sobota, 20 sierpnia 2016

Spotkania z Elżbietą Bednarczyk odwołane

Organizatorzy spotkań "Droga do szczęścia" z Elzbietą  Bednarczyk z przykrością informują o odwołaniu wszystkich występów planowanych na sierpień- październik 2016 ze względu na stan zdrowia artystki. O dalszych występach będziemy informować w najbliższym czasie.

Magdalena Dadańska

środa, 17 sierpnia 2016

Petycja w sprawie zamknięcia szkoły średniej w Randwick

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję tym którzy znaleźli czas aby poprzeć naszą inicjatywę sprzeciwienia się zamknięciu szkoły średniej w Randwick i podpisali się pod petycją.

Dla tych którzy tego jeszcze nie uczynili, dla przypomnienia ponownie wysyłam prośbę o podpisanie się pod petycja mającą na celu odwołanie decyzji o zamknięciu szkoły średniej w Randwick.
 

Jak Państwo zapewne wiedzą, zamknięcie SSCL - Randwick ma wiele negatywnych stron, ale przede wszystkim uniemożliwiłoby uczniom Szkoły Polskiej w Sydney kontynuację nauki języka polskiego na poziomie szkoły średniej bądź wiązałoby się z uciążliwym dojazdem do najbliższego ośrodka SSCL w Ashfield.

Jest to niezmiernie ważne aby w tej chwili za wszelką cenę nie dopuścić do zamknięcia tego ośrodka gdyż powołanie takiej instytucji do  ponownego działania po latach przerwy graniczy z cudem. W wielkiej mierze zależy to od Was! Od tego czy znajdziecie 30 sekund na to aby podpisać się pod petycją skierowaną do Ministra Edukacji jak i zachęcić wszystkich członków rodziny, przyjaciół i znajomych aby również to uczynili. To nie ma znaczenia czy osoba podpisująca petycję jest w danej chwili powiązana z jedną z tych szkół, cel jest o wiele ważniejszy i dotyczy wszystkich którzy popierają i szanują wielokulturowość w Australii, rozumieją potrzeby etnicznych społeczności i doceniają naukę języków obcych.

W tej chwili mamy zaledwie 720 podpisów co naprawdę nie reprezentuje możliwości polskiej społeczności. Aby wywrzeć wrażenie na Ministrze Edukacji i Ministrze Wielokulturowości takich podpisów potrzebujemy kilka tysięcy.

Pozdrawiam serdecznie,

Alicja Batorowicz
President
The Polish School of Sydney

czwartek, 11 sierpnia 2016

Komunikat Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
Komunikat Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej w sprawie Rady Konsultacyjnej d/s Polonii przy Marszałku Senatu RP

Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) informuje, że w dniu 1 sierpnia br. otrzymało od członka Prezydium RNPA, p. Adama Gajkowskiego, następującą informację:

„Koleżanki i Koledzy.

Niniejszym pragnę Was poinformować, że decyzją Marszałka Senatu RP p. Stanisława Karczewskiego zostałem powołany w skład 15 osobowej Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Senacie RP.(...)”

Ze swej strony Prezydium informuje, że jest to jak dotąd jedyna informacja jaką dysponuje odnośnie raektywowanej Rady Konsultacyjnej d/s Polonii przy Senacie RP. Komunikat niniejszy wyjaśnia stanowisko Prezydium RNPA w sprawie przedstawicielstwa Polonii australijskiej w Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.

W lutym br. roku Marszałek Senatu RP p. St. Karczewski zwrócił siȩ do Polonii Świata, w tym do RNPA, o opinie i postulaty w sprawie nowego kształtu „partnerskiej współpracy władz RP i Polonii”. Prezydium RNPA, po konsultacjach z organizacjami członkowskimi, wystosowało swoje wnioski i postulaty. Federacja Organizacji Polskich w NPW, mimo że jest członkiem RNPA, nie odpowiedziała na apel Prezydium i wystosowała do Marszałaka Senatu RP swój własny list (nie jest jasne jak dalece treść listu Federacji NPW była konsultowana z organizacjami członkowskimi Federacji, jako że niektóre z nich nie otrzymały żadnych informacji ani o intencji wysłania listu, ani o jego treści). List podpisał wiceprezes Federacji NPW, p. Adam Gajkowski.

Prezydium RNPA w swoim liście popiera m.in. ideę reaktywowania Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu oraz wyraża przekonanie, ze Polonia będzie właściwie w tej Radzie reprezentowana. Rada Konsultacyjna została reaktywowana i w ramach odpowiedzi na wysłany list Prezydium RNPA oczekiwało zaproszenia do konsultacji w sprawie reprezentacji w niej Polonii australijskiej. Dał też temu wyraz Prezes RNPA, p. Leszek Wikarjusz, w swoim sprawozdaniu podczas 48 Zjazdu RNPA w Brisbane w maju br. (http://www.polishcouncil.org.au/index.php/12-kacik-informacyjny/104-sprawozdanie-prezesa-prezydium-rady-naczelnej-polonii-australijskiej-za-okres-od-czerwca-2015-do-maja-2016-roku). Prezydium RNPA informuje, że na dzień dzisiejszy nie otrzymało żadnej odpowiedzi od Marszałka Senatu RP na wysłany w marcu list, oraz że żadne konsultacje w sprawie reprezentacji Polonii australijskiej w Radzie Konsultacyjnej się nie odbyły.

