wtorek, 21 marca 2017

Komunikat o dofinansowaniach z Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej

 
Informacja Komitetu Administratorów

Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga
o dofinansowaniach projektów polonijnych w rundzie z lutego 2017 r.

Sydney, 04/03/2017
W dniu 4 marca 2017r. Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga

przyznał dofinansowanie następujących projektów polonijnych, łącznie w wysokości $3,500.00.

• Kujawy - Sydney Song and Dance Ensemble $560.00 dofinansowanie na występy na Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie, w Polsce;

• Polish Scouting Association ZHP in Australia $300.00 renowacja nowo otrzymanego pomieszczenia w Marayong;

• Polish Educational Society $690.00
organizacja obchodów 3 Maja w trzech szkołach;

• Polish Song and Dance Ensemble „Lajkonik" $500.00 dofinansowanie na występy zespołu w Nowej Zelandii;

• Polish Seniors Club in ACT $100.00 dofinansowanie organizacji spotkań kulturalnych i odwiedzin seniorów w domach opieki;

• Polski Zespół Wokalno-Taneczny "Łowicz" $300.00
dofinansowanie zakupu kontenera na przechowywanie strojów;

• Friends of Chopin, Australia $350.00
dofinansowanie nagród w konkursie 3rd International Chopin Piano Competition;

• Kosciuszko Heritage Inc $300.00 na organizację wystaw fotograficznych o tematyce związanej z Rokiem Kościuszki 2017; • Australian International Research Institute $100.00 dofinansowanie na opłatę utrzymania domeny internetowej organizacji;

• Towarzystwo Sztuk Pięknych, Canberra $100.00
dofinansowanie zakupu dekoracji na imprezy, pokrycie kosztów ulotek i zaproszeń;

• Polish Teachers Association, NSW, $100.00 dofinansowanie wystawienia w Ashfield Boys High School sztuki ‘Działka’ przez polski teatr ‘Mam Teatr’;

• Teatr Fantazja Inc. $100.00 dofinansowanie na zakup rekwizytów do sztuki Branch" Juliusza Machulskiego i wystawianie jej na PolArt.

Fundusz Wieczysty przypomina dofinansowanym organizacjom o obowiązku nadsyłania w ciągu pięciu miesięcy sprawozdania o wykorzystaniu przyznanych funduszy. Formularz sprawozdania można dostać ze strony RNPA pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/76-fwpa-template-sprawozdanie-z-donacji-pdf
Przypominamy również, że w kolejnej rundzie przyznawania dotacji FWPA termin 15 sierpnia 2017 r. jest ostatecznym dla nadsyłania podań. Przypominamy, że nie będą rozważane podania od organizacji nie będących 15 sierpnia 2017 r finansowymi członkami Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, nie mających zapłaconych bieżących składek członkowskich, lub które nie złożyły sprawozdania z uprzednio otrzymanego dofinansowania Funduszu.

Formularz podania można dostać ze strony RNPA pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/dokumentacja-rady-naczelnej/44-fundusz-wieczysty-wniosek-zgoszeniowy. W formularzu należy podawać nazwę organizacji taką, jaka figuruje jako właściciel konta bankowego organizacji.

Andrzej Kozek

Sekretarz Komitetu Administratorów
Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.