piątek, 29 sierpnia 2014

Warsaw Uprising 1944 – Australia Remembers

Z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Konsulat Generalny RP w Sydney ma zaszczyt zaprosić na prezentację  w języku angielskim ‘Warsaw Uprising 1944 – Australia Remembers’, przygotowaną przez Panią Magdalenę Dąbrowę oraz projekcję filmów w piątek 5 września o godzinie 19.00 w Konsulacie.
Będą wyświetlone trzy filmy dokumentalne:
1. Jest takie miasto, Dir. W. Jeżowski, Black Rabbit, 2012
2. Miasto Ruin, Dir. D. Nenow, Platige Image, 2010
3. Warsaw 24H timelapse, Dir. M. Margas, 2014
 
Serdecznie zapraszamy.
 
   Konsulat Generalny RP w Sydney
10 Trelawney St., Woollahra, 2025 NSW
Telefon: +61 2 9327 8600
Faks: +61 2 9327 2216
 
 

czwartek, 21 sierpnia 2014

Szkoła Polska w Randwick - zaproszenie na zabawę

Szkoła Polska  w Randwick   najmłodsza ale  znana i dumna  ze  swoich  akademickich  osiągnieć  zaprasza na wspólną  zabawę  13go września .

Szkoła obchodzi  swoje  10 lecie. Przyjdź , zaproś swoich  przyjaciół polskich i  australijskich na  wieczór  z oprawą kulinarną i    konferansjerem  najlepszymi  w  Sydney.  Zabawa odbędzie  się  w Randwick  Town  Hall.
Więcej informacji  na  stronie  www.polishschool.org.au  i pod numerem  telefonu 93113723 lub 0414313478

-----
THE POLISH SCHOOL OF SYDNEY - Randwick  - the youngest Polish school in Sydney, but renowned for its high quality of teaching, excellent academic results and outstanding community service is  proud to announce that it will be celebrating its 10 th Birthday!

Please, rest assured that we won't disappoint you when we say that we are putting on the best birthday party ever!
Come and join us for an evening of great fun, entertainment and fine dining. Help us celebrate Polish culture, Polish language and our success and strong presence in the mosaic of different cultures in Australia.

If you are  curios, have the energy and a desire to have unlimited fun, this may well be the venue for you and your friends. Please, join us for an evening of entertainment, reflection and celebration set in the historic Randwick Town Hall. Be prepared to be dazzled with flavours and creations brought to you by the culinary team of the Mazzaro Restaurant, savour a range of fine wines and Polish beer.


 Komitet  Organizacyjny
The Polish  School of  Sydney,  Randwick


wtorek, 19 sierpnia 2014

Dotacje Fundacji im. Stanislława Bluma


Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA informuje, że zbliża się termin składania podań o tegoroczne DOTACJE FINANSOWE [tzw. granty].

Zgodnie z testamentem fundatora dotacje mają służyć działaniom edukacyjnym i promocyjnym związanym z językiem, kulturą i oświatą polską w Australii.  Mają one pomagać w nauczaniu języka polskiego i kultury na wszystkich poziomach edukacji w Australii (włączając szkoły sobotnie), wspierać szkolne i harcerskie obozy letnie oraz te organizacje charytatywne lub niedochodowe, które zajmują się rozpowszechnianiem języka i kultury polskiej.

Dotacje finansowe będą przydzielane w dwóch kategoriach:

          Standardowej -"Operational Support Gifts" (do $1000) - na ogólne potrzeby organizacji

          Projektów  - "Special Project Gifts" (do $5000) - na przedsięwzięcia służące szerszemu, ogólno-australijskiemu kręgowi Polonii w Australii oraz na przedsięwzięcia nowatorskie.

 

Dotacje te nie mogą być przyznawane osobom prywatnym, organizacjom politycznym ani organizacjom o charakterze dochodowym.  Nie mogą też służyć działalności politycznej, przedsięwzięciom dochodowym ani być użyte na spłacanie długów, pożyczek, nabywanie ziemi, budowanie i remonty bądź subsydiowanie innych fundacji.

 

Rozdzielane fundusze są ograniczone. Wykonawcy woli fundatora zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania lub tylko częściowego finansowania zgłoszonych propozycji.

 

Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA jest zarządzana przez Equity Trustees (Trustees), którym pomaga Komitet Doradczy utworzony według zasad sprecyzowanych przez fundatora.

W komisji opiniującej podania zasiadają przedstawiciele stanów Australii.

 

Podania o przyznanie dotacji należy wypełniać bezpośrednio na witrynie, po uprzednim utworzeniu konta z hasłem. Każde podanie musi być zgłoszone na osobnym formularzu.

 

Termin składania podań upływa z dniem 1 października 2014 r.

 

Dodatkowe informacje można otrzymać z:

·       Equity Trustees, 1300 133 472 (połączenie bezpłatne) 

Ms BJ Allen, Grant Program Manager, Philanthropy, Equity Trustees

email:  charitabletrusts@eqt.com.au

Equity Trustees

The Blum Foundation – Philanthropy, Equity Trustees

GPO Box 2307, Melbourne Victoria 3001

·       witryny: http://www.eqt.com.au/former-anzt-trusts.aspx

              (Small Grants -> Blum Foundation -> Guidelines Document)

·       Biura Opieki Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, suite 305, 3 Chester Street, Oakleigh, 3166, tel.: (03) 9569 4020  fax. (03) 9569 4780

 

czwartek, 14 sierpnia 2014

Projekty Polonijne na 2015 rok

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney poszukuje partnerów polonijnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Współpraca będzie obejmować swoim zakresem następujące obszary:

- Szkolnictwo polskie za granicą;

- Kultura i sztuka.

Partnerami podejmującymi współpracę z Konsulatem Generalnym RP w Sydney mogą być prawnie funkcjonujące podmioty na terenie Australii, np. organizacje polonijne, muzea, szkoły polskie, grupy społeczne, uczelnie.

Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Sydney są proszone o kontakt na adres e-mail: sydney.polonia@msz.gov.pl w terminie do dnia 15 września 2014 r. wraz z wypełnionym formularzem, dostępnym na stronie Konsulatu www.sydney.msz.gov.pl

sobota, 9 sierpnia 2014

Zespół Podhale zaprasza na obiad


Zespol Podhale serdecznie wszystkich zaprasza na obiad 17-ego sierpnia w sali Orla Bialego Cabramatta, poczatek godz 1pm.

W programie: gorący obiad, kawa, ciasto, występ Zespołu, loteria fantowa.

Wstep:
$15 dorosli
$6 dzieci do lat 15.