środa, 1 lutego 2017

Granty Funduszu Wieczystego - termin składania podań

Komitet Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga przypomina, że ostatecznym terminem do nadsyłania podań o dofinansowanie w pierwszej połowie 2017 roku jest 15 lutego.

Zgodnie Regulaminem Funduszu dofinansowania mogą być przyznawane na

1. promowanie literatury, muzyki i wszelkich innych form polskiej sztuki i kultury w Australii,

2. pomoc dla organizacji młodzieżowych w Australii,

3. popieranie prac Komisji Edukacyjnych Polonii Australijskiej,

4. fundowanie stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia,

5. popieranie prac Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz organizacji do niej należących.

Organizacje ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki:

1. być organizacją ‘non-profit’ i nie być organizacją polityczną,

2. prowadzić stosowną dla nich księgowość włącznie z rocznymi lub częstszymi raportami

finansowymi,

3. posiadać ABN oraz mieć uregulowany status podatkowy, a w wymaganych przypadkach być

zarejestrowaną do GST,

4. należeć bezpośrednio lub pośrednio do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

Osoby indywidualne ubiegające się o dofinansowanie muszą dołączyć list popierający od organizacji

spełniającej powyższe kryteria.

Wniosek zgłoszeniowy można dostać pod adresem

http://www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/44-fundusz-wieczysty-wniosek-zgoszeniowy
Regulamin Funduszu wymaga złożenia sprawozdania z wykorzystania poprzedniej dotacji Funduszu, a wzorzec sprawozdania jest dostępny pod adresem

http://www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/76-fwpa-template-sprawozdanie-z-donacji-pdf
Informacje o przyznanych donacjach będą publikowane w prasie polonijnej oraz na stronach Funduszu

http://www.polishcouncil.org.au/index.php/fundusz-wieczystySekretarz Komitetu Administratorów FWPA
Andrzej Kozek

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.