sobota, 6 listopada 2021

Komunikat Nr 4 – zebranie prezydium RNPA

 

Komunikat Nr 4 – zebranie prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

 

W dniu 4 października 2021 roku odbyło się (na platformie Zoom) kolejne miesięczne zebranie prezydium RNPA. 

 

Przed rozpoczęciem zebrania ks. Tadeusz Przybylak odmówił modlitwę w intencji zmarłego dzień wcześniej śp. dr. Zdzisława Derwińskiego, wybitnego działacza polonijnego, historyka, przyjaciela i konsultanta RNPA, a jednocześnie prezesa Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, organizacji członkowskiej RNPA.  

 

Podczas zebrania prezydium przedyskutowało następujące sprawy:

 

·                Korespondencja otrzymana, sprawy administracyjne, w tym potwierdzenie, zakończenia procesu zmiany banku i transferu pieniędzy Rady Naczelnej Polonii Australijskiej z konta Commonwealth of Australia do National Bank of Australia. 

·                Z uwagi na niespodziewany zgon dr. Zdzisława Derwińskiego, koordynującego wraz z Marianem Radnym Grupę Roboczą Liderów ds. majątku polonijnego i jego sukcesji, należy powołać osobę, która podejmie się tego zadania. Tymczasowo zgłosił się Robert Czernkowski. 

·                Prezydium zorganizuje spotkanie z zarządem Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, aby dowiedzieć się w czym mogłoby pomóc po odejściu prezesa Derwińskiego, który wraz ze swoim zespołem zajmował się wieloma inicjatywami na rzecz zachowania dziedzictwa Polonii i szerzenia wiedzy o historii Polski.

·                Dzień Muzyki Polskiej, a w tym finał konkursu muzycznego im. Ewy Malewicz zaplanowano na 14 listopada br. podczas Polskiego Festiwalu na Federation Square.  Wpłynęło 30 zgłoszeń.  Występy młodzieży podczas konkursu będzie oceniało wysokiej klasy jury konkursu, w skład którego wchodzą - prof.Paweł Zawadzki (przewodniczący, pianista, Uniwersytet Muzyczny, Wrocław), Michał Buczkowski ( koncertujący skrzypek, wychowanek Wandy Wiłkomirskiej, Haga, Holandia),  Aleksandra Jeleńska (pianistka/wybitna akompaniatorka, Zakopane), Mikołaj Kuńczyk (wykładowca klasy fortepianu, muzykolog, Warszawa), Adam Piechociński (skrzypek, koncertmistrz Royal Symphony Orchestra, Melbourne) oraz Zdzisław Kowalik (skrzypek/altowionista, Sydney).

·                Broszura o wkładzie Polaków w rozwój Australii: od czasu przyjęcia zaproszenia wystosowanego przez Ambasadę RP w Canberze do współpracy w przygotowaniu tej wizualnej publikacji, Prezydium kolekcjonuje hasła przedstawiające wkład Polaków w rozwój i kształtowanie życia w Australii, ciekawe aspekty relacji polsko-australijskich, wybrane elementy historii i kultury, promowanie wkładu Polonii w budowanie pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających w Australii zarówno wśród społeczności australijskiej, jak i polskiej, oraz zasługi w budowaniu harmonijnej wielokulturowej społeczności na Antypodach. Termin ukończenia broszury w języku angielskim został ustalony na koniec 2021 roku.

·                Fundusze Hindmarsh Island: po wielu latach zamrożenia funduszu w banku zostały one przekazane Federacji Polskich Organizacji w Australii Południowej.  Zaplanowano powołanie komitetu społecznego do rozpatrzenia propozycji utworzenia fundacji.

·                Europejska Unia Wspólnot Polonijnych poinformowała o bardzo trudnej sytuacji działaczy na Białorusi, Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, od sześciu miesięcy przebywających w więzieniu. Ustalono, że ponowny apel o uwolnienie ich będzie wystosowany w porozumieniu z Radą Polonii Świata, która skupia polonijne organizacje ze wszystkich kontynentów.

