poniedziałek, 25 listopada 2013

Christmas Party under the Christmas Tree

We would like to invite all children along with their parents to a Christmas Party under the Christmas Tree on Saturday 14 December at 3.00pm at the Polish Consulate, 10 Trelawney Street, Woollahra.
Santa Clause has already confirmed his attendance and being Santa, he doesn’t want to disappoint anyone so he would like to know how many of you boys and girls will be coming to see him.
Please RSVP, disclosing gender and age of a child, by 6 December 2013 to : marta.kiec-gubala@msz.gov.pl   or call 93639816.

Marta Kiec-Gubala

czwartek, 14 listopada 2013

Konkurs poetycki


KONKURS NA WIERSZ MIŁOSNY ORGANIZOWANY PRZEZ JPII POLISH AMERICAN POETS ACADEMY

 

REGULAMIN KONKURSU

1. W konkursie może wziąć udział każdy kto ukończył 16 lat, niezależnie od kraju zamieszkania, zarówno poeci z dorobkiem artystycznym, jak i ci, którzy piszą “do szuflady”. 

 

2. Na konkurs należy nadesłać od 1 to 7 wierszy, w języku polskim lub angielskim. Nadesłane wiersze, których długość nie powinna przekraczać 40 linii, mogą być rymowane lub białe.

 

3. Prace konkursowe wraz z krótkim listem przewodnim zawierającym imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., adres emailowy, tytuły prac konkursowych oraz krótką notę biograficzną należy przesłać elektronicznie (emailem) w formie załącznika na adres: jpiipapa@mail.com lub jpiipapa@gmail.com lub jpiipapa@outlook.com .

 

4. Wpisowe (donation)* wysokości $5 za każdy wiersz w formie czeku lub Money Order wystawionego na Polish American Poets Academy należy przesłać na adres: Polish American Poets Academy, PO Box 3163, Wallington, NJ 07057, USA.

 

Wpisowe można również przesłać za pośrednictwem Western Union i Paypal po uprzednim skontaktowaniu się z Akademią.

 

Członkowie JPII Polish American Poets Academy są zwolnieni z wpisowego. Informacje nt. członkostwa w Akademii na www.e-businesscardexchange.com w sekcji JPII PAPA.

 

Uczestnicy konkursu nie posiadający dostępu do internetu proszeni są o przesłanie prac konkursowych wraz z listem przewodnim oraz wpisowym na adres: Polish American Poets Academy, PO Box 3163, Wallington, NJ 07057, USA.

 

5. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa  15 GRUDNIA 2013 r.

 

6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 15 stycznia 2014 r. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą emailową lub listowną i ogłoszeni na stronach internetowych: www.e-businesscardexchange.com w sekcji JPII PAPA.

 

8. JPII Polish American Poets Academy, Inc. oraz Business Card Exchange Group & Media Online (główny sponsor Akademii) zastrzegają sobie prawo do publikowania wybranych prac konkursowych zarówno w wersji internetowej, jak i w druku. Autorzy prac konkursowych zachowują prawa autorskie niezależnie od wyników konkursu.

 

9. Główne nagrody konkursowe:

I NAGRODA: $300 i roczne członkostwo w Akademii

II NAGRODA: $200 i roczne członkostwo w Akademii

III NAGRODA: $100 i roczne członkostwo w Akademii

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne i wyróżnienia.

10. Prace konkursowe będą oceniane przez panel jurorów współpracujących z JPII Polish American Poets Academy, Inc. oraz przez Kapitułę Akademii.

 

11. Wszelkie pytania dotyczące konkursu i członkostwa oraz opcji sponsoringu należy przesyłać na azdres: jpiipapa@mail.com lub ada.wolski@mail.com . Więcej informacji na

www.e-businesscardexchange.com w sekcji JPII PAPA. 
W imieniu JPII Polish American Poets Academy
Z poetyckim pozdrowieniem,
 
Barbara Alex Aleksandrowicz, Prezes*JPII Polish American Poets Academy, Inc. jest organizacją niedochodową. Ze względu na status Akademii (charity) wszelkie formy darowizny mogą być odpisane od podatków.