sobota, 8 kwietnia 2017

Oświadczenie Prezydium Federacji Polskich Organizacji w NPWSydney,dnia 4 kwietnia 2017r.


Oświadczenie Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii dotyczące usunięcia pana Adama Gajkowskiego ze składu Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

Dezyzją z dnia 23 lutego 2017 roku Prezydium RNPA usuneło ze swojego składu pana Adama Gajkowskiego uznając, że użyte przez niego w trakcie wywiadu prasowego określenie “agentura wpływu” odnosi się do działań obecnego Prezydium RNPA.

Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem i uważamy, że omawiana decyzja podjęta została z rażącym naruszeniem przepisów statutu Rady Naczelnej oraz obowiązującego australijskiego prawa.

Prawo to zezwala każdemu obywatelowi na swobodne głoszenie wyznawanych przez niego pogladów społecznych i politycznych, co też pan Adam Gajkowski uczynił udzielając wywiadu prasowego. Z cytatu, na który powołuje się Prezydium RN w żaden sposób nie wynika, że ma on na myśli RN czy jakąkolwiek inną konkretną organizację. Interpretacja tej wypowiedzi przez Prezydium RN jest zatem dowolna i sprzeczna z logicznymi regułami wnioskowania. Domniemywać należy, że głosujący uznali, że pan Adam Gajkowski przestał być “godny zaufania”- &27 (c) statutu i dlatego usuneli go ze składu Prezydium.

W takim razie stwierdzamy, że naruszone zostało prawo australijskie, bowiem posiadanie pogladów społecznych i politycznych nie może prowadzić do oskarżenia kogokolwiek o utratę zaufania koniecznego do zasiadania w organach organizacji społecznych.

Żywimy nadzieję, że Komisja Arbitrażowa uchyli tę niesłuszną decyzję i będzie ona przedmiotem dyskusji na zbliżającym się zjeździe RN.


Dr Ryszard Dzierzba  
Zofia Cyganiuk           

Hubert Błaszczyk        

Jolanta Żurawska         

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.