piątek, 25 września 2015

Yoram's passing

To our dear friends,

Yoram's health took a sudden turn for the worse on the weekend. It is with deep sadness that we are letting everyone know that Yoram passed away peacefully at the hospital on Monday night, 21st September, surrounded by the entire family – myself, Guy and Natanya, Karen and Brian, and all five of his beloved grandchildren.

 
Please join us, if you can, at a memorial this Friday, 25th September, 3.30pm at the East Chapel, Northern Suburbs Memorial Gardens & Crematorium, 199 Delhi Rd, North Ryde 2113. Following the service we will gather at Skyline One located at the Crematorium grounds where we can share our fond memories and celebrate the life of Yoram.

Yoram has asked for us not to be sad when he's gone. He said he's had a great life. He was keen to show you some paintings he did recently. You can view them from the following link:  http://yoramgross.wix.com/art-studio

He leaves behind a truly magnificent legacy.  My family and I look forward to bidding Yoram a final farewell with you all on Friday.

 
With thanks,

Sandra

czwartek, 24 września 2015

Wybory parlamentarne 2015 r. KOMUNIKAT

Komunikat nr 1 z dnia 24 września 2015 r. Konsulatu Generalnego w Sydney w sprawie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Konsulat Generalny RP w Sydney zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP termin przeprowadzenia wyborów wyznaczono na dzień 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach 7.00-21.00.

Prawo udziału w wyborach ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, określającym terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych, informacje o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do głosowania korespondencyjnego, zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu 5 października 2015 r.

Na terytorium Związku Australijskiego wstępnie planowane jest przeprowadzenie wyborów w trzech obwodowych komisjach wyborczych:

1.       Canberra – Ambasada RP, 7 Turrana Street, ACT 2600

2.       Sydney – Konsulat Generalny RP, 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025

3.       Melbourne – Dom Polski Syrena, 1325 Stud Rd, Rowville, Melbourne, VIC 3178

Jednocześnie informujemy, że będzie możliwość głosowania korespondencyjnego, które umożliwi skorzystanie z czynnego prawa wyborczego osobom zamieszkałym poza Sydney, Canberrą i Melbourne. Dla celów głosowania korespondencyjnego zaproponowano następującą obwodową komisję wyborczą:

1.       Canberra - Ambasada RP, 7 Turrana Street, ACT 2600

2.       Sydney -  Konsulat Generalny RP, 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025

 

Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców.

Osoba uprawniona do głosowania stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona do głosowania stale zamieszkała w Polsce, a przebywająca czasowo za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinna dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie pod nr. tel. 02 9363 9816, 02 9327 8600, telefaksem pod nr. 02 9327 2216, telegraficznie lub w formie elektronicznej. W najbliższych dniach zostanie uruchomiony system indywidualnej rejestracji o czym poinformujemy w następnym komunikacie.

 

W zgłoszeniu należy podać:

nazwisko i imię (imiona),

imię ojca,

datę urodzenia,

numer ewidencyjny PESEL,

adres zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do glosowania za granicą,

adres zamieszkania osoby uprawnionej do głosowania w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 22 października 2015 r.

 

Głosowanie korespondencyjne

Osoba uprawniona do głosowania stale zamieszkała za granicą oraz osoba uprawniona do głosowania stale zamieszkała w Polsce, a przebywająca czasowo za granicą, może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinna dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego u właściwego konsula.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do głosowania, najpóźniej w 18. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 7 października 2015 r. (rozdział 6a art. 53b § 1 Kodeksu wyborczego).

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie pod nr. tel. 02 9363 9816, 02 9327 8600, telefaksem pod nr. 02 9327 2216, telegraficznie lub w  formie elektronicznej.

W najbliższych dniach zostanie uruchomiony system indywidualnej rejestracji, o czym poinformujemy w następnym komunikacie.

 


W zgłoszeniu należy podać:

oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie,

· nazwisko i imię (imiona),

imię ojca,

datę urodzenia,

numer ewidencyjny PESEL,

adres zamieszkania lub pobytu za granicą osoby uprawnionej do głosowania,

adres zamieszkania w kraju osoby uprawnionej do głosowania, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula.

