poniedziałek, 7 września 2020

Dotacje z Fundacji im. St. Bluma. Terminy


FUNDACJA im. STANISŁAWA BLUMA


Uwaga: Termin składania podań upływa z dniem 30 października 2020 r.
                                        
Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA informuje, że zbliża się termin składania podań o tegoroczne DOTACJE FINANSOWE [tzw. granty].

Zgodnie z testamentem fundatora dotacje mają służyć działaniom edukacyjnym i promocyjnym związanym z językiem, kulturą i oświatą polską w Australii.  Mają one pomagać w nauczaniu języka polskiego i kultury na wszystkich poziomach edukacji w Australii (włączając szkoły sobotnie), wspierać szkolne i harcerskie obozy letnie oraz te organizacje charytatywne lub niedochodowe, które zajmują się rozpowszechnianiem języka i kultury polskiej.
Dotacje finansowe będą przydzielane w dwóch kategoriach:
          Standardowej -"Operational Support Gifts" (do $1000) - na ogólne potrzeby organizacji
          Projektów  - "Special Project Gifts" (do $5000) - na przedsięwzięcia służące szerszemu, ogólno-australijskiemu kręgowi Polonii w Australii oraz na przedsięwzięcia nowatorskie.

Dotacje te nie mogą być przyznawane osobom prywatnym, organizacjom politycznym ani organizacjom o charakterze dochodowym.  Nie mogą też służyć działalności politycznej, przedsięwzięciom dochodowym ani być użyte na spłacanie długów, pożyczek, nabywanie ziemi, budowanie i remonty bądź subsydiowanie innych fundacji.

Rozdzielane fundusze są ograniczone. Wykonawcy woli fundatora zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania lub tylko częściowego finansowania zgłoszonych propozycji.

Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA jest zarządzana przez Equity Trustees, którym pomaga Komitet Doradczy utworzony według zasad sprecyzowanych przez fundatora.
W komisji opiniującej podania zasiadają przedstawiciele stanów Australii.

Podania o przyznanie dotacji należy wypełniać na witrynie fundacji, bądź wysyłać na specjalnym formularzu pod adresem:
Equity Trustees
The Blum Foundation – Philanthropy, Equity Trustees
GPO Box 2307, Melbourne Victoria 3001

Warunki oraz procedura przyznawania grantów będzie opublikowana na witrynie fundacji 14 września 2020 r.

Termin składania podań upływa z dniem 30 października 2020 r.

Formularze i informacje można otrzymać z:
·       Equity Trustees, (03) 8623 5127 (połączenie bezpłatne) 
Ms Elyse Cook, Grant Program Coordinator, Philanthropy, Equity Trustees
·      witryny fundacji: https://equitytrustees.smartygrants.com.au/Blum
·       Sekretariatu Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii: suite 305, 3 Chester Street, Oakleigh, 3166, tel.: (03) 9569 4020  fax. (03) 9569 4780

informacja nadesłana przez Włodzimierza Wnuka

sobota, 15 sierpnia 2020

Dzień Telefonicznych Konsultacji Prawnych

Konsul Generalny Rzeczpospolitej w Sydney mając na uwadze obecną sytuację pandemiczną oraz potrzeby obywateli Polski zaprasza na prawne konsultacje telefoniczne. Konsultacje poświęcone będą  zagadnieniom prawa spadkowego. W ramach współpracy Konsulatu Generalnego RP  Pani  mecenas Iwona Pruszyńska, reprezentująca firmę Concordia Australia Polish Lawyers, będzie pełniła dyżur telefoniczny  dnia 10 września w godzinach 13.00 – 16.30 pod numerem telefonu 93639818 wewnętrzy 616.


Marta Kieć-Gubała
Konsulat Generalny RP w Sydney

czwartek, 6 sierpnia 2020

Informacja o pożegnaniu ŚP. Mariana Pawlika

Informacja na temat pożegnania Prezesa Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii   ŚP Mariana Pawlika OAM

Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii  pragnie powiadomić o Mszy Świętej Pogrzebowej Naszego Prezesa ŚP Pana Mariana Pawlika OAM ktora odbedzie sie sobotę 8-go Sierpnia 2020 roku  o godzine 14:00 w Sanktuarium Milosierdzia Bożego  w Keysborough.

Z powodu restrykcji COVID-19 obecność na pogrzebie jest ograniczona do 10 osób najbliższych  (rodzina i przyjaciele). Msza pogrzebowa bedzie transmitowana na żywo w aplikacji YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCixYpPOsDMg3TC4-euhcwEA (to jest link ogólny, ale link do Mszy ukaze sie dopiero w dniu pogrzebu)
Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii pragnie poinformować, że specjalna Msza Święta  w intencji ŚP Prezesa Pawlika OAM, w której będą mogli wszyscy uczesniczyć odbędzie się w terminie późniejszym jak resytrykcje zwiazane z COVID-19 bedą na to pozwalały.
* * *

Information on the farewell of the President of the Polish community Council of Victoria Marian Pawlik OAM
Polish Community Council of Victoria informs of funeral proceedings for our President Mr Marian Pawlik OAM to be held on Saturday the 8th of August 2020 at 2:00pm in Divine Mercy Shrine Keysborough.
Due to unprecedented COVID -19 restrictions only 10 persons can be in attendance and this is reserved for the closest family members and friends.This service will be available via YouTube Application  https://www.youtube.com/channel/UCixYpPOsDMg3TC4-euhcwEA (the icon will be available at the time and day of the service)
Polish Community Council of Victoria wishes to inform that the Special Church Service for  Marian Pawlik OAM will take place at the later date as COVID-19 restrictions currently prevent larger gatherings. 

