wtorek, 19 sierpnia 2014

Dotacje Fundacji im. Stanislława Bluma


Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA informuje, że zbliża się termin składania podań o tegoroczne DOTACJE FINANSOWE [tzw. granty].

Zgodnie z testamentem fundatora dotacje mają służyć działaniom edukacyjnym i promocyjnym związanym z językiem, kulturą i oświatą polską w Australii.  Mają one pomagać w nauczaniu języka polskiego i kultury na wszystkich poziomach edukacji w Australii (włączając szkoły sobotnie), wspierać szkolne i harcerskie obozy letnie oraz te organizacje charytatywne lub niedochodowe, które zajmują się rozpowszechnianiem języka i kultury polskiej.

Dotacje finansowe będą przydzielane w dwóch kategoriach:

          Standardowej -"Operational Support Gifts" (do $1000) - na ogólne potrzeby organizacji

          Projektów  - "Special Project Gifts" (do $5000) - na przedsięwzięcia służące szerszemu, ogólno-australijskiemu kręgowi Polonii w Australii oraz na przedsięwzięcia nowatorskie.

 

Dotacje te nie mogą być przyznawane osobom prywatnym, organizacjom politycznym ani organizacjom o charakterze dochodowym.  Nie mogą też służyć działalności politycznej, przedsięwzięciom dochodowym ani być użyte na spłacanie długów, pożyczek, nabywanie ziemi, budowanie i remonty bądź subsydiowanie innych fundacji.

 

Rozdzielane fundusze są ograniczone. Wykonawcy woli fundatora zastrzegają sobie prawo do niezaakceptowania lub tylko częściowego finansowania zgłoszonych propozycji.

 

Fundacja im. STANISŁAWA BLUMA jest zarządzana przez Equity Trustees (Trustees), którym pomaga Komitet Doradczy utworzony według zasad sprecyzowanych przez fundatora.

W komisji opiniującej podania zasiadają przedstawiciele stanów Australii.

 

Podania o przyznanie dotacji należy wypełniać bezpośrednio na witrynie, po uprzednim utworzeniu konta z hasłem. Każde podanie musi być zgłoszone na osobnym formularzu.

 

Termin składania podań upływa z dniem 1 października 2014 r.

 

Dodatkowe informacje można otrzymać z:

·       Equity Trustees, 1300 133 472 (połączenie bezpłatne) 

Ms BJ Allen, Grant Program Manager, Philanthropy, Equity Trustees

email:  charitabletrusts@eqt.com.au

Equity Trustees

The Blum Foundation – Philanthropy, Equity Trustees

GPO Box 2307, Melbourne Victoria 3001

·       witryny: http://www.eqt.com.au/former-anzt-trusts.aspx

              (Small Grants -> Blum Foundation -> Guidelines Document)

·       Biura Opieki Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, suite 305, 3 Chester Street, Oakleigh, 3166, tel.: (03) 9569 4020  fax. (03) 9569 4780

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.