Na zebraniu Prezydium RNPA w dniu 9 sierpnia, p. Adam Gajkowski, w dyskusji dotyczącej otrzymanej nominacji wyjaśniał, że nie zna procedury, na podstawie której ją otrzymał. Dodał, że rozumie swoją nominację jako wyraz zaufania i uznania Marszałaka Senatu RP dla reprezentanta tej części Polonii australijskiej, która w wyborach parlamentarnych w 2015 roku poparła rządzącą dzisiaj w Polsce koalicję. P. Gajkowski zaproponował również gotowość prezentowania postulatów Rady Naczelnej na forum Rady Konsultacyjnej z zastrzeżeniem, że wnioski takie obarczy własnym komentarzem. Prezydium RNPA nie przyjęło tej propozycji. Powodem takiej decyzji są bezkompromisowe poglądy polityczne i wystąpienia p. Gajkowskiego, od których Prezydium zmuszone było się odciąć (Puls Polonii z dnia 2 maja br. oraz reakcji Prezydium RNPA w Pulsie Polonii, z dnia 14 maja br.).

Prezydium RNPA stoi zatem na stanowisku, że p. Adam Gajkowski, mimo ze pozostaje członkiem Prezydium, nie posiada mandatu RNPA na jej reprezentację w Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Prezydium uznało jednocześnie, że w razie potrzeby zaprezentowania na forum Rady Konsultacyjnej stanowiska RNPA, o stosowną reprezentację poproszeni zostaną przedstawiciele Rady Polonii Świata, której RNPA, jako reprezentacja zorganizowanej Polonii australijskiej, pozostaje członkiem.

Prezydium RNPA postanowiło również zwrócić siȩ do Marszałka Senatu RP, p. St. Karczewskiego z prośbą o przestrzeganie przez p. Marszałka elementarnych zasad prowadzenia podmiotowego dialogu, do którego zaprosił RNPA, oraz zaniechania ingerencji w demokratyczne zasady, którymi w swoich działaniach kieruje się oficjalna reprezentacja zorganizowanej Polonii Australijskiej jaką jest Rada Naczelna Polonii Australijskiej.

Prezydium RNPA

(W redakcji tego komunikatu p. A. Gajkowski nie brał udziału).

 

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

"Droga do szczęścia"- spotakania z Elżbieta Bednarczyk

 
Domy polskie i polskie kluby z różnych stron Australii zapraszają na poetycką podróż w głąb ludzkiej duszy, którą poprowadzi Elżbieta Bednarczyk - polska poetka, tancerka i aktorka.


Niekonwencjonalne spotkanie autorskie Elżbiety Bednarczyk to doskonała okazja, by odprężyć się w świecie poezji i orientalnych tańców, zapomnieć na chwilę o codzienności i zrelaksować nie tylko umysł... ale i ciało. A przy tym wspólnie z poetką poszukać odpowiedzi na pytanie: Którędy wiedzie nasza „Droga do szczęścia”?


Elżbieta Bednarczyk – polska poetka, tancerka i aktorka – jest związana ze światem sztuki odkąd sięga pamięcią. Poprzez wiersze, taniec i rozmowy dzieli się z innymi swoją filozofią życiową, opartą na pozytywnym postrzeganiu świata. Nie unika jednak tematów trudnych, takich jak samotność czy ludzkie cierpienie, które  – obok sukcesów i radości – są nieodłączną częścią życia każdego z nas.


Kalendarium spotkań:

14 sierpnia 2016, niedziela – Sydney 15:00

KLUB POLSKI W ASHFIELD (73-75 Norton Street, Ashfield, NSW 2131)

Wstęp $12

Informacja: Klub Polski w Ashfield 02 97987469


https://www.facebook.com/PolishClubAshfield/


 


21 sierpnia 2016, niedziela – Sydney 15:00

KLUB POLSKI W BANKSTOWN (11 East Terrace, Bankstown NSW 2200)

Wstęp $12

Informacja: Magda 0420875072 


3 września 2016, sobota - Hobart 18:00
 
KLUB POLSKI W HOBART (20 New Town Road, New Town 7008)
Wstęp $12
 
Informacja: Magda 0420875072

 


18 września 2016, niedziela – Geelong 16:00

DOM ORŁA BIAŁEGO W GEELONG (46-48 Fellmongers Road, Breakwater, VIC 3219)

Wstęp $12
Informacja: Dom Orła Białego 03 52291009 


9 października 2016, niedziela – Adelaide 15:00

CENTRALNY DOM POLSKI (232 Angas Street, Adelaide, SA 5000)

Wstęp $12

Informacja: Centralny Dom Polski 08 82233884

niedziela, 7 sierpnia 2016

To Polish diaspora in Australia: Show your solidarity and kindness

To Polish diaspora in Australia and to all our friends

Please show your solidarity and kindness. Join Polish community in Canberra in supporting the young family after the tragic loss of their father and husband. Every small donation counts.
You can't save the whole world, but you can make a small difference in your own corner of the world.


