nad założeniem naszej fundacji SPK.  Wszystkie dokumenty zostały już przez Zarząd krajowy SPK podpisane i wysłane do biura Equity Trustees w Brisbane.  Czekamy teraz na to, aby główne biuro Equity Trustees w Melbourne założyło nam odpowiednie konta i poprosiło Australian Charities & Not-for-profits Commission (ACNC) oraz Australian Taxation Office (ATO) o rejestrację i zwolnienia na cele charytatywne i podatkowe.  Mamy nadzieję, że do końca tego roku, charytatywna Fundacja SPK Australia, zostanie założona.

 Następny Walny Zjazd Delegatów SPK Australia, zostanie zorganizowany w październiku przyszłego roku, w Brisbane. 

 

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Oddział Australia.

sobota, 9 października 2021

Zmarł Zdzisław Derwiński
3 października 2021 roku zmarł nagle nie tylko mój  Przyjaciel, ale znany działacz polonijny

Dr Zdzisław Derwiński.

Założyciel i wieloletni prezes Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, były redaktor Tygodnika Polskiego, członek różnych organizacji polonijnych, uczestnik wielu wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Miałem przyjemność przez kilkanaście lat z Nim współpracować jako sekretarz MAPA. Jestem wdzięczny losowi za to, że było mi dane spotkać na swej drodze Zdzisława, wydaje mi się że wielu z nas czuje to samo. Jestem wdzięczny za wielką lekcję odebraną od młodszego ode mnie człowieka.

Jego postawa, stosunek do ludzi i własnych obowiązków, profesjonalizm, nienaganne maniery, takt i subtelność budziły zaufanie i podziw.

Był systematyczny i dokładny, cierpliwy, wnikliwy i rzetelny. Miał przeogromną wiedzę w swoim niezwykłym umyśle. Był to historyk nie tylko z wykształcenia ale i z zamiłowania.

Pióro miał lekkie,  przemawiał w sposób profesjonalny, a przede wszystkim bardzo ciekawy.

Zdzisławie będzie nam Ciebie brakowało! Będziesz żył w naszych myślach!

Ci, których podziwiamy i kochamy – nie umierają!

Żonie i Rodzinie składam wyrazy współczucia

Bogusław Kot