sobota, 17 września 2016

Fundacja Bluma: Termin składania podań


FUNDACJA im. STANISŁAWA BLUMA


 

Uwaga: Termin składania podań upływa z dniem 1 października 2016 r.

                                        

Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA informuje, że zbliża się termin składania podań o tegoroczne DOTACJE FINANSOWE [tzw. granty].

Zgodnie z testamentem fundatora dotacje mają służyć działaniom edukacyjnym i promocyjnym związanym z językiem, kulturą i oświatą polską w Australii.  Mają one pomagać w nauczaniu języka polskiego i kultury na wszystkich poziomach edukacji w Australii (włączając szkoły sobotnie), wspierać szkolne i harcerskie obozy letnie oraz te organizacje charytatywne lub niedochodowe, które zajmują się rozpowszechnianiem języka i kultury polskiej.

Dotacje finansowe będą przydzielane w dwóch kategoriach:

          Standardowej -"Operational Support Gifts" (do $1000) - na ogólne potrzeby organizacji

          Projektów  - "Special Project Gifts" (do $5000) - na przedsięwzięcia służące szerszemu, ogólno-australijskiemu kręgowi Polonii w Australii oraz na przedsięwzięcia nowatorskie.

 

Dotacje te nie mogą być przyznawane osobom prywatnym, organizacjom politycznym ani organizacjom o charakterze dochodowym.  Nie mogą też służyć działalności politycznej, przedsięwzięciom dochodowym ani być użyte na spłacanie długów, pożyczek, nabywanie ziemi, budowanie i remonty bądź subsydiowanie innych fundacji.

 

Rozdzielane fundusze są ograniczone. Wykonawcy woli fundatora zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania lub tylko częściowego finansowania zgłoszonych propozycji.

 

Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA jest zarządzana przez Equity Trustees (Trustees), którym pomaga Komitet Doradczy utworzony według zasad sprecyzowanych przez fundatora.

W komisji opiniującej podania zasiadają przedstawiciele stanów Australii.

 

Podania o przyznanie dotacji należy wysyłać na specjalnym formularzu pod adresem:

Equity Trustees

The Blum Foundation – Philanthropy, Equity Trustees

GPO Box 2307, Melbourne Victoria 3001

 

Termin składania podań upływa z dniem 1 października 2016 r.

 

Formularze i dodatkowe informacje można otrzymać z:

·       Equity Trustees, (03) 8623 5008 (połączenie bezpłatne) 

Ms Rebecca David, Grant Program Coordinator, Philanthropy, Equity Trustees

email:  charities@eqt.com.au


·       Biura Opieki Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, suite 305, 3 Chester Street, Oakleigh, 3166, tel.: (03) 9569 4020  fax. (03) 9569 4780

 

poniedziałek, 12 września 2016

Decyzja o dofinasowaniach z Funduszu Wieczystego.


Informacja Komitetu Administratorów

Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga

o dofinansowaniach projektów polonijnych w rundzie z sierpnia 2016 r.

Sydney, 27/08/2016

W dniu 27 sierpnia 2016 r. Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga

przyznał dofinansowanie następujących projektów polonijnych, łącznie w wysokości $3,300.00.

• Polish Song and Dance Ensemble „Lajkonik" $500.00 na zakup obuwia dla tancerzy

• Kasjan Wolak Polish Saturday School, Brisbane $550.00 na pokrycie kosztów udziału w konferencji dla nauczycieli szkół polskich w Kanberze

• Australian International Research Institute $200.00 na opłatę rejestracji domeny internetowej organizacji

• Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej, $660.00 na organizację konferencji w październiku w Kanberze dla nauczycieli szkół polskich z całej Australii

• The Polish Teachers Association in NSW $200.00 na organizację Polonijnego Dnia Dwujęzyczności (Polish Bilingual Day)

• Kosciuszko Heritage Inc $590.00 na opłatę za stoisko i ubezpieczenie na Polish Christmas in Darling Harbour 2016

• Polska Macierz Szkolna, Polish Educational Soc. NSW $600.00 na opłatę za namiot i ubezpieczenie na Polish Christmas in Darling Harbour 2016Ponadto, zgodnie z decyzją 48 Zjazdu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, FWPA dofinansowuje działalność Prezydium RNPA w bieżącym roku finansowym 2016/2017 donacją w wysokości $3,000.

