niedziela, 12 marca 2017

Konkurs Stypendialny na rok 2017


Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego zaprasza polską młodzież i studentów do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym na rok 2017.

W konkursie stypendialnym mogą brać udział osoby polskiego pochodzenia                         w wieku 16 - 25 lat, zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, które:

a.)   w roku 2016 ukończyły co najmniej dziesiątą klasę szkoły średniej, oraz dziesiątą klasę języka polskiego

b.)   biorą czynny udział w życiu poloni, w polskich organizacjach w Nowej Południowej Walii

c.)    zobowiązują się kontynuować studia języka polskiego w bieżącym roku i w latach następnych.

Jury konkursu przyzna laureatom kilka nagród pieniężnych.

Lauraci ze szkół podstawowych otrzymują nagrody książkowe. 

Nagrody będą wręczone podczas uroczystości z okazji Konstytucji 3 Maja

w sobotę 13 maja 2017 o godzinie 4 po południu w Klubie Polskim Ashfield.

 

Kandydaci zamierzający wziąć udział w Konkursie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie forrmularzu podaniowego i przesłanie go wraz z wymaganymi dokumentami na adres załączony na formularzu w terminie do 30 kwietnia 2017.

Formularz należy wydrukować, a po odręcznym wypełnieniu i podpisaniu, wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na jeden z dwóch adresów podanych poniżej:

W formie elektronicznej na email: northshore@polisheducation.org.au

Drogą pocztową : 

Scouter W. Szupryczynski

Cultural Foundation in Sydney

P.O. Box 818

Ashfield NSW 2131

 

Formularz zgłoszeniowy:

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na  email :  northshore@polisheducation.org.au

lub dzwoniąc na numer :  0402 387 034 Elżbieta Cesarski

 

Kilka słów o Fundatorze, o powstaniu i działalności Fundacji

Fundatorem Fundacji był Harcmistrz Witold Szupryczyński urodzony 9 lipca 1914 roku w Chełmży na Pomorzu. W 1924 roku wstąpił do gimnazjalnej drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Po zakończeniu II wojny światowej wyemigrował do Australii. W Sydney wylądował w marcu 1950 roku. Oprócz działalności harcerskiej Witold Szupryczyński pełnił różne funkcje w Związku Polskim, Klubie Polskim w Ashfield i w Macierzy Szkolnej. Był wspaniałym wychowawcą dziatwy szkolnej i harcerskiej, duszą i sercem oddanym pracy społecznej.
Witold Szupryczynski był również współzałożycielem ośrodka rekreacyjnego „Bielany” nad rzeką Colo, przeznaczonego przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Organizował tam kolonie i obozy w zaciszu natury z dala od gwaru ulicznego. W dniu 3 maja 1979 roku Witold Szupryczyński został mianowany Harcmistrzem przez Naczelnika Harcerzy. Posiadał także odznaczenia kombatanckie oraz Złotą Odznakę 50-lecia Służby w Harcerstwie.

Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego powstała z Jego inicjatywy i z nienaruszalnego kapitału ofiarowanego przez Niego w 1989 roku. Gest ten był wyrazem Jego troski o wychowanie młodzieży w duchu polskości, o nieustanną naukę języka polskiego, tak ważną w podtrzymywaniu naszej kultury i tradycji. Odsetki od kapitału powiekszonego o dotacje organizacji polonijnych i życzliwych osób prywatnych, śp. Janiny Neronowicz,  SPK , śp. Wiesi Szupryczyńskiej, Pani Natalii Kułakowskiej  są przyznawane każdego roku na uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Otrzymują je osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, uczące się języka polskiego w szkołach polskich i biorące czynny udział w uroczystościach polonijnych, wyłonione przez jury w konkursie stypndialnym. Są to nasi młodzi ambasadorowie, promujący polskość na antypodach.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym.

W imieniu Powierników  Fundacji  Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego
i Koła Akademików Polskich

Elżbieta Cesarska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.