czwartek, 29 czerwca 2017

Komunikat Polish Community Christmas Festival Inc.


   POLISH COMMUNITY CHRISTMAS FESTIVAL INC.

 
Szanowni Państwo,

Niniejszym zawiadamiam, że następny Polish Christmas Festival na Darling Harbour odbędzie się w niedzielę 02 Grudnia 2018 roku.

Podjęta decyzja wiąze się z koniecznością zebrania funduszu niezbędnego do zorganizowania tego Festiwalu.

W imieniu zarządu Polish Community Christmas Festival Inc.

 
Bogusława M Mokrzycka

Prezes

29 Czerwiec 2017

sobota, 24 czerwca 2017

Komunikatu RNPA nt. zbierania informacji o pomnikach wybitnych Polaków

Komunikatu RNPA nt. zbierania informacji o pomnikach wybitnych Polakow i osób polskiego pochodzenia, które znajdują siȩ w Australii
Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) informuje, ze RNPA została zaproszona do wzięcia udziału w przygotowywanym opracowaniu albumowym przedstawiającym pomniki i popiersia wybitnych Polaków i osób pochodzenia polskiego znajdujące się w Australii.  Praca ta jest częścią projektu przygotowywanego przez Wydawnictwo Sejmowe pt. „Pomniki Polaków i osób polskiego pochodzenia w świecie”.  Zebrany i uporządkowany materiał zostanie opublikowany w kilku wersjach językowych a następnie  rozesłany do polskich placówek dyplomatycznych oraz stowarzyszeń i związków polonijnych w różnych krajach świata.

Prezydium RNPA podjęło się koordynacji prac związanych z kompilacją informacji do albumu.  W związku z powyższym prezydium zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy mogliby pomoc w zgromadzeniu odpowiednich danych oraz zdjęć, o które prosi wydawnictwo.

Materiały (krótki opis i fotografie) należy przesłać pocztą elektroniczną do Sekretariatu RNPA pod adresem secretary@polishcouncil.org.au do dnia 10 lipca 2017 roku.  Rozdzielczość fotografii powinna być w granicach od 400 do 600 dpi (max. 20 MB).

W przypadku przesłania fotografii, jeśli to możliwe, prosimy o następujący opis:
1. Nazwa pomnika (imię i nazwisko)
2. Dokładna lokalizacja (miasto, ulica, plac, inna lokalizacja)
3. Autor projektu pomnika (jeśli możliwe do ustalenia)
4. Rok odsłonięcia (jeśli możliwe do ustalenia)
5. Autor fotografii (jeśli możliwe do ustalenia)

Przykład: JAN PAWEŁ II – święty, papież. Pomnik przed katedrą w Madrycie, projekt: Stanisław Kowalski, wykonanie: Jan Nowak,  2008 fotografia: Jan Majewski.

Wydawnictwo jest zainteresowane wyłącznie pomnikami i popiersiami, a zdjęcia, o ile to możliwe, powinny być w czystej formie, bez otaczających postaci czy innych elementów nie będących częścią pomnika.

Uczestnictwo w ww. projekcie jest nieodpłatne.

Zapraszamy do współpracy i dziękujemy za zainteresowanie.

Ita Szymańska
Rzecznik
Rada Naczelna Polonii Australijskiej

niedziela, 18 czerwca 2017

XXIV Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl


XXIV Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl

22 - 29 lipca 2017 roku


Polski Komitet Olimpijski (PKOl), za pośrednictwem Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) informuje, że Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski odbȩdzie siȩ w Toruniu w dniach 22-29 lipca 2017 roku. Komitet organizacyjny informuje również, że zwiększono liczbę miejsc w Sejmiku oraz  przedłużono termin zgłoszeń uczestników do końca czerwca br.

Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski jest otwarty dla wszystkich Polaków rozsianych po świecie i przewidziany jest nie tylko dla polonijnych działaczy sportowych, ale również dla osób potencjalnie mogących zaangażować się w sportową, olimpijską i polonijną działalność. 

Karta zgłoszenia udziału w XXIV Polonijnym Sejmiku Olimpijskim znajduje siȩ pod linkiem http://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/1649,zgloszenia-na-sejmik-polonijny-2017.html         

Do dyspozycji uczestników pozostają również pracownicy biura PKOl, w tym sekretarz Komisji Współpracy z Polonią PKOl, pani Hanna Starzyńska. W razie pytań należy kontaktować sie z p. Starzyńską, tel. 48 (22) 560-3700, e-mail: hstarzynska@pkol.pl lub p. Adamem Pietroniem, tel. 48 (22) 560-3706, e-mail: apietron@pkol.pl                            

Uczestnicy Sejmiku będą zakwaterowani w hotelu Copernicus, położonym nad brzegiem Wisły, w pobliżu Starego Miasta i wielu jego atrakcji.

