piątek, 13 marca 2015

Piknik Polskiej Szkoły w Randwick - zaproszenie
Dear Parents and Friends,

The Polish School of Sydney once again is coordinating a very popular event:


Picnic in the Southern Highlands, Belanglo State Forest

 
on Sunday 29 March 2015

 
There will be a b. b. q., Easter Egg Hunt for children, a group photo and all day catching yabbies and of course mushroom picking.  As always the biggest yabby and the biggest mushroom win the prize money. We will be weighing them all day! It is a great opportunity for parents and friends to socialise, so bring your family and friends for a relaxing day out! 

 

Schedule for the day:

·      We meet at the picnic site at approx. 10.30 am.

·      Lunch is served from about 12.30 to-2.30 pm.

·      Group photo around 2.00 pm. 

·      Biggest catch of the day and Easter Egg Hunt will follow after lunch.

  

Map of the location is available below as well as from the school’s web and facebook page. 

 

$12.00 ticket per person, covers Polish sausage on a bun, Polish doughnut and a drink.

 

The School is only coordinating the picnic, so the responsibility of supervising the children on this day is that of the parents as advised by our Public Liability Insurer.

 

To purchase a ticket please complete attached form and return it with money to a member of the School Committee.

 

Warning and Disclaimer!

Some mushrooms are poisonous. The simple rule to observe when picking mushrooms is:

If in doubt, Go without.
 

 

Name:    __________________________________________________

Number of people____________   (total number of students, children and adults)

Total cost            ____________    (multiply number of people by $12)Alicja Batorowicz
President

PO Box 810 Maroubra NSW 2035
www.polishschool.org.au
ph:93113723  m:0414313478 


 

sobota, 7 marca 2015

VI Konkurs Muzyczny im. Ewy Malewicz


Rada Naczelna Polonii Australijskiej
VI Konkurs Muzyczny im. Ewy Malewicz
Pod Honorowym Patronatem Konsul Generalnej RP w Sydney Pani Reginy Jurkowskiej
Organizator: Polski  Związek Kulturalny w NPW
Marianna i Bronisław Łackowie
Ewa Malewicz, znana na emigracji polska wokalistka, przekazała w swoim  testamencie Radzie Naczelnej Polonii Australijskiej spadek, od którego odsetki mają być przeznaczone na pomoc finansową dla utalentowanej muzycznie młodzieży australijskiej polskiego pochodzenia.  Jest to jednorazowy dar przyznany osobie, lub grupie osób, spełniających ustalone w Konkursie kryteria.
Celem Konkursu jest promocja muzyki polskiej i szerzenie kultury muzycznej wśród młodzieży o polskich korzeniach zamieszkałych w Australii.
W skład Jury Konkursu wchodzą wysokiej  klasy  profesjonaliści muzycy:                                                         
 Maciej Pawela, Włodzimierz Kamirski oraz Robert Sęk.
Glówna nagroda (w określonej grupie wiekowej): $500
Termin 2015 edycji Konkursu:
sobota – niedziela, 26-27  września  2015 roku
Miejsce:
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney
10 Trelowney Street, Woollahra NSW 2025
Warunki Konkursu:
 
1. Polskie pochodzenie (przynajmniej jednego z dziadków uczestnika Konkursu)
2. Wiek poniżej 22 lat
3. Udokumentowane uzdolnienia muzyczne
Kandydaci zamierzający wziąć udział w Konkursie proszeni są o:
a)             zgłoszenie swojego udziału  poprzez wypełnienie formularza podaniowego i przesłanie go wraz z wymaganymi dokumentami na adres organizatorów w terminie do 15 września 2015 r.
b)             przygotowanie do prezentacji eliminacyjnej dwu lub trzech kontrastujących utworów muzycznych, których wykonanie będzie trwać 12 – 15 minut.  Przynajmniej jeden z prezentowanych utworów musi być polskiego kompozytora.
Formularz można pobrać na witrynie internetowej Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.  
Można go także otrzymać drogą elektroniczną lub pocztową.
Aby otrzymać formularz lub uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia, należy skontaktować się z organizatorami Konkursu:
drogą pocztową:
16 Elizabeth St.,  Ashfield NSW 2131;
telefonicznie: (02) 9798-8690
e-mail:  mlacek @ optusnet.com.au
Do podania należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające prawdziwość podanych informacji, np. fotokopie świadectw, opinie nauczycieli muzyki, dyrygentów, organizatorów występów itp.
Eliminacje Konkursu będą przebiegać w trzech grupach wiekowych:
Najmłodsza: poniżej 12 lat
Średnia: 12 do16 lat
Najstarsza:17 do 22 lat
 
Wniosek zgłoszeniowy znajduje się na witrynie Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, link:  www.polishcouncil.org.au