czwartek, 28 maja 2015

wtorek, 26 maja 2015

Artur Dutkiewicz Jazz Trio w Australii

 
 
More information on the Dutkiewicz Trio Australian tour:
 
29 May, 7pm         AdelaideBrighton High School       http://www.ticketebo.com.au/consulate-of-poland/artur-dutkiewicz-jazz-trio.html
31 May, 4pm         Perth, Perth Jazz Festival, Perth Cultural Centre - Museum Stage  http://www.perthinternationaljazzfestival.com.au/artists/artur-dutkiewicz-trio/
2 June, 8pm         Melbourne, Melbourne Int. Jazz Festival, Bennett's Lane Jazz Club  http://melbournejazz.com/program/artur-dutkiewicz-trio
4 June, 8pm         Brisbane, Brisbane Int. Jazz Festival,  JMI LIVE Concert Hall      http://www.bijf.com.au/program/2015/6/4/artur-dutkiewicz-trio-poland
5 June, 8.30pm    Sydney, Foundry 616 Jazz Club   https://www.stickytickets.com.au/26309/artur_dutkiewicz_trio_poland.aspx

czwartek, 21 maja 2015

Eurowizja 2015 - Glosujcie na Monikę Kuszyńską!

Szanowni Państwo,
 
Telewizja Polska zaprasza na 60. Konkurs Piosenki Eurowizji, imprezy muzycznej, w której biorą udział przedstawiciele publicznych stacji telewizyjnych zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców (EBU). W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji gości w Wiedniu.
Polska na Festiwalu będzie reprezentowana przez Monikę Kuszyńską, która zaśpiewa piosenkę „In the Name of Love”
 
„To osoba, która najlepiej odpowiada na hasło tegorocznej Eurowizji - „Building Bridges” („Budowanie mostów”). Człowiek wielkiej mocy, który pokazuje, że czasami, choć nie można stanąć na nogach, można podnieść się i innym pomagać w podniesieniu się” - wyjaśniał wybór reprezentantki Prezes TVP Juliusz Braun.
               
Zapraszamy do głosowania na naszą reprezentantkę oraz oglądania „na żywo” na antenie TVP Polonia zmagań przedstawicieli różnych Państw w drugim półfinale 21 maja, o godz. 21:00. Wtedy właśnie, z piosenką „In the Name of Love” wystąpi Monika Kuszyńska.
 
Finałowe emocje rozpoczną się 23 maja o godz. 21:00. Tradycyjnie polskim komentatorem podczas koncertów będzie Artur Orzech.
 
Liczymy na Państwa głosy!!!
Vote for Monika!!!
 
Pozdrawiamy,
 
Dział Public Relations
Biuro Marketingu
Telewizja Polska S.A
ul. Woronicza 17
00-997 Warszawa

środa, 13 maja 2015

Komunikat w sprawie II tury wyborów Prezydenta RP

Komunikat nr 3 Konsulatu Generalnego RP w Sydney z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie II tury wyborów Prezydenta RP.

Konsulat Generalny RP w Sydney informuje, że Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła dzisiaj (12 maja 2015) wyniki głosowania w I turze wyborów Prezydenta RP. 

Konsekwencją rozkładu głosów jest konieczność przeprowadzenia II tury głosowania, która będzie miała miejsce 24 maja br. 

W Australii głosować będzie można, tak jak w pierwszej turze, w trzech obwodowych komisjach wyborczych:

OKW nr 8 - zarówno dla głosowania osobistego, jak i korespondencyjnego, która mieścić się będzie w siedzibie Ambasady Polskiej w Canberrze pod adresem 7 Turrana Street, Yarralumla, ACT 2600

OKW nr  9 -  zarówno dla głosowania osobistego, jak i korespondencyjnego, która mieścić się będzie w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney pod adresem: 10 Trelawney Street, Woollahra, Sydney, NSW 2025

OKW nr 10 - dla głosowania osobistego, która mieścić będzie się w siedzibie Federacji Polskich Organizacji w Melbourne pod adresem: Suite 305, 3 Chester Street, Oakleigh, VIC 3166


Głosowanie odbędzie się w niedzielę 24 maja 2015 r. w godzinach 7.00-21.00.


Wyborcy, którzy wpisali się do spisu wyborców przed I turą głosowania będą ujęci w spisie wyborców podczas powtórnego głosowania. Nie ma możliwości zmiany obwodu głosowania w inny sposób, niż poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania od konsula.

Wyborcy, którzy przed głosowaniem w I turze zarejestrowali się do głosowania korespondencyjnego, w II turze będą również głosowali korespondencyjnie. Konsul wyśle im pakiety wyborcze na ten sam adres, na który wysłał je przed I turą. Nie ma możliwości zmiany tego adresu ani sposobu otrzymania pakietu (z wysłania na odbiór osobisty). Zmiana formy głosowania na osobistą może nastąpić wyłącznie poprzez pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania przed wysłaniem przez konsula pakietu, lub po tym terminie, jeśli wyborca zwróci pakiet w stanie nienaruszonym. Wyborca może też, analogicznie jak w I turze dostarczyć pakiet osobiście konsulowi lub komisji wyborczej podczas głosowania.

Istnieje natomiast możliwość zmiany sposobu głosowania z osobistego na korespondencyjny. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do dn. 14 maja br.

Podobnie jak w I turze, wyborca (tylko zgłaszający się po raz pierwszy do spisu lub zmieniający tryb głosowania z osobistego na korespondencyjny) może też zadeklarować osobisty odbiór pakietu do głosowania korespondencyjnego.

