środa, 23 stycznia 2019

Fundusz Wieczysty: wnioski o dofinansowanie 2019

Komitet Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga przypomina, że ostatecznym terminem do nadsyłania podań o dofinansowanie w pierwszej połowie 2019 roku jest 15 lutego.

Zgodnie Regulaminem Funduszu dofinansowania mogą być przyznawane na

1. promowanie literatury, muzyki i wszelkich innych form polskiej sztuki i kultury w Australii,

2. pomoc dla organizacji młodzieżowych w Australii,

3. popieranie prac Komisji Edukacyjnych Polonii Australijskiej,

4. fundowanie stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia,

5. popieranie prac Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz organizacji do niej należących.

Organizacje ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki:

1. być organizacją ‘non-profit’ i nie być organizacją polityczną,

2. prowadzić stosowną dla nich księgowość włącznie z rocznymi lub częstszymi raportami

finansowymi,

3. posiadać ABN oraz mieć uregulowany status podatkowy, a w wymaganych przypadkach być

zarejestrowaną do GST,

4. należeć bezpośrednio lub pośrednio do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

Osoby indywidualne ubiegające się o dofinansowanie muszą dołączyć list popierający od organizacji
spełniającej powyższe kryteria.

Wniosek zgłoszeniowy można dostać pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/images/PDF/Fundusz%20Wieczysty%20- %20Wniosek%20Zgloszeniowy.pdf


 
Regulamin Funduszu wymaga złożenia sprawozdania z wykorzystania poprzedniej dotacji Funduszu, a wzorzec sprawozdania jest dostępny pod adresem


http://polishcouncil.org.au/images/PDF/FWPA%20template%20Sprawozdanie%20z%20donacji.pdf
 

Informacje o przyznanych donacjach będą publikowane w prasie polonijnej oraz na stronach Funduszu

http://www.polishcouncil.org.au/index.php/fundusz-wieczysty


Sekretarz Komitetu Administratorów FWPA
Andrzej Kozek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.