czwartek, 14 sierpnia 2014

Projekty Polonijne na 2015 rok

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney poszukuje partnerów polonijnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Współpraca będzie obejmować swoim zakresem następujące obszary:

- Szkolnictwo polskie za granicą;

- Kultura i sztuka.

Partnerami podejmującymi współpracę z Konsulatem Generalnym RP w Sydney mogą być prawnie funkcjonujące podmioty na terenie Australii, np. organizacje polonijne, muzea, szkoły polskie, grupy społeczne, uczelnie.

Podmioty zainteresowane podjęciem współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Sydney są proszone o kontakt na adres e-mail: sydney.polonia@msz.gov.pl w terminie do dnia 15 września 2014 r. wraz z wypełnionym formularzem, dostępnym na stronie Konsulatu www.sydney.msz.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.