From Anthony and Julia's Children Fund page:

We are heartbroken to learn of the death of our friend Andrzej Juchnicki who lost his life this week in a tragic accident. He was a warm man who adored his family. He leaves behind his wife Kasia and their two young children, Anthony (Antos) aged 9 and Julia (Jula) aged 4.  They are Polish immigrants and don't have any family support so Kasia will have to care for her children by herself.  
https://www.gofundme.com/2hsptvw

czwartek, 4 sierpnia 2016

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!

„Małe wielkie historie” to tytuł ogólnoświatowej zbiórki pamiątek historycznych dla Muzeum Historii Polski w Warszawie. Akcja rozpoczęła się 14 maja 2016 roku podczas Europejskiej Nocy Muzeów i zakończy się w Święto Niepodległości – 11 listopada.

Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Zainteresowani jesteśmy również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone  z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Do tej pory w ramach akcji do Muzeum Historii Polski trafiło łącznie blisko 1500 obiektów. Wśród otrzymanych pamiątek znalazły się między innymi XIX-wieczna szafka pod lustro ze skrytką, w której przechowywano dokumenty Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej, cylinder z 1900 roku, albumy ze zdjęciami rodzinnymi oraz zbiory fotografii dokumentujące różne wydarzenia polityczne w Polsce w latach 80.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Prosimy kontaktować się z nami pod numerem telefonu: +48 (22) 211 90 29, +48 (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl | www.muzhp.pl.

Wojciech Paduch
Muzeum Historii Polski
Warszawa

wtorek, 2 sierpnia 2016

Komunikat polskiej grupy Radia 3ZZZ z Melbourne

Dnia 10 lipca b.r. w sali obok studia radiowego w Richmond (Melbourne) odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze polskiej grupy społecznego radia 3ZZZ (Ethnic Public Broadcasting Association of Victoria). Radio 3ZZZ jest największą w Australii radiostacją etniczną, nadającą w Wiktorii na częstotliwości 92,3 MHz programy w ponad 60 językach.

Przybyło 21 osób, rozdano 17 mandatów do głosowania. Wybrano Krzysztofa Łańcuckiego aby przewodniczył zebraniu. Uczestnicy omawiali obecną sytuację i przyszłość społecznego radia w Melbourne.

           

Do Zarządu grupy na następną dwuletnią kadencję wybrano 7 osób. Zarząd ukonstytuował się po zebraniu rozdzielając następujące funkcje:

Włodzimierz Wnuk               – koordynator, redagowanie komunikatów i ogłoszeń

Zofia Kemp                            – z–ca koordynatora

Krystyna Sicińska                 – skarbnik

Marzena Solnicka                 – sekretarz

Wanda Frycze                        – członek, monitorowanie audycji

Daniel Kowalski i  ks. Wiesław Słowik       – członkowie

 

Komisji Rewizyjnej będzie przewodniczyć Bogusława Bliszczyk.  W składzie komisji są także: Andrzej Siciński i Przemysław Merski (członkowie) oraz Halina Bąk i Maria Lubkowska (z-cy członka).

 

Kontakt z sekretariatem:

PO Box 5045 Hughesdale VIC 3166

tel. 9315 7058

PolishRadio3ZZZ@hotmail.com

Kontakt z koordynatorem:  wwnuk@alphalink.com.au, tel. 9568 6062

 

Od ponad 30. lat polscy wolontariusze radia 3ZZZ obsługują trzy godzinne programy w każdym tygodniu - we wtorki o godz. 11:00 - 12:00, środy o godz. 22:00 - 23:00 i soboty o godz. 19:00 - 20:00.

 

Polskie programy we wtorki obsługują:  Włodzimierz Wnuk, Zofia Kemp, Krystyna Kisiel, ks. Wiesław Słowik.  Programy środowe prowadzą: Zofia Kemp, Anna Zamecznik i Daniel Kowalski. Zaś programy sobotnie: Anna Zamecznik, Mirosław Kuszner i Marzena Solnicka, Michał Kempisty, Henryk Jurewicz i Przemysław Merski, Jerzy Krysiak.

 

Programów polskiej grupy można słuchać także poprzez Internet: www.3ZZZ.com.au.  Znajdują się tam podkasty polskich programów 3ZZZ z całego miesiąca. Należy je wybierać w lewym górnym rogu witryny. Progam do odsłuchiwania RealPlayer można pobrać bezpłatnie z tego samego miejsca.