Fundusz Wieczysty przypomina dofinansowanym organizacjom o obowiązku nadsyłania w ciągu pięciu miesięcy sprawozdania o wykorzystaniu przyznanych funduszy. Formularz sprawozdania można dostać ze strony RNPA pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/76-fwpa-template-sprawozdanie-z-donacji-pdf

Przypominamy również, że w kolejnej rundzie przyznawania dotacji FWPA termin 15 lutego 2017 r. jest ostatecznym dla na nadsyłania podań. Formularz podania można dostać ze strony RNPA pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/44-fundusz-wieczysty-wniosek-zgoszeniowy

Andrzej Kozek

Sekretarz Komitetu Administratorów
Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej


poniedziałek, 5 września 2016

Dotacje z Fundacji im. Stanisława Bluma


FUNDACJA im. STANISŁAWA BLUMAUwaga: Termin składania podań upływa z dniem 1 października 2016 r.

                                        
Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA informuje, że zbliża się termin składania podań o tegoroczne DOTACJE FINANSOWE [tzw. granty].

Zgodnie z testamentem fundatora dotacje mają służyć działaniom edukacyjnym i promocyjnym związanym z językiem, kulturą i oświatą polską w Australii.  Mają one pomagać w nauczaniu języka polskiego i kultury na wszystkich poziomach edukacji w Australii (włączając szkoły sobotnie), wspierać szkolne i harcerskie obozy letnie oraz te organizacje charytatywne lub niedochodowe, które zajmują się rozpowszechnianiem języka i kultury polskiej.

Dotacje finansowe będą przydzielane w dwóch kategoriach:

          Standardowej -"Operational Support Gifts" (do $1000) - na ogólne potrzeby organizacji

          Projektów  - "Special Project Gifts" (do $5000) - na przedsięwzięcia służące szerszemu, ogólno-australijskiemu kręgowi Polonii w Australii oraz na przedsięwzięcia nowatorskie.

 
Dotacje te nie mogą być przyznawane osobom prywatnym, organizacjom politycznym ani organizacjom o charakterze dochodowym.  Nie mogą też służyć działalności politycznej, przedsięwzięciom dochodowym ani być użyte na spłacanie długów, pożyczek, nabywanie ziemi, budowanie i remonty bądź subsydiowanie innych fundacji.

 
Rozdzielane fundusze są ograniczone. Wykonawcy woli fundatora zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania lub tylko częściowego finansowania zgłoszonych propozycji.

 
Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA jest zarządzana przez Equity Trustees (Trustees), którym pomaga Komitet Doradczy utworzony według zasad sprecyzowanych przez fundatora.

W komisji opiniującej podania zasiadają przedstawiciele stanów Australii.


Podania o przyznanie dotacji należy wysyłać na specjalnym formularzu pod adresem:

Equity Trustees

The Blum Foundation – Philanthropy, Equity Trustees

GPO Box 2307, Melbourne Victoria 3001

 

Termin składania podań upływa z dniem 1 października 2016 r.

 
Formularze i dodatkowe informacje można otrzymać z:

·       Equity Trustees, (03) 8623 5008 (połączenie bezpłatne) 

Ms Rebecca David, Grant Program Coordinator, Philanthropy, Equity Trustees

email:  charities@eqt.com.au


·       Biura Opieki Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, suite 305, 3 Chester Street, Oakleigh, 3166, tel.: (03) 9569 4020  fax. (03) 9569 4780