Udział w Sejmiku i innych imprezach kulturalno-sportowych odbywa siȩ na koszt uczestników.  Rada Naczelna Polonii Australijskiej nie posiada środków na sponsorowanie uczestnictwa w Sejmiku, w tym na pokrycie kosztów podróży zgłoszonych osób.

Szczegółowy program Sejmiku znajduje sie pod http://www.olimpijski.pl/Media/files/Program_Sejmiku_Torun2017.pdf                               

W programie Sejmiku są przewidziane III Polonijne Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie.  Sejmik jest skorelowany czasowo z XVIII Światowymi Letnimi Igrzyskami Polonijnymi, które odbȩdą siȩ w dniach 29 lipca – 6 sierpnia br również w Toruniu.  To wydarzenie polonijne jest organizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Ita Szymańska
Rzecznik
Rada Naczelna Polonii Australijskiej

piątek, 16 czerwca 2017

II Forum Gospodarcze Polonii Świata. Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Państwa
do udziału w II Forum Gospodarczym Polonii Świata
forum graf e-mail.png
* Udział w Forum jest bezpłatny i zapewnia korzystanie z Pakietu Uczestnika Forum (m.in. obejmuje: panele, debatę, networking, B2B, lunch, korzystanie z barku kawowego i przekąskowego, uczestnictwo w Gali Biznesu i Business Dinner, logistyki wewnętrznej w trakcie Forum oraz inne przewidziane w programie atrakcje). Przedstawiciele Polonii mają dodatkowo do dyspozycji bezpłatne noclegi w hotelu + śniadania. Udział w Forum i korzystanie z Pakietu Uczestnika Forum jest możliwy wyłącznie po dokonaniu zgłoszenia na formularzu Forum i płatnej (symbolicznie) rejestracji. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość weryfikacji zgłoszeń.
 
ZAPRASZAMY
 
Tarnów, 4-5 wrzesień 2017r.

wtorek, 6 czerwca 2017

Zaproszenie do udziału w Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów KSF NIEPOKALANA 2017


W imieniu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz Komitetu Organizacyjnego Festiwalu „KSF Niepokalana 2017” serdecznie zapraszamy na XXXII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów KSF NIEPOKALANA 2017 oraz na kolejne edycje tego festiwalu.


             Termin zgłaszania prac  tzn  filmów fabularnych, dokumentalnych, amatorskich, edukacyjnych, programów telewizyjnych, radiowych i multimedialnych, w tym  video clipów oraz stron internetowych, mija 30 czerwca br 

            
Tradycyjne hasło Festiwalu brzmi:  „Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”
 nabiera szczególnego znaczenia w Roku Jubileuszu 100-lecia Objawień Matki Boskie Fatimskiej
i powołania Rycerstwa Niepokalanej oraz 300-lecia Koronacji Matki Boskiej Częstochowskiej.

 Na tegoroczny XXXII Festiwal nadesłano już 23 prace  m.in. z  Australii, Hiszpanii, Republiki Czeskiej, USA, Litwy oraz Polski (w załączeniu) nie tylko o tematyce religijnej
ze szczególnym uwzględnieniem tematyki  maryjnej,  ale także - o tematyce patriotycznej nawiązujące do 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, którą obchodzić będziemy w roku 2018. Oczekujemy także na filmy związane z faktem, że rok 2017 ogłoszony został rokiem Tadeusza Kościuszki, marszałka Jozefa Piłsudskiego,  gen. Józefa Hallera   i św. Brata Alberta.  
          .

              Tradycyjne wsparcie wielu Posłów i Senatorów RP, Telewizji Polskiej, mediów, zwłaszcza  katolickich oraz władz wojewódzkich  i lokalnych, stwarzają - mimo wycofania się w tym roku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nawet  z niewielkiej jak dotychczas pomocy finansowej - szansę dalszego rozwoju naszego Festiwalu i nagradzania wartościowych dzieł. Zaproszeni do Rady Programowej naszego, znanego już na świecie Festiwalu twórcy, wieloletni laureaci festiwalu  m.in: Paweł Woldan, Alina Czerniakowska, Bogusława Stanowska-Cichoń czy Maciej Pawlicki będą gwarantem utrzymania dotychczasowego wysokiego poziomu artystycznego Festiwalu.

           

            Festiwal kończy uroczysta Gala, która odbędzie się 8 października 2017 w Warszawie.


Szczegóły -  na stronie www.ksfniepokalana.pl
 .
Serdecznie zapraszamy i prosimy o wsparcie.

            

W imieniu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
im.
 św. Maksymiliana Marii Kolbego
Ryszard Nowaczewski – prezes KSF , dyrektor Festiwalu, (+48) 601 814 096)

Danuta Stachyra – skarbnik KSF, wicedyrektor Festiwalu ds. organizacyjnych (+48) 604 455 824

Zygmunt Gutowski – członek Zarządu KSF, wicedyrektor Festiwalu ds. programowych  (+48) 602 126 206