środa, 17 stycznia 2018

Warunki dofinasowania z Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej na 2018 rok

Komitet Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga
przypomina, że ostatecznym terminem do nadsyłania podań o dofinansowanie w pierwszej połowie 2018 roku jest 15 lutego.

Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga wzrósł o $200,000 w wyniku przekazania zapisu testamentalnego na rzecz Funduszu dokonanego przez ś.p. Natalię Kułakowską. Nazwisko Pani Kułakowskiej zostało umieszczone na Honorowej Tablicy Ofiarodawców Funduszu.

Zgodnie Regulaminem Funduszu dofinansowania mogą być przyznawane na

1. promowanie literatury, muzyki i wszelkich innych form polskiej sztuki i kultury w Australii,

2. pomoc dla organizacji młodzieżowych w Australii,

3. popieranie prac Komisji Edukacyjnych Polonii Australijskiej,

4. fundowanie stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia,

5. popieranie prac Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz organizacji do niej należących.

Organizacje ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki:

1. być organizacją ‘non-profit’ i nie być organizacją polityczną,

2. prowadzić stosowną dla nich księgowość włącznie z rocznymi lub częstszymi raportami

finansowymi,

3. posiadać ABN oraz mieć uregulowany status podatkowy, a w wymaganych przypadkach być

zarejestrowaną do GST,

4. należeć bezpośrednio lub pośrednio do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.

Osoby indywidualne ubiegające się o dofinansowanie muszą dołączyć list popierający od organizacji

spełniającej powyższe kryteria.

Wniosek zgłoszeniowy można dostać pod adresem
http://www.polishcouncil.org.au/images/PDF/Fundusz%20Wieczysty%20-%20Wniosek%20Zgloszeniowy.pdf

Regulamin Funduszu wymaga złożenia sprawozdania z wykorzystania poprzedniej dotacji Funduszu, a wzorzec sprawozdania jest dostępny pod adresem
http://polishcouncil.org.au/images/PDF/FWPA%20template%20Sprawozdanie%20z%20donacji.pdf

Informacje o przyznanych donacjach będą publikowane w prasie polonijnej oraz na stronach Funduszu
http://www.polishcouncil.org.au/index.php/fundusz-wieczysty

Sekretarz Komitetu Administratorów FWPA
Andrzej Kozek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.