czwartek, 11 sierpnia 2016

Komunikat Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
Komunikat Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej w sprawie Rady Konsultacyjnej d/s Polonii przy Marszałku Senatu RP

Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) informuje, że w dniu 1 sierpnia br. otrzymało od członka Prezydium RNPA, p. Adama Gajkowskiego, następującą informację:

„Koleżanki i Koledzy.

Niniejszym pragnę Was poinformować, że decyzją Marszałka Senatu RP p. Stanisława Karczewskiego zostałem powołany w skład 15 osobowej Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Senacie RP.(...)”

Ze swej strony Prezydium informuje, że jest to jak dotąd jedyna informacja jaką dysponuje odnośnie raektywowanej Rady Konsultacyjnej d/s Polonii przy Senacie RP. Komunikat niniejszy wyjaśnia stanowisko Prezydium RNPA w sprawie przedstawicielstwa Polonii australijskiej w Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.

W lutym br. roku Marszałek Senatu RP p. St. Karczewski zwrócił siȩ do Polonii Świata, w tym do RNPA, o opinie i postulaty w sprawie nowego kształtu „partnerskiej współpracy władz RP i Polonii”. Prezydium RNPA, po konsultacjach z organizacjami członkowskimi, wystosowało swoje wnioski i postulaty. Federacja Organizacji Polskich w NPW, mimo że jest członkiem RNPA, nie odpowiedziała na apel Prezydium i wystosowała do Marszałaka Senatu RP swój własny list (nie jest jasne jak dalece treść listu Federacji NPW była konsultowana z organizacjami członkowskimi Federacji, jako że niektóre z nich nie otrzymały żadnych informacji ani o intencji wysłania listu, ani o jego treści). List podpisał wiceprezes Federacji NPW, p. Adam Gajkowski.

Prezydium RNPA w swoim liście popiera m.in. ideę reaktywowania Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu oraz wyraża przekonanie, ze Polonia będzie właściwie w tej Radzie reprezentowana. Rada Konsultacyjna została reaktywowana i w ramach odpowiedzi na wysłany list Prezydium RNPA oczekiwało zaproszenia do konsultacji w sprawie reprezentacji w niej Polonii australijskiej. Dał też temu wyraz Prezes RNPA, p. Leszek Wikarjusz, w swoim sprawozdaniu podczas 48 Zjazdu RNPA w Brisbane w maju br. (http://www.polishcouncil.org.au/index.php/12-kacik-informacyjny/104-sprawozdanie-prezesa-prezydium-rady-naczelnej-polonii-australijskiej-za-okres-od-czerwca-2015-do-maja-2016-roku). Prezydium RNPA informuje, że na dzień dzisiejszy nie otrzymało żadnej odpowiedzi od Marszałka Senatu RP na wysłany w marcu list, oraz że żadne konsultacje w sprawie reprezentacji Polonii australijskiej w Radzie Konsultacyjnej się nie odbyły.

Na zebraniu Prezydium RNPA w dniu 9 sierpnia, p. Adam Gajkowski, w dyskusji dotyczącej otrzymanej nominacji wyjaśniał, że nie zna procedury, na podstawie której ją otrzymał. Dodał, że rozumie swoją nominację jako wyraz zaufania i uznania Marszałaka Senatu RP dla reprezentanta tej części Polonii australijskiej, która w wyborach parlamentarnych w 2015 roku poparła rządzącą dzisiaj w Polsce koalicję. P. Gajkowski zaproponował również gotowość prezentowania postulatów Rady Naczelnej na forum Rady Konsultacyjnej z zastrzeżeniem, że wnioski takie obarczy własnym komentarzem. Prezydium RNPA nie przyjęło tej propozycji. Powodem takiej decyzji są bezkompromisowe poglądy polityczne i wystąpienia p. Gajkowskiego, od których Prezydium zmuszone było się odciąć (Puls Polonii z dnia 2 maja br. oraz reakcji Prezydium RNPA w Pulsie Polonii, z dnia 14 maja br.).

Prezydium RNPA stoi zatem na stanowisku, że p. Adam Gajkowski, mimo ze pozostaje członkiem Prezydium, nie posiada mandatu RNPA na jej reprezentację w Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP. Prezydium uznało jednocześnie, że w razie potrzeby zaprezentowania na forum Rady Konsultacyjnej stanowiska RNPA, o stosowną reprezentację poproszeni zostaną przedstawiciele Rady Polonii Świata, której RNPA, jako reprezentacja zorganizowanej Polonii australijskiej, pozostaje członkiem.

Prezydium RNPA postanowiło również zwrócić siȩ do Marszałka Senatu RP, p. St. Karczewskiego z prośbą o przestrzeganie przez p. Marszałka elementarnych zasad prowadzenia podmiotowego dialogu, do którego zaprosił RNPA, oraz zaniechania ingerencji w demokratyczne zasady, którymi w swoich działaniach kieruje się oficjalna reprezentacja zorganizowanej Polonii Australijskiej jaką jest Rada Naczelna Polonii Australijskiej.

Prezydium RNPA

(W redakcji tego komunikatu p. A. Gajkowski nie brał udziału).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.