piątek, 26 czerwca 2020

Komunikat Konsulatu RP w Sydney: Wybory prezydenckie 2020/ ewentulana II tura wyborów

Szanowni Państwo,
 
Konsulat Generalny RP w Sydney uprzejmie przypomina, że w przypadku organizacji II tury wyborów prezydenckich 2020, osoby, które nie zarejestrowały się na I turę wyborów będą mogły zarejestrować się na głosowanie w II turze wyborów WYŁĄCZNIE W DNIU 29 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK). Prosimy o korzystanie z rejestracji na stronie: ewybory.msz.gov.pl;
 
W przypadku problemów z rejestracją prosimy o pilny kontakt mailowy: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl;  Będziemy mogli pomóc z rejestracją wyłącznie w dniu 29 czerwca 2020 r.
 
Z poważaniem,
 

Konsulat Generalny RP w Sydney

poniedziałek, 15 czerwca 2020

Wybory prezydenckie 2020: Komunikat Konsulatu RP w Sydney

Szanowny Wyborco,
 
W okręgu konsularnym, w którym zamierzasz głosować w dniu 28 czerwca 2020 r., ze względu na sytuację epidemiczną, możliwe będzie wyłącznie głosowanie korespondencyjne.
 
Jeżeli chcesz głosować korespondencyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy*, musisz dokonać zawiadomienia poprzez wypełnienie dodatkowego formularza na ewybory.msz.gov.pl do dnia 16 czerwca 2020 r. Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. nie będą mogły wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy (art. 3 ust 9 ustawy).
 
* ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego
 
Z poważaniem,
 
Konsulat Generalny RP w Sydney
 
(komunikat przesłany 15.06.2020)

czwartek, 11 czerwca 2020

Prośba o pomoc w dotarciu do ocalałych (lub ich krewnych) z rzezi wołyńskiej

Prośba o pomoc w dotarciu do ocalałych (lub ich krewnych) z rzezi wołyńskiej

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o pomoc w dotarciu bądź uzyskaniu kontaktu do ocalałych z rzezi wołyńskiej lub ich potomków. Dotarcie do krewnych ofiar rzezi dokonanej na Wołyniu ułatwi nam ustalenie listy poszukiwanych osób, miejsce pochowania oraz ich ewentualną identyfikację. 

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzi poszukiwania miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r., stanowiącymi działania ustawowe IPN określone w rozdziale 6a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 


Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Wojtkowska
Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji

poniedziałek, 1 czerwca 2020

Zamknięcie Biura Polonijnego Kancelarii Senatu

Szanowni Państwo,
 
    W konsekwencji decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie w ustawie budżetowej na 2020 r. dysponentów środków przeznaczonych na pomoc Polonii i Polakom za granicą zmianie uległ także Statut Kancelarii Senatu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 31 maja 2020 roku jest ostatnim dniem istnienia Biura Polonijnego.
    W związku z tym w imieniu własnym oraz Pracowników Biura Polonijnego Kancelarii Senatu dziękuję Państwu za owocną współpracę. Wszyscy staraliśmy się wesprzeć działania Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w pracy nad niezmiernie istotnymi sprawami, dotyczącymi utrzymania tożsamości narodowej naszych Rodaków z zagranicy. Rozwiązania, jakie proponowaliśmy służyć miały utrzymaniu więzi z Macierzą oraz zainteresowaniu sprawami polskimi potomków Polaków żyjących na wszystkich kontynentach, którzy z racji ogromnego oddalenia mają trudności w dostępie do polskiej kultury i oświaty. Zapewne nie wszystkie z postulatów dotyczących wspomnianych kwestii zostały spełnione, jednak odnośnie do wszystkich dążyliśmy do tego by podejmowane działania przybliżyły nasze starania do szczęśliwego finału.
    Nie byłoby to możliwe bez Państwa wkładu. Dlatego dziękuję za wszelkie uwagi odnoszące się do procedur przyznawania polskim organizacjom pozarządowym dotacji celowych na realizację zadań publicznych w ramach sprawowanej przez Senat RP opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Stanowiły one dla nas nieocenioną pomoc w działaniach mających na celu maksymalne uproszczenie czynności koniecznych do złożenia ofert oraz osiągnięcie możliwie najkrótszego czasu ich rozpatrywania przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości merytorycznej tego procesu. Mam nadzieję, że choć w części udało się nam tego dokonać.
    We wdzięcznej pamięci zachowam osobiste spotkania z Państwem. Każde z nich było dla mnie i Pracowników Biura Polonijnego prawdziwą przyjemnością, a rozmowy z Państwem stały się źródłem lepszego poznania potrzeb Polonii i Polaków za granicą, oraz najbardziej skutecznych form współpracy i zaspokojenia tych potrzeb.
    Życzę Państwu wielu sukcesów, tak na polu działań zawodowych, jak i społecznych, a także osobistych, dla jeszcze większego pożytku własnego oraz środowisk polonijnych i polskich za granicą.
Liczę, że choć w nieco innej formule, nasza współpraca nadal będzie trwała.


Z wyrazami szacunku


Grzegorz SEROCZYŃSKI
Dyrektor
Biura Polonijnego (do 31.05.2020 r.)
KANCELARIA SENATU
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa