niedziela, 18 czerwca 2017

XXIV Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl


XXIV Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl

22 - 29 lipca 2017 roku


Polski Komitet Olimpijski (PKOl), za pośrednictwem Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) informuje, że Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski odbȩdzie siȩ w Toruniu w dniach 22-29 lipca 2017 roku. Komitet organizacyjny informuje również, że zwiększono liczbę miejsc w Sejmiku oraz  przedłużono termin zgłoszeń uczestników do końca czerwca br.

Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski jest otwarty dla wszystkich Polaków rozsianych po świecie i przewidziany jest nie tylko dla polonijnych działaczy sportowych, ale również dla osób potencjalnie mogących zaangażować się w sportową, olimpijską i polonijną działalność. 

Karta zgłoszenia udziału w XXIV Polonijnym Sejmiku Olimpijskim znajduje siȩ pod linkiem http://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/1649,zgloszenia-na-sejmik-polonijny-2017.html         

Do dyspozycji uczestników pozostają również pracownicy biura PKOl, w tym sekretarz Komisji Współpracy z Polonią PKOl, pani Hanna Starzyńska. W razie pytań należy kontaktować sie z p. Starzyńską, tel. 48 (22) 560-3700, e-mail: hstarzynska@pkol.pl lub p. Adamem Pietroniem, tel. 48 (22) 560-3706, e-mail: apietron@pkol.pl                            

Uczestnicy Sejmiku będą zakwaterowani w hotelu Copernicus, położonym nad brzegiem Wisły, w pobliżu Starego Miasta i wielu jego atrakcji.

Udział w Sejmiku i innych imprezach kulturalno-sportowych odbywa siȩ na koszt uczestników.  Rada Naczelna Polonii Australijskiej nie posiada środków na sponsorowanie uczestnictwa w Sejmiku, w tym na pokrycie kosztów podróży zgłoszonych osób.

Szczegółowy program Sejmiku znajduje sie pod http://www.olimpijski.pl/Media/files/Program_Sejmiku_Torun2017.pdf                               

W programie Sejmiku są przewidziane III Polonijne Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie.  Sejmik jest skorelowany czasowo z XVIII Światowymi Letnimi Igrzyskami Polonijnymi, które odbȩdą siȩ w dniach 29 lipca – 6 sierpnia br również w Toruniu.  To wydarzenie polonijne jest organizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Ita Szymańska
Rzecznik
Rada Naczelna Polonii Australijskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.