czwartek, 6 września 2018

Termin skladania podań o granty Fundacji im. STANISŁAWA BLUMA


Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA informuje, że zbliża się termin składania podań o tegoroczne DOTACJE FINANSOWE [tzw. granty].

Zgodnie z testamentem fundatora dotacje mają służyć działaniom edukacyjnym i promocyjnym związanym z językiem, kulturą i oświatą polską w Australii.  Mają one pomagać w nauczaniu języka polskiego i kultury na wszystkich poziomach edukacji w Australii (włączając szkoły sobotnie), wspierać szkolne i harcerskie obozy letnie oraz te organizacje charytatywne lub niedochodowe, które zajmują się rozpowszechnianiem języka i kultury polskiej.

Dotacje finansowe będą przydzielane w dwóch kategoriach:

           Standardowej -"Operational Support Gifts" (do $1000) - na ogólne potrzeby organizacji

           Projektów  - "Special Project Gifts" (do $5000) - na przedsięwzięcia służące szerszemu, ogólno-australijskiemu kręgowi Polonii w Australii oraz na przedsięwzięcia nowatorskie.

 

Dotacje te nie mogą być przyznawane osobom prywatnym, organizacjom politycznym ani organizacjom o charakterze dochodowym.  Nie mogą też służyć działalności politycznej, przedsięwzięciom dochodowym ani być użyte na spłacanie długów, pożyczek, nabywanie ziemi, budowanie i remonty bądź subsydiowanie innych fundacji.

 
Rozdzielane fundusze są ograniczone. Wykonawcy woli fundatora zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania lub tylko częściowego finansowania zgłoszonych propozycji.

 
Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA jest zarządzana przez Equity Trustees (Trustees), którym pomaga Komitet Doradczy utworzony według zasad sprecyzowanych przez fundatora.

W komisji opiniującej podania zasiadają przedstawiciele stanów Australii.

 
Podania o przyznanie dotacji należy wysyłać na specjalnym formularzu pod adresem:

Equity Trustees

The Blum Foundation – Philanthropy, Equity Trustees

GPO Box 2307, Melbourne Victoria 3001

 

Termin składania podań upływa z dniem 15 października 2018 r.

 
Formularze i dodatkowe informacje można otrzymać z:

·      Equity Trustees, (03) 8623 5179 (połączenie bezpłatne) 

Mr Paul Tsakmakis, Relationship Manager, Philanthropy, Equity Trustees

email:  charities@eqt.com.au


·      Biura Opieki Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, suite 305, 3 Chester Street, Oakleigh, 3166, tel.: (03) 9569 4020  fax. (03) 9569 4780

 
Włodzimierz Wnuk
Friends of Blum Committee

piątek, 31 sierpnia 2018

Fundusz Wieczysty PA: dofinansowania 2018 (runda II)


Informacja Komitetu Administratorów

Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga
o dofinansowaniach projektów polonijnych w rundzie z sierpnia 2018 r.

 
Sydney, 25/08/2018
 


W dniu 25 sierpnia 2018r. Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga
przyznał dofinansowanie następujących projektów polonijnych, łącznie w wysokości $3,600.00.

Council of Polish Organisations in the ACT Inc $200.00
na organizację akademii w 100-ną rocznicę odzyskania niepodległości
• Friends of Chopin, Australia $200.00
na zorganizowanie koncertu Chopin among the Anzac’s
 
Polski Zespół Wokalno-Taneczny “Kujawy” $300.00 na dofinansowanie kosztów transportu strojów do Brisabane na PolArt ;

• Polski Zespół Wokalno-Taneczny “Łowicz” $300.00
na zakup wianków do strojów z regionu Lublina
 
 
• Polish Educational Society NSW $1200.00 na zakupienie tuszu do kserokopiarek dla czterech szkół.;

• Polish Song and Dance Ensemble „Lajkonik” $300.00
na transport zespołu po Brisbane w czasie PolArt;

• Polish School in Newcastle $300.00
na zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego

• Komisja Oświatowa NSW $500.00
na organizację konferencji nauczycieli w Sydney

• Australian International Research Institute $150.00
na opłatę kosztów korzystania z archiwów, bibliotek i utrzymania domeny internetowej organizacji;

• Teatr Fantazja Inc $150.00
na pokrycie kosztów występów na PolArt w Brisbane

Fundusz Wieczysty przypomina dofinansowanym organizacjom o obowiązku nadsyłania w ciągu pięciu miesięcy sprawozdania o wykorzystaniu przyznanych funduszy. Formularz sprawozdania można dostać ze strony RNPA pod adresem
http://polishcouncil.org.au/images/PDF/FWPA%20template%20Sprawozdanie%20z%20donacji.pdf

Przypominamy również, że w kolejnej rundzie przyznawania dotacji FWPA termin 15 lutego 2019 r. jest ostatecznym dla nadsyłania podań. Przypominamy, że nie będą rozważane podania od organizacji nie będących 15 lutego 2019 r finansowymi członkami Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, nie mających zapłaconych bieżących składek członkowskich, lub które nie złożyły sprawozdania z uprzednio otrzymanego dofinansowania Funduszu.


