czwartek, 29 marca 2018

Życzenia Wielkanocne od Was

 
 
Z OKAZJI ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
- WIARY I NADZIEI  na drodze dALSZEGO UmAcniAnia

WSZYSTKICH POLAKÓW ŻYJĄCYCH W KRAJU I ZAGRANICĄ
 
życzy

Fundacja   Polska – Europa – Polonia

główny organizator
XIII  FestiwalU  PolonijnEGO   "Losy  Polaków  2018" 

 
* * *

* * *

 
* * *
 
 
 

niedziela, 18 marca 2018

Koncert Patrycji Piekutowskiej w Konsulacie RP

Z okazji 100. rocznicy Odrodzenia Państwa Polskiego Konsulat Generalny RP w Sydney serdecznie zaprasza na recital skrzypcowy Patrycji Piekutowskiej, w poniedziałek 26 marca 2018 r. o godz. 19:00, w sali Konsulatu.
 
Patrycja Piekutowska jest polską skrzypaczką, która od dwudziestu lat koncertuje po całym świecie. Występowała m.in. w Carnegie Hall, Sala de Sao Paulo, Tianjin Grand Theatre.
Wygrała również wiele prestiżowych międzynarodowych nagród, w tym m.in. jako pierwsza Polka otrzymała MIDEM Cannes Classical Award. 
 
26 marca Patrycja Piekutowska wystąpi w Konsulacie Generalnym w Sydney z repertuarem zawierającym utwory m.in. polskich kompozytorów: Pendereckiego, Bacewicz i Borkowskiego.
 
Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do piątku 23 marca na adres : marta.kiec-gubala@msz.gov.pl; lub telefonicznie na numer 93278600.
 
Serdecznie zapraszamy.
 
   Konsulat Generalny RP w Sydney

sobota, 17 marca 2018

Dofinansowanie projektów polonijnych z Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej


Informacja Komitetu Administratorów

Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga
o dofinansowaniach projektów polonijnych w rundzie z lutego 2018 r.
Sydney, 10/03/2018
 
W dniu 10 marca 2018r. Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga
przyznał dofinansowanie następujących projektów polonijnych, łącznie w wysokości $2,450.00.

• Polska Szkoła Sobotnia im. O. Kasjana Wolaka, Bowen Hills, Qld $200.00 na opłatę nauczyciela i na kurs pierwszej pomocy

• Polish Educational Society VIC $100.00
na zorganizowanie konkursu z okazji rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości

• Komisja Oświatowa NSW $100.00 na rozesłanie do 11 szkół materiałów edukacyjnych A. Siedleckiego o wybitnych Polakach

• Polish Educational Society NSW $800.00
na potrzeby organizacyjne w czterech szkołach;

• Polski Zespół Wokalno-Taneczny "Łowicz" $300.00
na dofinansowanie kosztów wynajmu autobusu na PolArt

• Polska Szkoła im. Piłsudskiego w Rowville $200.00 na zakup kopiarki i tonerów

• Australian International Research Institute $150.00 na opłatę utrzymania domeny internetowej organizacji;

• Polish Song and Dance Ensemble „Lajkonik" $300.00 na zakup przenośnego systemu nagłaśniającego;

• Polski Zespół Wokalno-Taneczny "Kujawy" $300.00
na dofinansowanie kosztów zakupu strojów góralskich;

Fundusz Wieczysty przypomina dofinansowanym organizacjom o obowiązku nadsyłania w ciągu pięciu miesięcy sprawozdania o wykorzystaniu przyznanych funduszy. Formularz sprawozdania można dostać ze strony RNPA pod adresem


http://polishcouncil.org.au/images/PDF/FWPA%20template%20Sprawozdanie%20z%20donacji.pdf

Przypominamy również, że w kolejnej rundzie przyznawania dotacji FWPA termin 15 sierpnia 2018 r. jest ostatecznym dla nadsyłania podań. Przypominamy, że nie będą rozważane podania od organizacji nie będących 15 sierpnia 2018 r finansowymi członkami Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, nie mających zapłaconych bieżących składek członkowskich, lub które nie złożyły sprawozdania z uprzednio otrzymanego dofinansowania Funduszu.

Andrzej Kozek
Sekretarz Komitetu Administratorów
Funduszu Wieczystego


środa, 14 marca 2018

Nagroda Świadek Historii (dla osób i organizacji spoza Polski) - IV edycja

 
Instytut Pamięci Narodowej ogłasza czwartą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym.

Wśród dotychczasowych laureatów z terenu Polski znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. Decyzją Prezesa Instytutu w 2014 roku zasięg nagrody rozszerzono o edycję mającą za zadanie szczególne uhonorowanie osób działających poza granicami kraju.

Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Laureatem nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia.

Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.
Opis (w objętości do 3 stron) powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym (przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, dbanie o cmentarze czy pomniki, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp.). Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN z dn. 18.12.1998 r., zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, czyli tymi, które miały miejsce pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące tego okresu.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
(„Świadek Historii”)

W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz, pisząc na adres e-mailowy: swiadek.historii@ipn.gov.pl.
Katarzyna Miśkiewicz
Sekretarz Komisji Nominującej
Instytut Pamięci Narodowej

niedziela, 4 marca 2018

Koncert Hourglass Ensemble pt. „River Songs” w Konsulacie RP w Sydney

 
 
Konsulat Generalny RP w Sydney serdecznie zaprasza na koncert Hourglass Ensemble pt. „River Songs”, w piątek 9 marca 2018 o godz. 19:00 w Sali Konsulatu.
 
W repertuarze między innymi dzieła Masseneta, Czajkowskiego oraz australijskich kompozytorów:
Betty Beath, Karen Lemon i Andrew Ball.
 
Gościem honorowym wieczoru będzie Ambasador RP w Australii - Pan Michał Kołodziejski.
 
Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do czwartku 8 marca na adres marta.kiec-gubala@msz.gov.pl; lub telefonicznie na numer 93278600.
 
Serdecznie zapraszamy.
 

Konsulat Generalny RP w Sydney