sobota, 16 kwietnia 2016

2016 Australian Census - be counted as Polish!

 

Are you Polish? Do you have Polish ancestors?

By identifying your Polish heritage at the 2016 Australian Census, a greater awareness of the number of Poles in Australia may facilitate an increase in:

·        Polish / English translators,

·        assistance programs for elderly Polish Australians,

·        transmission hours for localised Polish Radio stations and Radio SBS,

·        mass media information about Poland as a member country of the EU,

·        transmission of Polish films on Australian television,

·        employment possibilities within the EU (Australia is an EU partner)

·        Australian government instructional publications appearing in Polish the language (as already occurs for many other European and Asian languages)

 

This year, stand up and be counted as Polish!
 

Endorsed by the Polish Community Council of Australia Inc.

www.polishcouncil.org.au

wtorek, 12 kwietnia 2016

X Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej pragnę poinformować, że zbliża się termin zamknięcia przyjmowania elektronicznych zgłoszeń na konferencję "X Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą". „Spotkania” skierowane są wyłącznie do nauczycieli praktyków oraz animatorów edukacyjnych uczących i pracujących poza Polską. Bardzo proszę o przekazanie tej informacji na Państwa portalu. Wszelkie informacje znajdują się na stronie IPN pod adresem: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2016/centrala/rozpoczynamy-nabor-na-konferencje-x-polonijne-spotkania-z-historia-najnowsza. Jest jeszcze szansa na zgłoszenie udziału.

Serdecznie zapraszam.
 
Z poważaniem,
Katarzyna Miśkiewicz
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Publicznej
Warszawa

piątek, 8 kwietnia 2016

Informacja o dofinansowaniach z Funduszu Wieczystego


Informacja Komitetu Administratorów

Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga

o dofinansowaniach projektów polonijnych w rundzie z marca 2016 r.

 

Sydney, 06/04/2016

W dniu 2 kwietnia 2016 Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga dofinansował następujące projekty polonijne, łącznie w wysokości $1,920.00

 

 1. Zespół Kujawy-Sydney                                                                                   dotacja     $200.00
  na organizację obchodów 40-lecia założenia zespołu
 2. Polska Szkoła Sobotnia w South Melbourne im. T. Kościuszki                   dotacja                 $230.00
  na zakup materiałów dydaktycznych
 3. Teatr Fantazja Inc                                                                               dotacja      $100.00
  na zakup rekwizytów i strojów teatralnych
 4. Polish Scouting Association                                                                dotacja                 $200.00
  na pomoc w kosztach podłączenia elektryczności do szałasów w Marayong.
 5. Polish Educational Society in Victoria Inc                                          dotacja      $200.00
  jako pomoc w kosztach organizacji jubileuszu 70-lecia
 6. Polish Hill River Church Museum                                                      dotacja      $300.00
  jako pomoc w kosztach promowania Muzeum w ulotkach i broszurach.
 7. Polish Educational Society NSW (trzy szkoły)                                               dotacja      $690.00
  na zakup materiałów dydaktycznych

Fundusz Wieczysty przypomina dofinansowanym organizacjom o obowiązku nadsyłania w ciągu 5 miesięcy sprawozdania o wykorzystaniu przyznanych funduszy.
 

Andrzej Kozek
Sekretarz Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej
Im. Gen. Juliusza Kleeberga

środa, 6 kwietnia 2016

Wystawa obrazow Marii Grzybowskiej


Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej

  ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy obrazów

 Marii Grzybowskiej


Piątek 15 kwietnia 2016, od godziny 19.00 do 21.00

10 Trelawney St, Woollahra NSW 2025

 

Wystawę będzie można oglądać od poniedziałku 18 do piątku 22 kwietnia

od godziny11.00 do 16.00 

 

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Konkurs Stypendialny im. Szupryczyńskiego na rok 2016

Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego zaprasza polską młodzież i studentów do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym na rok 2016.

W konkursie stypendialnym mogą brać udział osoby polskiego pochodzenia                         w wieku 16 - 25 lat, zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, które:

a.)   w roku 2015 ukończyły co najmniej dziesiątą klasę szkoły średniej, oraz dziesiątą klasę języka polskiego

b.)   biorą czynny udział w życiu poloni, w polskich organizacjach w Nowej Południowej Walii

c.)    zobowiązują się kontynuować studia języka polskiego w bieżącym roku i w latach następnych.

Jury konkursu przyzna laureatom kilka nagród pieniężnych.

Lauraci ze szkół podstawowych otrzymują nagrody książkowe. 

Nagrody będą wręczone podczas uroczystości z okazji Konstytucji 3 Maja

w sobotę 14 maja 2016 o godzinie 4 po południu w Klubie Polskim Ashfield.

 

Kandydaci zamierzający wziąć udział w Konkursie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie forrmularzu podaniowego i przesłanie go wraz z wymaganymi dokumentami na adres załączony na formularzu w terminie do 30 kwietnia 2016.

Formularz należy wydrukować, a po odręcznym wypełnieniu i podpisaniu, wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na jeden z dwóch adresów podanych poniżej:

W formie elektronicznej na email: northshore@polisheducation.org.au

Drogą pocztową : 

Scouter W. Szupryczynski

Cultural Foundation in Sydney

P.O. Box 818

Ashfield NSW 2131

 

Dodatkowe informacje i formularz zgłoszeniowy można uzyskać pisząc na  email :  northshore@polisheducation.org.au

lub dzwoniąc na numer :  0402 387 034 Elżbieta Cesarski

Kilka słów o Fundatorze, o powstaniu i działalności Fundacji
Fundatorem Fundacji był Harcmistrz Witold Szupryczyński urodzony 9 lipca 1914 roku w Chełmży na Pomorzu. W 1924 roku wstąpił do gimnazjalnej drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Po zakończeniu II wojny światowej wyemigrował do Australii. W Sydney wylądował w marcu 1950 roku. Oprócz działalności harcerskiej Witold Szupryczyński pełnił różne funkcje w Związku Polskim, Klubie Polskim w Ashfield i w Macierzy Szkolnej. Był wspaniałym wychowawcą dziatwy szkolnej i harcerskiej, duszą i sercem oddanym pracy społecznej.
Witold Szupryczynski był również współzałożycielem ośrodka rekreacyjnego „Bielany” nad rzeką Colo, przeznaczonego przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Organizował tam kolonie i obozy w zaciszu natury z dala od gwaru ulicznego. W dniu 3 maja 1979 roku Witold Szupryczyński został mianowany Harcmistrzem przez Naczelnika Harcerzy. Posiadał także odznaczenia kombatanckie oraz Złotą Odznakę 50-lecia Służby w Harcerstwie.
Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego powstała z Jego inicjatywy i z nienaruszalnego kapitału ofiarowanego przez Niego w 1989 roku. Gest ten był wyrazem Jego troski
o wychowanie młodzieży w duchu polskości, o nieustanną naukę języka polskiego, tak ważną w podtrzymywaniu naszej kultury i tradycji. Odsetki od kapitału powiekszonego o dotacje organizacji polonijnych i życzliwych osób prywatnych, śp. Janiny Neronowicz,  SPK , śp. Wiesi Szupryczyńskiej, Pani Natalii Kułakowskiej  są przyznawane każdego roku na uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Otrzymują je osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, uczące się języka polskiego w szkołach polskich i biorące czynny udział w uroczystościach polonijnych, wyłonione przez jury w konkursie stypndialnym. Są to nasi młodzi ambasadorowie, promujący polskość na antypodach.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym.
W imieniu Powierników  Fundacji  Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego i Koła Akademików Polskich.

Elżbieta Cesarska