piątek, 14 lipca 2017

PRACA: Program Manager. Must speak Polish


Program Manager - Commonwealth Home Support Program (CHSP)

Full – time  38 hrs per week
This position is subject of continuity of funding for CHSP program beyond 30.6.2020

PAWA Community Care Inc. are looking for dynamic Manager to lead and develop the CHSP – Flexible Respite andd Personal Care Service. As an integral member of our Home Care Team you will ensure our clients receive timely and quality care that suits their individual needs.
You will use your experience and knowledge to manage services to our clients and build networks within the ethnic and local community.
As a CHSP SERVICE MANAGER  you will  plan, organise, direct, control and coordinate the service delivery and administrative aspects of the service.

Duties include:
·         developing, implementing and monitoring program operational and service delievery procedures, policies and standards
·         coordinating operations of CHSP Service, conducting assessment and develop service  delivery plas
·         monitoring and evaluating service, outputs and reporting to DEX
·         controlling administrative operations such as budget planning, report preparation to monitor budget and outputs, 
·         networking  with other aged care  providers and MAC
·         promoting organisation in target communities
·         assising PAWA CC Manager in training and supervision of staff


To be successful and effective in this role you will need to
•Have experience in management/coordination and/or delivery of community care or similar service
•Have knowledge and ability to work within CHSP guidelines
•Manage project documentation/ client record using client management software and Data Exchange Portal
•Have experience in rostering and schedule of staff delivering CHSP services
•Provide quality reporting within specified timeframes
•Have solving skills and attention to detail
•Have Intermediate computer and Microsoft Office skills
•Be an excellent communicator and have time management skills
•Understand needs with older people of CALD background and their carers
•Have Drivers Licence and access to fully insured motor vehicle
•Have qualification at the level of Diploma in Service Coordination/Community Services (Aged Care) or other relevant /equivalent qualifications

Successful candidate must Speak Polish. Ability to speak other Eastern European language will be an advantage.

If you are passionate about providing consumer directed care that helps improve the lives of the older CALD clients within the community and are ready to take the next step in your career

Please forward expression of interest letter addressing criteria listed above to:
Irmina Sulkowska – Manager PAWA Community Care Inc.
Or in writing: PO Box 1033 Ashfield NSW 2131

 Closing date: 21.7.2017

środa, 12 lipca 2017

Spotkanie z prof. Mieczysławem Rokoszem - zaproszenie

 
W związku z obchodami Roku Tadeusza Kościuszki Konsulat Generalny RP w Sydney oraz Australijski Komitet Obchodów Roku Kościuszki zapraszają na spotkanie z profesorem Mieczysławem Rokoszem, prezesem Krakowskiego Kopca Kościuszki.
Spotkanie odbędzie się w piątek 21 lipca 2017 o godz. 19.00 w sali Konsulatu.
 
Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki, w związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą jego śmierci.
Prof. Rokosz w swojej prelekcji przedstawi między innymi zagadnienia takie jak: „Kopiec Kościuszki – czym jest i co znaczy?” , „Kościuszko – On do całego świata należy”  i „Kościuszko  - Przyjaciel Ludzkości” .
 
Bardzo prosimy o potwierdzenie Państwa uczestnictwa do czwartku 20 lipca na adres marta.kiec-gubala@msz.gov.pl;  lub telefonicznie na numer 93278600.
 
Serdecznie zapraszamy.
   
Konsulat Generalny RP w Sydney

czwartek, 29 czerwca 2017

Komunikat Polish Community Christmas Festival Inc.


   POLISH COMMUNITY CHRISTMAS FESTIVAL INC.

 
Szanowni Państwo,

Niniejszym zawiadamiam, że następny Polish Christmas Festival na Darling Harbour odbędzie się w niedzielę 02 Grudnia 2018 roku.

Podjęta decyzja wiąze się z koniecznością zebrania funduszu niezbędnego do zorganizowania tego Festiwalu.

W imieniu zarządu Polish Community Christmas Festival Inc.

 
Bogusława M Mokrzycka

Prezes

29 Czerwiec 2017

sobota, 24 czerwca 2017

Komunikatu RNPA nt. zbierania informacji o pomnikach wybitnych Polaków

Komunikatu RNPA nt. zbierania informacji o pomnikach wybitnych Polakow i osób polskiego pochodzenia, które znajdują siȩ w Australii
Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) informuje, ze RNPA została zaproszona do wzięcia udziału w przygotowywanym opracowaniu albumowym przedstawiającym pomniki i popiersia wybitnych Polaków i osób pochodzenia polskiego znajdujące się w Australii.  Praca ta jest częścią projektu przygotowywanego przez Wydawnictwo Sejmowe pt. „Pomniki Polaków i osób polskiego pochodzenia w świecie”.  Zebrany i uporządkowany materiał zostanie opublikowany w kilku wersjach językowych a następnie  rozesłany do polskich placówek dyplomatycznych oraz stowarzyszeń i związków polonijnych w różnych krajach świata.

