niedziela, 28 maja 2017

Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego w Nowej Południowej Walii


The Polish Language Teachers Conference

 Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego

 3 June 2017


POWIADOMIENIE

 

W dniu 3 czerwca 2017 odbędzie się całodniowa

Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego w Nowej Południowej Walii

 

Hyde Park Inn Forum Conference Centre

271 Elizabeth Street

SYDNEY NSW 2000

 

Organizatorzy Konferencji: wszystkie szkoły sobotnie nauczające języka polskiego w NPW.

Sponsorzy Konferencji: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney oraz Departament Edukacji Nowej Południowej Walii (Department of Education in NSW)

Goście Honorowi:

·         Regina Jurkowska - Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej  w Sydney

·         Jozefa Sobski – Przewodnicząca Komisji ds. Programu Szkół Etnicznych w NPW (Chair of the NSW Community Languages Schools Program Board)

·         Albert Vella – Prezes Federacji Szkół Języków Etnicznych w NPW (President of The NSW Federation of Community Language Schools)

W Konferencji wezmą również udział nauczyciele języka polskiego ze szkoły średniej - Saturday School of Community Languages.


Cele Konferencji:

stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla kadry nauczycielskiej poprzez nabycie nowych umiejętności w zakresie innowacyjnego i kreatywnego nauczania, zarządzania klasą w kontekście obowiązującego prawa, stosowania oraz wykorzystywania na lekcjach technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 
warsztat I:

Ruth Bradfield-Ling - dyrektor szkoły podstawowej Marrickville West Public School: Zachowanie uczniów i zarządzanie klasą w kontekście obowiązującego prawa (australijskiego i stanowego - Nowa Południowa Walia).
 

warsztat II:

Vesna Trajkovska – nauczyciel języka angielskiego jako drugiego języka, nauczyciel języka macedońskiego oraz wykładowca kursu językowego (Certificate in Language Teaching / University of Sydney): Wykorzystanie różnych narzędzi edukacyjnych w celu zaangażowania uczniów w proces nauczania języka obcego. / Wykorzystanie technologii jako skutecznej strategii wpływającej na zachowanie uczniów w klasie.

warsztat III:

Halina Kubarska-Klimek – nauczyciel konsultant / Polonijne Centrum Nauczycielskie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: Gry i zabawy dydaktyczne we wczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


warsztat IV:

Cate Chappel – p.o. dyrektor Sobotniej Szkoły Języków Społecznych (Acting Principal Saturday School of Community Languages): Korzyści płynące z nauki języka polskiego w Sobotniej Szkole Języków Społecznych. / Proces przejścia uczniów ze szkoły podstawowej do szkoły średniej. / Jak przygotować uczniów do nauki w szkole średniej.


warsztat Va:

Bianka Malecka – wykładowca języka angielskiego jako drugiego (UNSW Institute of Languages); egzaminator egzaminu IELTS: Planowanie lekcji dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły średniej ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zróżnicowanego (sala 2).


warsztat Vb:

Halina Kubarska-Klimek - nauczyciel konsultant / Polonijne Centrum Nauczycielskie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: Planowanie lekcji na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zróżnicowanego (sala 1).

 
warsztat VI:

Halina Kubarska-Klimek - nauczyciel konsultant / Polonijne Centrum Nauczycielskie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą: Twórcze i innowacyjne metody pracy na wszystkich poziomach nauczania języka polskiego.
 

Informacja dla rodziców polskich szkół sobotnich: Ze względu na udział nauczycieli w Konferencji, zajęcia lekcyjne w dniu 3 czerwca 2017 są odwołane we wszystkich sobotnich szkołach podstawowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.