Andrzej Kozek

Sekretarz Komitetu Administratorów

Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiejpiątek, 24 sierpnia 2018

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" w Konsulacie RP

 
Konsulat Generalny RP w Sydney wraz z aktorami Teatru Fantazja serdecznie zaprasza na tegoroczne Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej RP.
    
Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego odbędzie się w sobotę 8 września 2018r. o godzinie 14.00 w siedzibie Konsulatu, 10 Trelawney Street, Woollahra.
 
Bardzo prosimy o potwierdzenie Państwa uczestnictwa do piątku 31 sierpnia na adres marta.kiec-gubala@msz.gov.pl; lub telefonicznie na numer 9327 8600.
 
Serdecznie zapraszamy.
  
Konsulat Generalny RP w Sydney

piątek, 10 sierpnia 2018

Zaproszenie dla artystów: Wystawa Polskiej Fundacji Artystycznej "Korzenie"

Drodzy Artyści,

PAF (Polska Fundacja Artystyczna) informuje o planach zorganizowania wystawy "Korzenie”, która odbędzie sie w dniach od 17 do 23 października 2018 roku w Victorian Artists Society, Cato Gallery. Wystawa ma na celu uświetnienie setnej rocznicy niepodległości Polski.

Zapraszamy  do wzięcia udziału w powyższej wystawie. Prosimy o nadsylanie nie wiecej niz dwoch prac od osoby wystawiającej, a także wielkość całości wystawienniczej do 1m kwadratowego. Dopuszczalne są dowolne techniki artystyczne: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, digital art, szkło, ceramika, rzeźba, techniki mieszane.

Warunki zgłoszeń:
Każde zgłoszenie powinno zawierać fotografie prac (300dpi), wymiary, technikę, opis pracy i krótki życiorys artysty oraz cenę.
Koszt wystawienia jednej pracy A$10.00 od osoby nie zrzeszonej i A$ 5.00 od członków PAF-u platne gotowka przy dostarczeniu prac.


Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 15 sierpnia 2018 roku, na email: polishartfoundation@gmail.com
Dostarczenie prac: 17 października 2018 bezpośrednio do Victorian Artists Society:
430 Albert St.East Melbourne od 10:00am do12:00am.
Odbiór prac: 23 października 2018 po godzinie 12 pm.

Otwarcie wystawy w dniu 20 pazdziernika 2018 o godzinie 19.00.
I.Edward Glac
Prezes Polskiej Fundacji Artystycznej

piątek, 3 sierpnia 2018

Spotkanie Prezydenta RP w Marayong - zaproszenie

Mam zaszczyt Państwa poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda wraz z Małżonką, Agatą Kornhauser-Duda złożą oficjalną wizytę w Australii. W programie wizyty zaplanowane zostało spotkanie z mieszkającymi w Australii Polakami, które odbędzie się 20 sierpnia 2018 r. w Sali im. Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Marayong, 116-132 Quakers Road, o godz. 20.00
 
Serdecznie wszystkich zapraszamy na to spotkanie.
 
Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu do sekretariatu Konsulatu Generalnego RP w Sydney telefonicznie pod numerem: (02) 9327 8600 lub na adres elektroniczny: marta.kiec-gubala@msz.gov.pl 

Każde zgłoszenie musi zawierać:
Imię i nazwisko
Nr ważnego dokumentu tożsamości (polski lub australijski)
Nr PESEL (osoby nieposiadające nr PESEL prosimy o podanie imienia ojca)
Nr telefonu kontaktowego lub adres email
 
W przypadku zgłaszania dzieci prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia dziecka.
 
Jednocześnie informujemy, ze każda wchodząca osoba będzie podlegać kontroli. W związku z czym uprzejmie prosimy o niezabieranie ze sobą obszernych toreb, bagaży itp.
 
Sala, w której odbędzie się spotkanie, będzie otwarta od godz. 18.30.
 
Uprzejmie informujemy , że zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 9 sierpnia 2018r.  
 
 
 
Z poważaniem,
 
Regina Jurkowska
Konsul Generalny RP
Konsulat Generalny RP w Sydney