poniedziałek, 2 października 2023

Dotacje finansowe z Fundacji im. Stanisława Bluma

FUNDACJA im. STANISŁAWA BLUMA

 

       Termin składania podań upływa z dniem 3 listopada 2023 r.

                                        

Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA informuje, że zbliża się termin składania podań o tegoroczne DOTACJE FINANSOWE [tzw. granty].

 

Zgodnie z testamentem fundatora dotacje mają służyć działaniom edukacyjnym i promocyjnym związanym z językiem, kulturą i oświatą polską w Australii.  Mają one pomagać w nauczaniu języka polskiego i kultury na wszystkich poziomach edukacji w Australii (włączając szkoły sobotnie), wspierać szkolne i harcerskie obozy letnie oraz te organizacje charytatywne lub niedochodowe, które zajmują się rozpowszechnianiem języka i kultury polskiej.

Dotacje finansowe będą przydzielane w dwóch kategoriach:

        Standardowej -"Operational Support Gifts" (do $1000) - na ogólne potrzeby organizacji

        Projektów  - "Special Project Gifts" (do $5000) - na przedsięwzięcia służące szerszemu, ogólno-australijskiemu kręgowi Polonii w Australii oraz na przedsięwzięcia nowatorskie.

 

Dotacje te nie mogą być przyznawane osobom prywatnym, organizacjom politycznym ani organizacjom o charakterze dochodowym.  Nie mogą też służyć działalności politycznej, przedsięwzięciom dochodowym ani być użyte na spłacanie długów, pożyczek, nabywanie ziemi, budowanie i remonty bądź subsydiowanie innych fundacji.

 

Rozdzielane fundusze są ograniczone. Wykonawcy woli fundatora zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania lub tylko częściowego finansowania zgłoszonych propozycji.

 

Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA jest zarządzana przez Equity Trustees, którym pomaga Komitet Doradczy utworzony według zasad sprecyzowanych przez fundatora.

W komisji opiniującej podania zasiadają przedstawiciele stanów Australii.

 

Podania o przyznanie dotacji należy wypełniać na witrynie fundacji bądź wysyłać na specjalnym formularzu pod adresem:

Equity Trustees

The Blum Foundation – Philanthropy, Equity Trustees

GPO Box 2307, Melbourne Victoria 3001

 

Warunki oraz procedura przyznawania grantów będą opublikowane na witrynie fundacji w poniedziałek 2 października 2023 r.

Termin składania podań upływa z dniem 3 listopada 2023 r.

 

Formularze i informacje można otrzymać z:

·      Equity Trustees

Ms Ashley Fairfield, Philanthropy Coordinator, Equity Trustees

tel.:  (03) 8623 5325 (połączenie bezpłatne) 

email: charities@eqt.com.au

·      witryny fundacji: https://equitytrustees.smartygrants.com.au/Blum

 

·      Sekretariatu Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii: 8/14 Lionel Road, Mount Waverley, 3149, VIC, tel.: (03) 9569 4020; info@pccv.org.au

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.