wtorek, 15 kwietnia 2014

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Komunikat nr 1 z dnia 2 kwietnia 2014 r. Konsulatu Generalnego RP w Sydney w sprawie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Konsulat Generalny RP w Sydney zawiadamia, że Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, uprzejmie informujemy, że termin przeprowadzenia wyborów wyznaczono na dzień 25 maja br. (niedziela) w godzinach 7.00-21.00.
 
Prawo wybierania ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców.
 
Zgodnie z kalendarzem wyborczym, określającym terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych, informacje o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do głosowania korespondencyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu 5 maja 2014 r.
 
Na terytorium Związku Australijskiego wstępnie planowane jest przeprowadzenie wyborów w dwóch obwodowych komisjach wyborczych:
 
  1. Canberra – 7 Turrana Street, ACT 2600
  2. Sydney – 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 62 ustawy Kodeks Wyborczy wprowadzono możliwość głosowania korespondencyjnego, które umożliwi skorzystanie z czynnego prawa wyborczego osobom zamieszkałym poza Sydney i Canberrą. Dla celów głosowania korespondencyjnego zaproponowano następującą obwodową komisję wyborczą:
 
  1. Sydney - 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025
Szczegółowe informacje na temat głosowania korespondencyjnego, obwodów głosowania oraz rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do spisu wyborców podamy w terminie późniejszym w kolejnym komunikacie.
 
Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej naszego urzędu, na której na bieżąco w kolejnych komunikatach będziemy podawali wszelkie aktualne informacje na temat wyborów:  www.sydney.msz.gov.pl.
 
Akty prawne oraz uchwały i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.

sobota, 12 kwietnia 2014

Relikwierz bł. Stefana Frelichowskiego w Australii

Podaję do wiadomości,  że relikwiarz Bl. Stefana Wincentego Frelichowskiego dotarl do Australii.
 
Blogoslawiony zostal darowany harcerstwu polskimu przez Jana Pawl II 7 czerwca 1999 roku.
 
Relikwiarz bedzie:
 
      W Sydney podczas harcerskiego czuwania w czasie Wielkanocy, 18go kwietnia
 
      W Brisbane na Uroczystosc Milosierdzia /kanonizacji papieża Jana Pawła ll 27 kwietnia
 
 
      W Melbourne na uroczystosciach upamietnienia 3maja
 

   Powròci do Londynu 17 maja 2014 
 
Dalsze informacje na witrynie   ZHPpgk
 
 
 
Czuwaj
 
Marysia Nowak hm
Przewodniczaca Okregu Zwiazku Harcerstwa Polskiego Australia