sobota, 17 marca 2018

Dofinansowanie projektów polonijnych z Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej


Informacja Komitetu Administratorów

Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga
o dofinansowaniach projektów polonijnych w rundzie z lutego 2018 r.
Sydney, 10/03/2018
 
W dniu 10 marca 2018r. Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga
przyznał dofinansowanie następujących projektów polonijnych, łącznie w wysokości $2,450.00.

• Polska Szkoła Sobotnia im. O. Kasjana Wolaka, Bowen Hills, Qld $200.00 na opłatę nauczyciela i na kurs pierwszej pomocy

• Polish Educational Society VIC $100.00
na zorganizowanie konkursu z okazji rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości

• Komisja Oświatowa NSW $100.00 na rozesłanie do 11 szkół materiałów edukacyjnych A. Siedleckiego o wybitnych Polakach

• Polish Educational Society NSW $800.00
na potrzeby organizacyjne w czterech szkołach;

• Polski Zespół Wokalno-Taneczny "Łowicz" $300.00
na dofinansowanie kosztów wynajmu autobusu na PolArt

• Polska Szkoła im. Piłsudskiego w Rowville $200.00 na zakup kopiarki i tonerów

• Australian International Research Institute $150.00 na opłatę utrzymania domeny internetowej organizacji;

• Polish Song and Dance Ensemble „Lajkonik" $300.00 na zakup przenośnego systemu nagłaśniającego;

• Polski Zespół Wokalno-Taneczny "Kujawy" $300.00
na dofinansowanie kosztów zakupu strojów góralskich;

Fundusz Wieczysty przypomina dofinansowanym organizacjom o obowiązku nadsyłania w ciągu pięciu miesięcy sprawozdania o wykorzystaniu przyznanych funduszy. Formularz sprawozdania można dostać ze strony RNPA pod adresem


http://polishcouncil.org.au/images/PDF/FWPA%20template%20Sprawozdanie%20z%20donacji.pdf

Przypominamy również, że w kolejnej rundzie przyznawania dotacji FWPA termin 15 sierpnia 2018 r. jest ostatecznym dla nadsyłania podań. Przypominamy, że nie będą rozważane podania od organizacji nie będących 15 sierpnia 2018 r finansowymi członkami Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, nie mających zapłaconych bieżących składek członkowskich, lub które nie złożyły sprawozdania z uprzednio otrzymanego dofinansowania Funduszu.

Andrzej Kozek
Sekretarz Komitetu Administratorów
Funduszu Wieczystego


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.