W przypadku gdy, osoba uprawniona do głosowania zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, osobie tej nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów po wysłaniu do niej pakietu wyborczego. Taka możliwość istnieje wyłącznie w sytuacji, kiedy osoba ta zwróciła pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.


Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej naszego urzędu, na której na bieżąco w kolejnych komunikatach będziemy podawali wszelkie aktualne informacje na temat wyborów: www.sydney.msz.gov.pl

Akty prawne oraz uchwały i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl 
 
Marta Kieć-Gubała

Konsulat Generalny RP w Sydney
10 Trelawney St., Woollahra, 2025 NSW
Telefon: +61 2 9327 8600
Faks: +61 2 9327 2216
czwartek, 17 września 2015

Zaproszenie na Sympozjum: "Polscy Muzycy w Świecie"XIII MIĘDZYNARODOWE

SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

„POLSCY MUZYCY W ŚWIECIE"
 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE


 

 

Patronat:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Patronat medialny:

TVP Historia

Radio Lublin S.A.

 

Komitet Honorowy (w porządku alfabetycznym)

 

prof. dr hab. Wiesław CABAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)

red. Andrzej CEDRO, dyrektor Wydawnictwa CAN (Warszawa)

prof. dr hab. Roman DĄBEK , Universidad Autonoma de Coahuila w Saltillo (Meksyk)

prof. dr hab. Adam DOBROŃSKI, Uniwersytet w Białymstoku

dr Tadeusz DOROSZUK, dyrektor TVP Historia

Zenon kardynał GROCHOLEWSKI (Watykan)

prof. dr hab. Zbigniew JUDYCKI, Instytut Biografistyki CAN  (Warszawa)

prof. dr hab. Krzysztof GRZEGORCZYK, Sorbona (Paryż)

prof. dr hab. Norbert KASPAREK, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski (Olsztyn)

dr Mieczysław KOMINEK, prezes Związku Kompozytorów Polskich

ambasador Jan MICHAŁOWSKI (Warszawa)

prof. dr hab. Tomasz MICZKA, rektor Akademii Muzycznej w Katowicach

dr Katarzyna MIECZKOWSKA-CZEMIAK, dyrektor Muzeum Lubelskiego

prof. dr hab. Jadwiga MUSZYŃSKA, Uniwersytet J. Kochanowskiego (Kielce)

prof. dr hab. Edward OLSZEWSKI, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

prof. dr hab. Bolesław ORŁOWSKI, Polska Akademia Nauk (Warszawa)

prof. dr hab. Bogdan PIOTROWSKI, Uniwersytet Sabana (Kolumbia)

prof. dr hab. Regina RENZ, Uniwersytet J. Kochanowskiego (Kielce)

dr Ryszard SCHNEPF, ambasador RP w USA (Waszyngton)

dr Jan SĘK, dyrektor naczelny Filharmonii Lubelskiej

dr Tadeusz SKOCZEK, dyrektor Muzeum Niepodległości (Warszawa)

Sławomir SOSNOWSKI, marszałek województwa lubelskiego

Adam STRUZIK, marszałek województwa mazowieckiego

prof. dr hab. Lech Aleksy SUCHOMŁYNOW, Uniwersytet Bierdziański (Ukraina)

ks. prof. dr hab. Władysław ZARĘBCZAN (Rzym)

prof. dr hab. Ryszard ZIMAK, rektor Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina (Warszawa)

prof. dr hab. Henryk ŻALIŃSKI, Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków)

 

Organizatorzy:

 

Fundacja Polonia Semper Fidelis w Warszawie

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublin

Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

Partnerzy:

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

Instytut Biografistyki CAN w Warszawie

Fundacja Willa Polonia w Lublinie

Zakład Historii XIX wieku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Publikacje towarzyszące:

 

- Muzycy polscy w świecie. Słownik biograficzny, Wydawnictwo Fundacja PSF, Warszawa 2015

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

- Rodacy na światowej pięciolinii. Polska kultura muzyczna na obczyźnie – zbiór nadesłanych i wygłoszonych referatów, Wydawnictwo CAN, Warszawa 2015

Publikacja dofinansowana przez Muzeum Niepodległości

 

 

 
 

 

Fundacja Polonia Semper Fidelis

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

 

zapraszają na

 

 

XIII MIĘDZYNARODOWE

SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

Polscy muzycy w świecie

 

Lublin, 14-15 listopada 2015 r.

