czwartek, 23 kwietnia 2015

UWS Open Forum - Eastern Ukraine: Present and Future

Please join us for the next UWS Open Forum for 2015, titled ‘Eastern Ukraine: Present and Future’.  
 
The guest speaker on the night will be:
                                                        
Dr Dmytro Khutkyy,
Kiev International Institute of Sociology, Ukraine
 
 
The forum will be held on Tuesday, 5 May 2015 on the UWS Parramatta South campus, Building EE.G.36, with refreshments at 5.30pm for a 6pm start. 
 
 
This forum is a continuation of the series which started in 2008 and continues to deal with topical and contemporary social issues and aims to bring academia and the Greater Western Sydney Community together
 
dr Sev Ozdowski
 

 

piątek, 17 kwietnia 2015

Wybory Prezydenta RP . Obwieszczenie Konsulatu Generalnego


Obwieszczenie wyborcze Konsulatu Generalnego RP w Sydney

Wybory Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r. w godzinach 7:00-21:00.

(ewentualna II tura - 24 maja 2015 r.)

Konsulat Generalny RP w Sydney informuje, że 10 maja 2015 r. odbędą się wybory Prezydenta RP.

Dla wyborców zamieszkałych w okręgu konsularnym KG RP w Sydney utworzono dwie obwodowe komisje wyborcze:

1.       OKW nr  9 -  w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney (adres: 10 Trelawney Street, Woollahra, Sydney, NSW 2025 - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I OSOBISTE (w godz. 7:00 – 21:00)

2.       OKW nr 10 – w siedzibie Federacji Polskich Organizacji w Melbourne (adres: Suite 305, 3 Chester Street, Oakleigh, VIC 3166) – GŁOSOWANIE OSOBISTE (w godz. 7:00 – 21:00)

Ponadto w okręgu konsularnym Ambasady RP w Australii utworzono komisję wyborczą:

OKW nr 8 – w siedzibie Ambasady RP w Canberrze (adres: 7 Turrana Street, Yarralumla, ACT 2600) - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I OSOBISTE (w godz. 7:00 – 21:00)

 

Przypominamy, że czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat, posiada ważny polski paszport oraz zostanie wpisany do spisu wyborców. Wpisu dokonuje się poprzez zarejestrowanie się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy w Polsce. Zgłoszeń można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów tj. do 7 maja 2015 r. (czwartek) lub w przypadku wyborców zamierzających oddać głos korespondencyjnie do 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek).

Zgłoszenia do spisu wyborców dokonać można:

§  poprzez system E-Wybory: https://ewybory.msz.gov.pl   - zachęcamy do wyboru tego rodzaju rejestracji jako najwygodniejszego i najbardziej efektywnego sposobu zgłaszania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.

·         pisemnie na formularzu dostępnym na stronie internetowej Konsulatu www.sydney.msz.gov.pl przesłanego na numer faksu 02 9327 2216 lub na adres: Konsulat Generalny RP w Sydney, 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025 - UWAGA - Koniecznym jest aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń;

§  w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Konsulatu www.sydney.msz.gov.pl na adres: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl;

§  telefonicznie, pod nr. tel. 02 9363 9816, 02 9327 8600

§  osobiście (ustnie) w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney przy ulicy 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025  w godzinach urzędowania – http://sydney.msz.gov.pl/pl/o_konsulacie/kontakt/

 

Przypominamy również, że osoby ujęte w spisie wyborców w I turze, automatycznie zostaną wpisane na listy wyborcze w II turze w tym samym okręgu. Wzięcie udziału w głosowaniu w II turze w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2015 r. Natomiast zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę konsulowi najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie Konsulatu Generalnego RP          w Sydney:  www.sydney.msz.gov.pl  

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl


Podkreślamy, że możliwość głosowania korespondencyjnego daje szansę udziału w wyborach wszystkim uprawnionym do głosowania obywatelom polskim mieszkającym na terytorium Australii.

sobota, 4 kwietnia 2015

Życzenia wielkanocne od przyjaciół BP

 ________

Najlepsze życzenia:

zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością

oraz aby w Waszych sercach i domach
zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.

                                                                                                                   przesyłają
                                                                                                                Maria, Andrzej i Krzysio

 

piątek, 3 kwietnia 2015

Życzenia wielkanocne od harcerzy

 
 
Szanownay Panie Redaktorze,

 
Dla Pana i calej Redakcji Bumerangu Polskiego

Moc serdecznych zyczen

Wesolych Swiat Zmartwychwstania Panskiego

zyczy

Hufiec „Krakow” i „Polesie”z Sydney

 

Harcerki z malutkaą pomocą harcerzy dzielnie wykonywaly palmy dla czterech osrodkow gdzie sa odprawiane Msze swiete dla  Polakow a teraz przygotowują się do Warty przy Grobie Bozym w Wielki Piątek w Marayong.

 
Pozdrawiamy Serdecznie naszym harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj !

Halina Prociuk phm