środa, 21 lutego 2018

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Federacji Polskich Organizacji w NPW

Walne Zebranie Federacji Polskich Organizacji odbyło się zgodnie z planem. W sobotę, 17 lutego w Sali Kominkowej Domu Polskiego w Ashfield licznie zgromadzili się przedstawiciele organizacji tworzących Federację.

Pierwszych kilkanaście minut poświęcono sprawom organizacyjnym. Po upływie kwadransa prezes Federacji dr Ryszard Dzierzba dokonał oficjalnego otwarcia Zebrania. Na ekranie pojawiła się biało-czerwona flaga, a uczestnicy wstali by odśpiewać polski hymn. Oddano hołd tutejszym strażnikom polskości, którzy już odeszli  – m. in. założycielom polskich organizacji, kombatantom, akowcom, polskim kapłanom oraz naczycielom polskich szkół.

Ponieważ miało to być zebranie wyborcze, na przewodniczącego Zebrania zgłoszony został mec. Hubert Błaszczyk, który tę funkcję przyjął.

O złożenie sprawozdania poproszony został ustępujący prezes. Dr. Ryszard Dzierzba przygotował szczegółowe, multimedialne podsumowanie pracy Federacji za ubiegły rok. Dosyć dużo miejsca poświęcone zostało sprawom reprezentacyjnym tak w środowisku polonijnym, dyplomatycznym jak też i wśród australijskich polityków. Jest to bezsprzecznie ważna dziedzina działalności Federacji. Dużym sukcesem okazał się doroczny Bal Federacji zorganizowany w Polskim Klubie w Bankstown, 17 września ub. roku. Jest propozycja, aby tę imprezę ważną ze względów socjalnych, reprezentacyjnych a także finansowych, organizować każdorazowo w innym polskim ośrodku.

Każdy z uczestników Zebrania otrzymał szczegółowe rozliczenie finansowe Federacji, tak więc sprawozdanie Skarbnika (p. Jola Żurawska) przebiegło sprawnie.

Reprezentujący Komisję Rewizyjną, pan Stanisław Żak stwierdził zgodność prowadzonej dokumentacji ze stanem faktycznym i postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek przyjęto przez aklamację.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniami oraz ewentualnie innymi, ważnymi dla Federacji sprawami.

Jako jeden z istotnych problemów, poruszone zostało przygotowanie do obchodów 100 Rocznicy Powstania Polski Niepodległej. Koordynowaniem uroczystości zajmuje się Komitet Organizacyjny, założony jeszcze przez śp. ks. Krzysztofa Chwałka. Istotne jest aby do celebrowania tej uroczystości włączyło się całe społeczeństwo. Kulminacyjnym punktem Uroczystości Jubileuszowych będzie polska Msza św w sydnejskiej Katedrze Najświętszej Marii Panny, w sobotę 10 listopada.

W dyskusji poruszony został także problem komunikowania się w obrębie Zarządu jak również pomiędzy Zarządem, a przedstawicielami poszczególnych Organizacji. Wszystkie ważne decyzje powinny być podejmowane wspólnie. Komunikacja elektroniczna, chociaż szybka i sprawna, jednak nieraz zawodzi i nie jest dostępna dla wszystkich.

Ogólne uznanie zyskał kalendarz imprez, który z ramienia Federacji prowadzi p. Stanisław Żak.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do wyborów nowego Zarządu, który będzie kierował Federacją przez kolejne dwa lata.

Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco:  

. Prezes: Adam Gajkowski

 Wiceprezes: dr Ryszard Dzierzba

Skarbmik: Jola Żurawska

Sekretarz: Mariana Łacek

 

Komisja Rewizyjna:

Stanisław Żak

Elżbieta Cesarska

Adam Biziuk

 

Rzecznik Prasowy:

Hubert Błaszczyk

Nowo ukonstytuowany Zarząd otrzymał gratulacje przedstawicieli wszystkich organizacji. Zebranie zakończyło się w przyjaznej atmosferze. Teraz czas, aby przystąpić do kontnuowania rozpoczętej przez poprzedników pracy.

Marianna Łacek OAM

środa, 14 lutego 2018

Odeszła Dh. Hm. Wanda Hrynaszkiewicz


 
ZHP SYDNEJSKIE HUFCE HARCERSKIE

„KRAKOW” I „POLESIE”

 Z ZALEM ZAWIADAMIAJA

ZE NASZA NAJSTARSZA INSTRUKTORKA

 

Dh. Hm.WANDA HRYNASZKIEWICZ ur. 1922.

ODESZLA NA WIECZNA WARTE

W NIEDZIELE 11 LUTEGO 2018

UROCZYSTOSCI POGRZEBOWE ODBEDA SIĘ

W POLSKIM SANKTUARIUM

MATKI BOSKIEJ CZESTOCHOWSKIEJ

 W MARAYONG 116-132 QUAKERS RD.

W PONIEDZIAŁEK 19 LUTEGO 2018

O GODZ 10.30

ZAMIAST KWIATOW BĘDZIE MOŻNA ZLOZYC DOTACJE NA HOLY FAMILY SERVICES.

piątek, 26 stycznia 2018

Zaproszenie na spektakle teatralne: Plumpton, Bankstown, Marayong

 
W piątek 16.02 w Konsulacie R.P. będzie okazja spotkania z polskimi aktorami z grupy Mam Teatr.
Początek spektaklu „Podaj Dłoń” o godz. 1900  

środa, 17 stycznia 2018

Warunki dofinasowania z Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej na 2018 rok

Komitet Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga
przypomina, że ostatecznym terminem do nadsyłania podań o dofinansowanie w pierwszej połowie 2018 roku jest 15 lutego.

Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga wzrósł o $200,000 w wyniku przekazania zapisu testamentalnego na rzecz Funduszu dokonanego przez ś.p. Natalię Kułakowską. Nazwisko Pani Kułakowskiej zostało umieszczone na Honorowej Tablicy Ofiarodawców Funduszu.

Zgodnie Regulaminem Funduszu dofinansowania mogą być przyznawane na

1. promowanie literatury, muzyki i wszelkich innych form polskiej sztuki i kultury w Australii,

2. pomoc dla organizacji młodzieżowych w Australii,

3. popieranie prac Komisji Edukacyjnych Polonii Australijskiej,

4. fundowanie stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia,

5. popieranie prac Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz organizacji do niej należących.

Organizacje ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki:

1. być organizacją ‘non-profit’ i nie być organizacją polityczną,

2. prowadzić stosowną dla nich księgowość włącznie z rocznymi lub częstszymi raportami

finansowymi,

3. posiadać ABN oraz mieć uregulowany status podatkowy, a w wymaganych przypadkach być

zarejestrowaną do GST,

4. należeć bezpośrednio lub pośrednio do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

Osoby indywidualne ubiegające się o dofinansowanie muszą dołączyć list popierający od organizacji

spełniającej powyższe kryteria.

Wniosek zgłoszeniowy można dostać pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/images/PDF/Fundusz%20Wieczysty%20-%20Wniosek%20Zgloszeniowy.pdf

Regulamin Funduszu wymaga złożenia sprawozdania z wykorzystania poprzedniej dotacji Funduszu, a wzorzec sprawozdania jest dostępny pod adresem
http://polishcouncil.org.au/images/PDF/FWPA%20template%20Sprawozdanie%20z%20donacji.pdf

Informacje o przyznanych donacjach będą publikowane w prasie polonijnej oraz na stronach Funduszu
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/fundusz-wieczysty

Sekretarz Komitetu Administratorów FWPA
Andrzej Kozek