Prezydium RNPA podjęło się koordynacji prac związanych z kompilacją informacji do albumu.  W związku z powyższym prezydium zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy mogliby pomoc w zgromadzeniu odpowiednich danych oraz zdjęć, o które prosi wydawnictwo.

Materiały (krótki opis i fotografie) należy przesłać pocztą elektroniczną do Sekretariatu RNPA pod adresem secretary@polishcouncil.org.au do dnia 10 lipca 2017 roku.  Rozdzielczość fotografii powinna być w granicach od 400 do 600 dpi (max. 20 MB).

W przypadku przesłania fotografii, jeśli to możliwe, prosimy o następujący opis:
1. Nazwa pomnika (imię i nazwisko)
2. Dokładna lokalizacja (miasto, ulica, plac, inna lokalizacja)
3. Autor projektu pomnika (jeśli możliwe do ustalenia)
4. Rok odsłonięcia (jeśli możliwe do ustalenia)
5. Autor fotografii (jeśli możliwe do ustalenia)

Przykład: JAN PAWEŁ II – święty, papież. Pomnik przed katedrą w Madrycie, projekt: Stanisław Kowalski, wykonanie: Jan Nowak,  2008 fotografia: Jan Majewski.

Wydawnictwo jest zainteresowane wyłącznie pomnikami i popiersiami, a zdjęcia, o ile to możliwe, powinny być w czystej formie, bez otaczających postaci czy innych elementów nie będących częścią pomnika.

Uczestnictwo w ww. projekcie jest nieodpłatne.

Zapraszamy do współpracy i dziękujemy za zainteresowanie.

Ita Szymańska
Rzecznik
Rada Naczelna Polonii Australijskiej

niedziela, 18 czerwca 2017

XXIV Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl


XXIV Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl

22 - 29 lipca 2017 roku


Polski Komitet Olimpijski (PKOl), za pośrednictwem Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) informuje, że Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski odbȩdzie siȩ w Toruniu w dniach 22-29 lipca 2017 roku. Komitet organizacyjny informuje również, że zwiększono liczbę miejsc w Sejmiku oraz  przedłużono termin zgłoszeń uczestników do końca czerwca br.

Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski jest otwarty dla wszystkich Polaków rozsianych po świecie i przewidziany jest nie tylko dla polonijnych działaczy sportowych, ale również dla osób potencjalnie mogących zaangażować się w sportową, olimpijską i polonijną działalność. 

Karta zgłoszenia udziału w XXIV Polonijnym Sejmiku Olimpijskim znajduje siȩ pod linkiem http://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/1649,zgloszenia-na-sejmik-polonijny-2017.html         

Do dyspozycji uczestników pozostają również pracownicy biura PKOl, w tym sekretarz Komisji Współpracy z Polonią PKOl, pani Hanna Starzyńska. W razie pytań należy kontaktować sie z p. Starzyńską, tel. 48 (22) 560-3700, e-mail: hstarzynska@pkol.pl lub p. Adamem Pietroniem, tel. 48 (22) 560-3706, e-mail: apietron@pkol.pl                            

Uczestnicy Sejmiku będą zakwaterowani w hotelu Copernicus, położonym nad brzegiem Wisły, w pobliżu Starego Miasta i wielu jego atrakcji.

Udział w Sejmiku i innych imprezach kulturalno-sportowych odbywa siȩ na koszt uczestników.  Rada Naczelna Polonii Australijskiej nie posiada środków na sponsorowanie uczestnictwa w Sejmiku, w tym na pokrycie kosztów podróży zgłoszonych osób.

Szczegółowy program Sejmiku znajduje sie pod http://www.olimpijski.pl/Media/files/Program_Sejmiku_Torun2017.pdf                               

W programie Sejmiku są przewidziane III Polonijne Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie.  Sejmik jest skorelowany czasowo z XVIII Światowymi Letnimi Igrzyskami Polonijnymi, które odbȩdą siȩ w dniach 29 lipca – 6 sierpnia br również w Toruniu.  To wydarzenie polonijne jest organizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Ita Szymańska
Rzecznik
Rada Naczelna Polonii Australijskiej