czwartek, 21 stycznia 2016

Oświadczenie Prezydium RNPA


Oświadczenie Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

 

Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) oświadcza, że wbrew niektórym doniesieniom publikowanym w imieniu Polaków mieszkających w Australii, RNPA, jako przedstawiciel zorganizowanej Polonii australijskiej, nie podpisała, w imieniu tych organizacji i ich członków, żadnych apeli bądź deklaracji popierających obecny rząd RP, a ganiących jednocześnie opozycję parlamentarną w Polsce, za działania obu tych stron w trwającym obecnie w Kraju gorącym dyskursie politycznym.

Prezydium RNPA stoi na stanowisku, że udzielenie poparcia jednej ze stron ciągle, uważamy, demokratycznego dyskursu politycznego w Polsce, stanowi wyraźną deklarację polityczną i, z punktu widzenia statutu RNPA, poparcie tak sformułowanych apeli prowadziłoby do zaprzeczenia apolityczności RNPA, i co za tym idzie, złamania statutu organizacji.

Przypominamy, że Rada Naczelna (RNPA) zrzesza organizacje polonijne w Australii o bardzo różnorodnym charakterze i profilu działania, i jako taka nie utożsamia się z żadną z nich. Przystąpienie danej organizacji polonijnej do RNPA oznacza przyzwolenie tej organizacji na działalność Rady ponad podziałami politycznymi, wyznaniowymi etc., podziałami obecnymi zarówno wśród organizacji członkowskich RNPA, jak i w stosunkach polityczno-społecznych w Polsce.

Przynależność organizacji do RNPA jest swoistym przekazaniem jej głosu, w ramach uzgodnionej umowy statutowej, tak by stał się donośny i słyszany z końca świata gdzie żyjemy, w imię i obronie dobra i dobrego imienia Polski i Polonii. Apolityczność tak rozumianej działalności RNPA wyraża się m.in. tym, że Rada współpracuje z organizacjami, instytucjami i osobistościami polityki polskiej w Polsce utożsamianymi zarówno z demokratycznie wybranym rządem RP, jak i z tak samo demokratycznie wybraną opozycją.

RNPA i jej Prezydium nie ma prawa do oceny działań i sytuacji politycznej w Polsce bez konsultacji i porozumienia z jej organizacjami członkowskimi. Prezydium RNPA dostrzega jednocześnie, że obecna sytuacja polityczna w Polsce budzi niepokój wielu jej obserwatorów i oczekuje, że ten niepokój udzieli się dyskusji na Walnym Zjeździe Delegatów RNPA, który odbędzie się w końcu maja br. w Brisbane. O wynikach tej dyskusji poinformujemy wszystkich zainteresowanych niezwłocznie po jej zakończeniu.


Leszek Wikarjusz

 

 
 


Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

21 stycznia 2016 roku

sobota, 9 stycznia 2016

Libratus: Zapisy na bezpłatną polską edukację


11 stycznia rozpoczynają się zapisy na bezpłatną polską edukację internetową w ramach projektu Libratus.

Libratus to darmowy program skierowany do Polaków przebywających poza granicami kraju, którzy chcą zapewnić dzieciom stały kontakt z językiem ojczystym. Uczeń zapisany do projektu ma dostęp do internetowej platformy z szeroką gamą materiałów edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w formie nauczania domowego - to rodzic pełni rolę nauczyciela w oparciu o scenariusze lekcyjne i repetytoria. Dodatkowe wsparcie stanowią cotygodniowe lekcje on-line, tzw. Webinaria prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Program zajęć urozmaicają prezentacje, filmy edukacyjne, interaktywna tablica oraz gry - wszystko po to, aby nauka łączyła się z zabawą. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem, który daje możliwość uzyskania państwowego świadectwa szkolnego – takiego samego, jakie otrzymują dzieci uczące się stacjonarnie w Polsce. Dodatkowo świadectwo zaświadcza o zrealizowaniu podstawy programowej obowiązującej w polskim systemie oświaty.

Dzieci uczące się w Polskich Szkołach Internetowych Libratus nie tylko rozwijają swoją dwujęzyczność, lecz także realizują ujednolicony materiał szkolny, co umożliwia dalszą kontynuację nauki w Polsce. Dwujęzyczność daje dzieciom szansę na swobodne poruszanie się w obu kulturach, z którymi się stykają, poszerza horyzonty, a w dalszej perspektywie stanowi atut na rynku pracy.

Program Libratus działa od 2009 roku. W tym czasie skorzystało z niego tysiące polskich rodzin na emigracji. Od początku trwania projektu Libratus dotarł już do ponad 100 krajów, pomagając w podtrzymywaniu kontaktu z korzeniami i językiem ojczystym

Zachęcamy do zapisu już dziś! Po zakończeniu rejestracji rodzic otrzymuje dostęp do dodatkowych materiałów, które przygotują i zachęcą do wspólnej nauki. 1 września wraz z uczniami z całego świata dziecko rozpocznie nowy rok szkolny. Podobnie jak jego rówieśnicy z Polski, uczeń dostanie także legitymację szkolną uprawniającą do zniżek.

Program skierowany jest do uczniów zerówki, szkoły podstawowej i gimnazjum.  Rejestracji na bezpłatną naukę w roku szkolnym 2016/2017 można dokonać na stronie http://www.libratus.edu.pl/zapisy2016. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rozpocznij swoją przygodę z językiem polskim!