Do głosowania w II turze będą mogli zarejestrować się wyborcy, którzy nie zarejestrowali się do głosowania za granicą przed I turą i nie pobrali zaświadczeń o prawie do głosowania (wyborcy, którzy pobrali zaświadczenia nie mogą zostać wpisani do spisu).

Termin zgłaszania wniosków o wpisanie do spisu wyborców upływa 3 dni przed dniem głosowania, czyli 21 maja br., system e-wybory zostanie zablokowany dla wyborców o godz. 24.00 czasu miejscowego. Wnioski o wpisanie do spisu do głosowania korespondencyjnego należy złożyć nie później, niż 10 dni przed dniem głosowania, czyli do 14 maja br.

Prawo do głosowania w wyborach Prezydenta RP ma obywatel polski, który:

1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2. Posiada ważny polski paszport,

3. Zostanie wpisany do spisu wyborców.

 
Zgłoszenia do spisu wyborców dokonać można poprzez:


§  system E-Wybory: https://ewybory.msz.gov.pl   - zachęcamy do wyboru tego rodzaju rejestracji jako najwygodniejszego i najbardziej efektywnego sposobu zgłaszania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.

jak również:

§  pisemnie na formularzu link_do_formularza przesłanego na numer faksu 02 9327 2216 lub na adres: Konsulat Generalny RP w Sydney, 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025 - UWAGA - Koniecznym jest aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń;

§  w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza link_do_formularza na adres: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl;

§  telefonicznie, pod nr. tel. 02 9363 9816, 02 9327 8600

§  osobiście (ustnie) w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney przy ulicy 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025  w godzinach urzędowania – http://sydney.msz.gov.pl/pl/o_konsulacie/kontakt/

§  Telegraficznie


Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:


1. Wyborca otrzymuje od konsula listem poleconym pakiet wyborczy, który zawiera: kartę do głosowania, kopertę oznaczoną jako „koperta na kartę do głosowania”, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcję głosowania oraz zaadresowaną kopertę zwrotną. Wysłanie pakietu przez konsula następuje najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.

2. Wyborca powinien oddać głos na karcie do głosowania zgodnie z instrukcją, włożyć kartę do głosowania do „koperty na kartę do głosowania” i ją zakleić. Następnie wyborca wypełnia i podpisuje oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, umieszcza w kopercie zwrotnej zaadresowanej do właściwego konsulatu zaklejoną „kopertę na kartę do głosowania” oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz przesyła na adres konsulatu umieszczony na tej kopercie.

3. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania, czyli do godz. 21.00 w dniu 24 maja 2015 r. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

4. Koperty na kartę do głosowania wyjęte przez komisję wyborczą z kopert zwrotnych przekazanych przez konsula są wrzucane do urny wyborczej przeznaczonej do głosowania korespondencyjnego.


Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać, wydane przez konsula, zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu.


Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Konsulatu Generalnego RP w Sydney pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 22 maja 2015 r. :

1.       e-mailowo: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl

2.       pisemnie, na adres: 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025

3.       faksem, nr faksu: 02 9327 2216.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 
Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

 

 

poniedziałek, 11 maja 2015

The Gentleman's Club - wystawa Filipa Konikowskiego


Projekt fotograficzny Filipa Konikowskiego pt. " Klub Dżentelmenów", zostal utworzony aby pokazać przenikanie się "starego" i "nowego" świata w obecnym czasie.
Przedstawia tzw. "Dzentelmena współczesnego" o nieskazitelnych manierach i wyglądzie, silnego intelektualnie a zarazem otwartego na dzisiejszy swiat.

Filip Konikowski od najmłodszych lat inspirował się artystyczną imaginacją swojego ojca, artysty  - malarza. Filip od lat wielu pracuje jako fotografik, swietnie adaptujac się w  fotografii artystycznej jak i komercyjnej. Wypracowal swój styl i klimat odbiegajacy od tzw. "popularnych nurtów"w tej dziedzinie sztuki.

Podróżujac po swiecie, znalazł swoje indywidualne spojrzenie na ludzi i zdarzenia. Glówna inspiracja dla Filipa to Słonce; źródło  swiatła, energii i życia.

piątek, 1 maja 2015

Polish Flag Raising Ceremony - Parramatta

 
 
Official Proceedings:
 
Official Proceedings
8:00 - 8:30am
Performers arrive (to view the site etc)
9.00am
Guests arrive: Reserved seating available for VIPs
9.05am
Performance:  Oliwia Kowalik – On keyboard
9:20am
MC Welcome: Jacinta Tobin
Welcome to Country / Acknowledgements
9.23am
Lord Mayor Address: Cr Scott Lloyd
9:26am
Consulate General Address: Regina Jurkowska
9.30am
Flag Raising: Australian Flag – Singer Sarah Karzelek to sing Australian anthem
  • Raised by Lord Mayor, Consulate, Deputy Lord Mayor
9.35am
Flag Raising: Polish Flag –Singer Olivia Kierdal to sing Polish anthem
  • Raised by Lord Mayor, Consulate, Deputy Lord Mayor
9.40am
Lord Mayor Presentation:
  • Lord Mayor to Consulate Representative Regina Jurkowska
9.42am
Performance – Singer Olivia Kierdal and Violinist Oliwia Kowalik
9.50am
Performance – Folk Dancers Lajkonik
10:00am
Performance – Podhale – Polish Folklore Ensemble
10.10am
MC Close - Guests invited to enter Town Hall for Morning Tea
10.10am – 11.00am
Lunch served in Parramatta Town Hall
11.00am
Event Finish