·                We wrześniu szereg organizacji polonijnych należących do RNPA przeprowadziło zjazdy wyborcze. Prezesem Stowarzyszenia Polaków im. T. Kościuszki w Darra (Qld) został ponownie Zdzisław Jarentowski, prezesem „Polonii” Stowarzyszenia Polaków w Queensland – Henryk Kurylewski, a Adam Grabek został ponownie wybrany na stanowisko sekretarza Związku Polaków w Hobart. Życzymy nowym zarządom owocnej pracy na rzecz Polonii i Polski.

·                Na zaproszenie na bezpłatne studia podyplomowe (on-line) dla nauczycieli polonijnych organizowane przez cztery wyższe uczelnie w Polsce, tylko nieliczni odpowiedzieli.  W sumie zgłosiło się ośmiu nauczycieli z Nowej Południowej Walii i Wiktorii.

·                Recital Chopinowski odbędzie się w dniu 27 listopada w Perth.  Zaproszeni są wszyscy, którzy będą mogli przyjechać do Australii Zachodniej w tym czasie.

 

 

Zebrania prezydium odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.

 

Dalsze informacje i aktualności znajdują się na witrynie RNPA: www.polishcouncil.org.au.

 

Pełny tekst wspomnienia o doktorze Derwińskim przygotowany przez prezydium RNPA znajduje się na witrynie RNPA.

 

Ita Szymańska

Rzecznik

piątek, 5 listopada 2021

Bankstown Polish Club is Back Open

 The Polish Club is back in business, and open from tomorrow, Saturday 6th of November onwards. We cannot wait to see those familiar faces walking through our club once again after months of lockdown! “The Polish Kitchen Bar & Restaurant” has taken over the restaurant and will be operating from tomorrow onwards. You can now book tables directly from https://polishclub.com.au/restaurant or through Google or giving our friendly team a call on (02) 9708-2433, Option 2. To keep up to date on what’s happening at your Polish Club, visit https://polishclub.com.au/whats-on

 

Warm Regards,

Andrzej Lubieniecki

Bankstown Polish Club Co-Operative Limited

wtorek, 2 listopada 2021

Polish Festival @ Deakin Edge (Federation Square) - zaproszenie

 

Polish Festival @ Deakin Edge (Federation Square)

Sunday the 14th of November
Bringing a taste of Poland back to the heart of Melbourne

With this year's Polish Festival @ Deakin Edge just two weeks away, we cannot wait to welcome you all back - albeit in a slightly different way than what we're used to. 

While we won't be able to gather around the main stage, food stalls or general stalls like we normally would have, we have put our heads together and come up with a program in the best way we know how.

This year's festival will be split into four programs - Youth Program with a Twist, Classical Melodies, Fusion of the Polish Bands and the Final of the PolMusicA 2021.

For our full program, head on over to our website.

Due to government restrictions, each program will be capped at 150 attendees and participants so we ask that you secure your free ticket here

If for some reason you can no longer attend on the day, we do ask that you return your ticket so we can free up the spot for someone else. 
 

Keeping our Festival family safe and healthy

The health and wellbeing of our volunteers, participants and attendees, as well as our commitment to COVIDSafety remains paramount. We will continue to follow Government Health Directions across all areas of our operation. 

For that reason, we do ask that each attendee complete a self-assessment for COVID symptoms prior to leaving home and not to attend if they are unwell or have been instructed to isolate or quarantine. Symptoms may include fever, chills or sweats, cough, sore throat, shortness of breath, runny nose or loss of sense of smell. 

All attendees must also comply with requirements for face covering, observe cough etiquette and personal hygiene measures. 

If you’d like more information on what to expect, please do reach out and we’d be more than happy to help. 

Polish Festival at Federation Square