niedziela, 27 listopada 2022

V jubileuszowa edycja Polonijnego Biegu Niepodległości 1918 w Sydney

 


PIĄTY JUBILEUSZOWYPOLONIJNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 1918

 

W 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Polski Komitet Olimpijski oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zainicjowały  na całym świecie organizację piatej edycji Polonijnych Biegów Niepodległości pod hasłem

 

BIEGNIJMY RAZEM NA CHWAŁĘ NIEPODLEGŁEJ!

I. MIEJSCE I TERMIN POLONIJNEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI W SYDNEY

IV. Polonijny Bieg Niepodległości  w Sydney odbędzie się w niedzielȩ 4 grudnia br.  o godz. 13:00 na terenie przylegającym do Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton ze startem i metą na posesji Klubu.

Organizatorami Biegu są: Rada Naczelna Polonii Australijskiej (RNPA) oraz Klub Sportowy „Polonia” w Plumpton (Sydney).

 

Bieg odbȩdzie się na dystansie 1918 metrów. 

 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal Polonijnego Biegu Niepodległości w Sydney.

Polonijny Bieg Niepodległości obejmuje nastȩpujące wydarzenia:

Godz. 12:00 - rejestracja do Biegu.

Godz. 13:00 - uroczyste otwarcie Biegu Niepodległości.

Godz. 13:05 - wspólne zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Godz. 13:10 - start Biegu Niepodległości.

Biuro Zawodów, start i meta Polonijnego Biegu Niepodległości będą miały miejsce na terenie Klubu Sportowego „Polonia” w Plumpton, przy 23 Bungalow Street.

II. CEL BIEGU

Polonijne Biegi Niepodległości mają za zadanie promowanie idei obchodów rocznicy odzyskania niepodległości Polski, popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

III. UCZESTNICTWO I REGULAMIN BIEGU

1.      Każdy uczestnik Polonijnego Biegu Niepodległości powinien zarejestrować się (telefonicznie lub przed Biegiem w Klubie), a następnie potwierdzić swoją obecność u organizatorów w Klubie „Polonia” przed Biegiem na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożenia podpisu pod oświadczeniem o znajomości Regulaminu.

2.      Nie ma ograniczeń wiekowych, ale osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem, adresem internetowym i numerem telefonu. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem tożsamości, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

3.      Każdy uczestnik otrzyma numer startowy.

4.      Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów przed Biegiem.

5.      Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości że zdjęciem.

6.      Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu.

7.      Każdy uczestnik, by wystartować w danej imprezie biegowej, musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty.

8.      Zarejestrowani uczestnicy osobiście odbierają w Biurze Zawodów numer startowy.

9.      Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.

10.  Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), że zwierzętami, kijkami typu nordic walking.

11.  W ramach Polonijnego Biegu Niepodległości nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach.

12.  Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach i napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych.

13.  Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień powyższego Regulaminu.

14.  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do podanego wyżej Regulaminu.

IV. KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE

Małgorzata Kwiatkowska (RNPA), tel: 0411 282 110

Jacek Lisowski (Klub Sportowy „Polonia” Plumpton), tel: 0403 185 745

W niedzielę 4 grudnia br. Restauracja Klubowa i bar będą czynne już od godz. 11:00.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy Polonijnego Biegu Niepodległości w SydneyBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.