 Dr Sylwia Greda-Bogusz OAM
Vice President/Honorary Sectretary

 

piątek, 31 lipca 2020

Zmarł Marian Pawlik - prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii

 
Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii z glebokim smutkiem i żalem zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2020 roku, Prezes Pan Marian Pawlik OAM odszedł do wieczności przeżywszy 65 lat.
 
Rodzinie i Bliskim
składamy
wyrazy głębokiego współczucia
 
 
Cześć Jego Pamieci.  
 
 
With great sadness, we announce the passing of our President Mr Marian Pawlik OAM on 31st  of July 2020.
 
RIP
Polish Community Council of Victoria Inc.  


 Bozena Iwanowski
Manager
Polish Community Care  Services

wtorek, 28 lipca 2020

Komunikat z Walnego Zebrania Wyborczego Federacji Polskich Organizacji w NPW


Walne Zebranie Wyborcze Federacji Polskich Organizacji w NPW

 19 lipca 2020 roku odbyło się walne zebranie wyborcze Federacji Polskich Organizacji w NPW w Marayong, w Sali Jana Pawła II. Federacja skupia 24 organizacje działające na terenie NSW.

Po przedstawieniu sprawozdania z ostatniego niewyborczego zebrania Federacji przez sekretarza Federacji, Mariannę Łacek oraz sprawozdania prezesa Federacji, Adama Gajkowskiego, z działalności Federacji w czasie ostatniego roku i sprawozdania skarbnika, Jolanty Żurawskiej oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, członkowie zebrania przegłosowali absolutorium dla ustępującego zarządu.

Wybrano nowy zarząd w składzie:

1.    Prezes – Adam Gajkowski

2.    Wice- prezes 1 – Andrzej Dłubak

3.    Wice-prezes 2 – Marianna Łacek

4.    Skarbnik – Jolanta Żurawska

5.    Sekretarz – Anna Doloto

Zebrania Zarządu odbywają się co dwa miesiące i każdy członek organizacji zrzeszonych w Federacji ma możliwość uczestniczenia w tych zebraniach.

Zebranie zakończyło się krótkim przedstawieniem planowanych celów działalności Federacji na najbliższy rok. Przedstawił je nowo wybrany prezes – Adam Gajkowski.

1.    Zaktywizowanie udziału polskiej młodzieży w działaności polskich organizacji w NPW.

2.    Uaktywnienie polskiej obecności w stanowej organizacji Multicultural NSW.

3.    Staranie się o australijskie dotacje stanowe NWP.

4.    Nominowanie działaczy polonijnych do polskich odznaczeń państwowych.

Komunikat nadesłany przez Bożenę Szymańską

niedziela, 26 lipca 2020

Sanktuarium Miłosierdzia Bozego w Keysborough: Prośba o wsparcie finansowe

Prośba o wsparcie finansowe remontu dachu Sanktuarium Miłosierdzia Bozego w Keysborough.

 
Parafianie Sanktuarium  Bożego Miłosierdzia w Keysborough zwracają się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe remontu dachu sanktuarium.
 
Stan części dachu sanktuarium w ostatnim czasie pogorszył się, wymaga naprawy i jak najszybszego remontu.
 
Prace remontowe zaplanowane są na wiosnę tego roku.

 Większość środków finansowych została już pozyskana. Do zebrania pozostało nam 200 tysięcy dolarów, które mamy nadzieję, że uda nam się zebrać po to, aby nie zmarnować wysiłków fundatorów i budowniczych tego Sanktuarium.

Ośmielamy się zwrócić do Was drodzy rodacy z uprzejmą prośbą o włączenie się w to dzieło.

 W związku z niepewną sytuacją w jakiej się wszyscy obecnie znajdujemy, spowodowaną pandemią koronawirusa, jedyną z możliwych form donacji są przelewy bankowe lub czekowe. Przelewów bankowych z adnotacją „roof” można dokonywać bezpośrednio na konto Sanktuarium: Society of Christ BSB 062914 Account No 11048992, czeki, można wysyłać na adres: Society of Christ, 337 Greens Road, Keysborough, Vic 3173.

 Na stronie naszego sanktuarium na facebooku https://www.facebook.com/dms.keysborough, został opublikowany apel z prośbą o wsparcie finansowe remontu wraz z numerem konta bankowego sanktuarium. Będą też tam zamieszczane informacje o wszelkich postępach remontu. 

 Serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie i zrozumienie.
 
Małgorzata Kiss
koordynatorka Funduszu Remontowego Sanktuarium Milosierdzia Bozego w Keysborough