czwartek, 12 lipca 2018

Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Wieczystego. II runda 2018 r.

Komitet Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga przypomina, że ostatecznym terminem do nadsyłania podań o dofinansowanie w drugiej połowie 2018 roku jest 15 sierpnia.


Zgodnie Regulaminem Funduszu dofinansowania mogą być przyznawane na


1. promowanie literatury, muzyki i wszelkich innych form polskiej sztuki i kultury w Australii,


2. pomoc dla organizacji młodzieżowych w Australii,


3. popieranie prac Komisji Edukacyjnych Polonii Australijskiej,

4. fundowanie stypendiów dla młodzieży polskiego pochodzenia,

5. popieranie prac Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz organizacji do niej należących.Organizacje ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać następujące warunki:

1. być organizacją ‘non-profit’ i nie być organizacją polityczną,

2. prowadzić stosowną dla nich księgowość włącznie z rocznymi lub częstszymi raportami

finansowymi,

3. posiadać ABN oraz mieć uregulowany status podatkowy, a w wymaganych przypadkach być

zarejestrowaną do GST,


4. należeć bezpośrednio lub pośrednio do Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.


Osoby indywidualne ubiegające się o dofinansowanie muszą dołączyć list popierający od organizacji
spełniającej powyższe kryteria.Wniosek zgłoszeniowy można dostać pod adresem
  Regulamin Funduszu wymaga złożenia sprawozdania z wykorzystania poprzedniej dotacji Funduszu, a wzorzec sprawozdania jest dostępny pod adresem
http://polishcouncil.org.au/images/PDF/FWPA%20template%20Sprawozdanie%20z%20donacji.pdf

 Informacje o przyznanych donacjach będą publikowane w prasie polonijnej oraz na stronach Funduszu http://www.polishcouncil.org.au/index.php/fundusz-wieczysty


Sekretarz Komitetu Administratorów FWPA

Andrzej Kozek


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.