środa, 30 grudnia 2015

Pomoc dla Anny Marii Jopek

05.01.2016 Anna Maria Jopek przybywa do Sydney wraz ze swoim zespołem

Koncerty w środowisku polonijnym będą dwa:
9.01.2015 o godz. 1900 w Klubie Polskim w Bankstown i
10.01.2016 o godz. 1230 w Marayong.

Organizatorzy zwracają się do sydneyskiej Polonii o pomoc:

  1. 05.01 dwa samochody konieczne do przewiezienia artystów i towarzyszących osób z lotniska do miejsca zakwaterowania (Manly)
  2. Zapewnienie transportu na koncerty
  3. Oraz inne formy pomocy związane z przemieszczaniem się i zwiedzaniem okolicy Sydney 
Szczegóły do uzgodnienia z organizatorami
Maria: tel.: 0425 250 623

Dziękujemy za pomoc

sobota, 26 grudnia 2015

Komunikat Kancelarii Senatu RP
Dział Prasowy Kancelarii Senatu informuje, że 23 grudnia 2015 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski  i wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak wydali następujące oświadczenie:
„W związku z planowanym przesunięciem do Kancelarii Senatu  środków przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w budżecie państwa na 2016 r. do Kancelarii Senatu, w trosce o dobro naszych Rodaków poza granicami, a także stabilność i przejrzystość współpracy z organizacjami pozarządowymi w kraju działającymi na rzecz Polonii, prowadzone obecnie przez MSZ procedury oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach konkursu dotacyjnego „Współpraca z Polonia i Polakami za granicą 2016” zostaną przeprowadzone i  zakończone zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz harmonogramem. Lista rankingowa wyłoniona w wyniku postępowania zostanie ogłoszona publicznie i przekazana do Kancelarii Senatu w formie rekomendacji do dalszego procedowania”.