środa, 25 października 2023

Zaproszenie na wernisaż "Sztuka Kochania" w Poznaniu

 W imieniu organizatorów i artystów wystawy pt. „Sztuka Kochania – malarstwo Rafała Labijaka wyśpiewane w poezji Dominika Górnego” pragnę zaprosić Państwa na wernisaż w  Galerii Sztuki Współczesnej Akademii Lubrańskiego w Poznaniu połączony z prawykonaniem trzech pieśni na harfę i głos tenora. Szczegóły w załączniku. Idea wydarzenia wpisuje się w obchody 25-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

 

Z wyrazami szacunku,

Dominik Górny

Sekretarz Towarzystwa

Prezes Klubu Młodych Pozytywistów
sobota, 21 października 2023

Zaproszenie na konferencję: "Powołani do życia na obcej ziemi"


 Szanowny Państwo!  


w imieniu Instytutu Myśli Schumana oraz Towarzystwa Chrystusowego serdecznie zapraszam do udziału w konferencji 4 listopada br. Temat konferencji to: "Powołani do życia na obcej ziemi - według koncepcji Jana Pawła II, Augusta Hlonda oraz Roberta Schumana"

Hasłem przewodnim konferencji są słowa: Twórzmy razem wizerunek Polski!


Projekt jest zwieńczeniem realizacji tegorocznego dzieła Animatorzy Wizerunku Polski w Europie (www.awpe.pl) i przewiduje aktywizowanie Polonii do misji w całej Europie w kolejnych latach.  

Żyjemy w świecie, w którym lewicowe ideologie wspierane przez najnowsze zdobycze technologii sieją w ludzkich umysłach prawdziwe spustoszenie. Nasi paneliści odpowiedzą na pytania, jak odnosić się do zagrożeń współczesności w oparciu o nauczanie Papieża-Polaka. Czy wiecie Państwo, że w Encyklikach św. Jana Pawła II znalazły się pouczenia, które zastosować można do zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji? Czy zdajecie sobie sprawę z roli Polonii, jaką wyznaczył ten wielki święty Kościoła katolickiego? Zapraszamy na konferencję, która będzie naszą wspólną drogą ku tym prawdom, które współczesny świat chce nam odebrać i zasypać gdzieś głęboko na kartach historii. W tym również prawdom o apostolskiej misji Polaków według koncepcji kard. Augusta Hlonda i Roberta Schumana.    

Wśród prelegentów wystąpią m.in:  

Prof. Tomasz Grzegorz Grosse
Prof. Zbigniew Krysiak
Ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
Prof. Wiesław Jan Wysocki    

TERMIN: 4 listopada 2023 r.

MIEJSCE: Liceum Salezjańskie przy ul. Prusa 78, 50-318, Wrocław

oraz online

ORGANIZATOR: Instytut Myśli Schumana, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej  

Zapraszamy do udziału w konferencji we Wrocławiu!  

Transmisja konferencji na YouTube będzie dostępna na żywo pod linkiem:

https://youtube.com/live/Hd3KdQGER_c?feature=share

Będziemy wdzięczni za subskrypcję naszego kanału.  

Wszystkich zainteresowanych, którzy nie będą obecni we Wrocławiu - zachęcamy do udziału online poprzez platformę MS Teams pod poniższym linkem, co umożliwi Państwu również uczestnictwo w panelach dyskusyjnych: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a...
  

Do zobaczenia!   

Marta Kowalczyk
Instytut Myśli Schumanaponiedziałek, 2 października 2023

Dotacje finansowe z Fundacji im. Stanisława Bluma

FUNDACJA im. STANISŁAWA BLUMA

 

       Termin składania podań upływa z dniem 3 listopada 2023 r.

                                        

Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA informuje, że zbliża się termin składania podań o tegoroczne DOTACJE FINANSOWE [tzw. granty].

 

Zgodnie z testamentem fundatora dotacje mają służyć działaniom edukacyjnym i promocyjnym związanym z językiem, kulturą i oświatą polską w Australii.  Mają one pomagać w nauczaniu języka polskiego i kultury na wszystkich poziomach edukacji w Australii (włączając szkoły sobotnie), wspierać szkolne i harcerskie obozy letnie oraz te organizacje charytatywne lub niedochodowe, które zajmują się rozpowszechnianiem języka i kultury polskiej.

Dotacje finansowe będą przydzielane w dwóch kategoriach:

        Standardowej -"Operational Support Gifts" (do $1000) - na ogólne potrzeby organizacji

        Projektów  - "Special Project Gifts" (do $5000) - na przedsięwzięcia służące szerszemu, ogólno-australijskiemu kręgowi Polonii w Australii oraz na przedsięwzięcia nowatorskie.

 

Dotacje te nie mogą być przyznawane osobom prywatnym, organizacjom politycznym ani organizacjom o charakterze dochodowym.  Nie mogą też służyć działalności politycznej, przedsięwzięciom dochodowym ani być użyte na spłacanie długów, pożyczek, nabywanie ziemi, budowanie i remonty bądź subsydiowanie innych fundacji.

 

Rozdzielane fundusze są ograniczone. Wykonawcy woli fundatora zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania lub tylko częściowego finansowania zgłoszonych propozycji.

 

Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA jest zarządzana przez Equity Trustees, którym pomaga Komitet Doradczy utworzony według zasad sprecyzowanych przez fundatora.

W komisji opiniującej podania zasiadają przedstawiciele stanów Australii.

 

Podania o przyznanie dotacji należy wypełniać na witrynie fundacji bądź wysyłać na specjalnym formularzu pod adresem:

Equity Trustees

The Blum Foundation – Philanthropy, Equity Trustees

GPO Box 2307, Melbourne Victoria 3001

 

Warunki oraz procedura przyznawania grantów będą opublikowane na witrynie fundacji w poniedziałek 2 października 2023 r.

Termin składania podań upływa z dniem 3 listopada 2023 r.

 

Formularze i informacje można otrzymać z:

·      Equity Trustees

Ms Ashley Fairfield, Philanthropy Coordinator, Equity Trustees

tel.:  (03) 8623 5325 (połączenie bezpłatne) 

email: charities@eqt.com.au

·      witryny fundacji: https://equitytrustees.smartygrants.com.au/Blum

 

·      Sekretariatu Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii: 8/14 Lionel Road, Mount Waverley, 3149, VIC, tel.: (03) 9569 4020; info@pccv.org.au