sobota, 7 marca 2015

VI Konkurs Muzyczny im. Ewy Malewicz


Rada Naczelna Polonii Australijskiej
VI Konkurs Muzyczny im. Ewy Malewicz
Pod Honorowym Patronatem Konsul Generalnej RP w Sydney Pani Reginy Jurkowskiej
Organizator: Polski  Związek Kulturalny w NPW
Marianna i Bronisław Łackowie
Ewa Malewicz, znana na emigracji polska wokalistka, przekazała w swoim  testamencie Radzie Naczelnej Polonii Australijskiej spadek, od którego odsetki mają być przeznaczone na pomoc finansową dla utalentowanej muzycznie młodzieży australijskiej polskiego pochodzenia.  Jest to jednorazowy dar przyznany osobie, lub grupie osób, spełniających ustalone w Konkursie kryteria.
Celem Konkursu jest promocja muzyki polskiej i szerzenie kultury muzycznej wśród młodzieży o polskich korzeniach zamieszkałych w Australii.
W skład Jury Konkursu wchodzą wysokiej  klasy  profesjonaliści muzycy:                                                         
 Maciej Pawela, Włodzimierz Kamirski oraz Robert Sęk.
Glówna nagroda (w określonej grupie wiekowej): $500
Termin 2015 edycji Konkursu:
sobota – niedziela, 26-27  września  2015 roku
Miejsce:
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney
10 Trelowney Street, Woollahra NSW 2025
Warunki Konkursu:
 
1. Polskie pochodzenie (przynajmniej jednego z dziadków uczestnika Konkursu)
2. Wiek poniżej 22 lat
3. Udokumentowane uzdolnienia muzyczne
Kandydaci zamierzający wziąć udział w Konkursie proszeni są o:
a)             zgłoszenie swojego udziału  poprzez wypełnienie formularza podaniowego i przesłanie go wraz z wymaganymi dokumentami na adres organizatorów w terminie do 15 września 2015 r.
b)             przygotowanie do prezentacji eliminacyjnej dwu lub trzech kontrastujących utworów muzycznych, których wykonanie będzie trwać 12 – 15 minut.  Przynajmniej jeden z prezentowanych utworów musi być polskiego kompozytora.
Formularz można pobrać na witrynie internetowej Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.  
Można go także otrzymać drogą elektroniczną lub pocztową.
Aby otrzymać formularz lub uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia, należy skontaktować się z organizatorami Konkursu:
drogą pocztową:
16 Elizabeth St.,  Ashfield NSW 2131;
telefonicznie: (02) 9798-8690
e-mail:  mlacek @ optusnet.com.au
Do podania należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające prawdziwość podanych informacji, np. fotokopie świadectw, opinie nauczycieli muzyki, dyrygentów, organizatorów występów itp.
Eliminacje Konkursu będą przebiegać w trzech grupach wiekowych:
Najmłodsza: poniżej 12 lat
Średnia: 12 do16 lat
Najstarsza:17 do 22 lat
 
Wniosek zgłoszeniowy znajduje się na witrynie Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, link:  www.polishcouncil.org.au
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.