 

oraz na imprezy towarzyszące:

 

14 listopada 2015, godz. 9.00 – 17.00

Zamek Lubelski, Lublin, ul. Zamkowa 9

 

- Wystawa planszowa: IGNACY JAN PADEREWSKI. MUZYK, PATRIOTA, MĄŻ STANU

Organizator: Muzeum Niepodległości w Warszawie

- Wystawa rzeźb Wiesława Domańskiego z Krakowa SYBILLE EUROPEJSKIEJ SOLIDARNOŚCI

Organizator: Fundacja Willa Polonia w Lublinie

 

14 listopada 2015 r. godz. 19.00

Aula Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego, Lublin, ul. K. Jaczewskiego

 

Koncert GENOCYD – TRYPTYK O KANONIE NADZIEI

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej

Chór Filharmonii im. H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska”

Bilety na koncert otrzymają uczestnicy sympozjum po zakończeniu I sesji o godz. 12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie ważne dla dwóch osób

Prosimy o potwierdzenie udziału w sympozjum i koncercie do dnia 10 listopada 2015 r.

tel. 22 648 29 29  lub  e-mail: can@can.pl

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

Zamek Lubelski- ul. Zamkowa 9, Lublin (sala: Galeria malarstwa)

14 listopada 2015 r.

 

Przewodniczący sympozjum:

prof. Zbigniew Judycki

 

9.00 – 9.30                              Powitanie uczestników obrad

 

Przewodniczacy I sesji: dr Jan Znajdek

 

9.30 – 10.00                            dr Bogumiła Żongołłowicz (Australia)

CEZARY SKUBISZEWSKI-WARSZAWIAK Z ULICY WILCZEJ

10.00 – 10.30                          dr Beata Bolesławska-Lewandowska (TVP Kultura)

ANDRZEJ PANUFNIK (1914-1991): KOMPOZYTOR-EMIGRANT

10.30 – 11.00                          red. Agata Kalinowska-Bouvy {Francja)

WIESŁAW PIENKOŚ. Z FORTEPIANEM PRZEZ ŻYCIE

11..00 – 11.30                         dr hab. Ewa Skardowska (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie)

                                                                        KATARZYNA ARHOLD. INSPIRACJE MUZYKĄ „KORNATAKI”

11.30 – 12.00                          prof. dr hab. Jan Draus (Uniwersytet Rzeszowski)

JAN KIEPURA. TALENT-SŁAWA-PATRIOTYZM

12.00 - 12.30                           dr Jan Sęk (Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie)

GÓRALU CZY CI NIE ŻAL….W OJCZYŹNIE I NA OBCZYŹNIE

12.30 – 14.30                          PRZERWA OBIADOWA

 

Przewodnicząca II sesji: dr Anna Kozyra

 

14.30 – 15.00                          mgr Agnieszka Cieślak (Uniwersytet Warszawski)

BRONISŁAW MIRSKI-ZAPOMNIANY DYRYGENT EPOKI KINA NIEMEGO

15.00 – 15.30                          red. Przemysław Słowiński

                                                                        ŚPIEWAŁ, ŻE BLISKO JUŻ ŚWIT. JACEK KACZMARSKI

15.30 – 16.00                          red. Anna Kos (Belgia)

                                                                        POLSCY MUZYCY W BELGII

16.00 – 16.30                          prof. dr hab. Edward Olszewski (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)

MAŁGORZATA JAWORSKA. PIANISTKA POLSKA I NORWESKA

 

Dom na Podwalu - ul. Podwale 15, Lublin

15 listopada 2015 r

 

Przewodniczący III sesji: dr Adam Gałkowski

 

9.00 - 9.30                               red. Jadwiga Hafner (Austria)

                                                                        ZŁOTE SOWY POLONII - MUZYCY

9.30 – 10.00                           mgr Mirosław J. Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

STÉPHANE KUBIAK I JEGO ORKIESTRA

10.00 – 10.30                          prof. dr hab. Lech Aleksy SUCHOMŁYNOW, Uniwersytet Bierdziański (Ukraina)

                                                                        POLSCY ŚPIEWACY W NOWOJORSKIEJ METROPOLITAN OPERA

10.30 – 11.00                          prof. dr hab. Dominika Porębska-Kwaśnik (Francja)

TENOR DRAMATYCZNY MARIANPORĘBSKI (1910-2008). KARIERA ARTYSTYCZNA I PEDAGOGICZNA

11.00 – 11.30                          mgr inż. Tomasz Dzierga (Katowice)

                                                                        WARSZAWIANKA NAD SEKWANĄ. BEATA HALSKA-LE MONNIER

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE  SYMPOZJA  BIOGRAFISTYKI  POLONIJNEJ

 

Od dziewietnastu lat Instytut Badań Biograficznych, aby zainteresować środowiska naukowe biografistyką polonijną oraz propagować osiągnięcia i zasługi Polaków na obczyźnie, organizuje Międzynarodowe Sympozja Biografistyki Polonijnej, z udziałem wielu naukowców z całego świata. Pierwsze sympozjum odbyło się w 1996 roku na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, a kolejne w Paryżu 1997 (organizowane wspólnie ze Stacją Naukową Polskiej Akademii Nauk); w Rzymie 1998 (wspólnie z Papieskim Uniwersytetem św. Tomasza i Stacją Naukową PAN) dedykowane Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji XX-lecia Pontyfikatu; w Wiedniu 1999 (wspólnie z Akademią Świętokrzyską w Kielcach i Stacją Naukową PAN), w Krakowie 2000 (wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Pedagogiczną w Krakowie i Akademią Świętokrzyską w Kielcach); w Brukseli 2001, w Kwaterze Głównej NATO (pod patronatem Prezydenta RP); w Watykanie na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim (2002) oraz w Stella Plage i Vaudricourt (pod patronatem ministra kultury RP) 2004; w Zakopanem (wspólnie z Akademią Świętokrzyską i Akademią Pedagogiczną w Krakowie) 2005; w Kielcach (wspólnie z Uniwersytetem Świętokrzyskim) 2006; w Warszawie (wspólnie z Muzeum Niepodległości i Fundacją Polonia Semper Fidelis) 2013 i w Zakopanem (pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 2014 . W tych dwunastu sympozjach, oprócz grupy naukowców z Polski oraz przedstawicieli polskiego Sejmu, Senatu i Rządu, uczestniczyli naukowcy, dziennikarze i osoby zainteresowane zagadnieniami polonijnymi z: Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Kolumbii, Litwy, Meksyku, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Włoch i Wielkiej Brytanii. Pierwsze trzy sympozja miały charakter ogólny, kolejne natomiast spotkania mają charakter specjalistyczny. Sympozjum w Wiedniu poświęcone zostało losom Polek na obczyźnie; krakowskie - teorii biografistyki, uczonym oraz pedagogom polskim działających na różnych kontynentach oraz Krakowianom w świecie; brukselskie – Polakom i osobom polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych; rzymskie – duchowieństwu polskiemu w świecie; w Stella Plage dotyczyło Polaków we Francji,  w Zakopanem poświęcono byłoPodhalanom w świecie, a drugi raz polskim kobietom we Francji; warszawskie sportowym osiągnięciom naszych rodaków na obczyźnie. Przed każdym sympozjum ukazują się drukiem w formie książki nadesłane i wygłoszone referaty. Reportaże z sympozjum transmitowane były przez TV Polonia.