czwartek, 21 stycznia 2016

Oświadczenie Prezydium RNPA


Oświadczenie Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

 

Prezydium Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) oświadcza, że wbrew niektórym doniesieniom publikowanym w imieniu Polaków mieszkających w Australii, RNPA, jako przedstawiciel zorganizowanej Polonii australijskiej, nie podpisała, w imieniu tych organizacji i ich członków, żadnych apeli bądź deklaracji popierających obecny rząd RP, a ganiących jednocześnie opozycję parlamentarną w Polsce, za działania obu tych stron w trwającym obecnie w Kraju gorącym dyskursie politycznym.

Prezydium RNPA stoi na stanowisku, że udzielenie poparcia jednej ze stron ciągle, uważamy, demokratycznego dyskursu politycznego w Polsce, stanowi wyraźną deklarację polityczną i, z punktu widzenia statutu RNPA, poparcie tak sformułowanych apeli prowadziłoby do zaprzeczenia apolityczności RNPA, i co za tym idzie, złamania statutu organizacji.

Przypominamy, że Rada Naczelna (RNPA) zrzesza organizacje polonijne w Australii o bardzo różnorodnym charakterze i profilu działania, i jako taka nie utożsamia się z żadną z nich. Przystąpienie danej organizacji polonijnej do RNPA oznacza przyzwolenie tej organizacji na działalność Rady ponad podziałami politycznymi, wyznaniowymi etc., podziałami obecnymi zarówno wśród organizacji członkowskich RNPA, jak i w stosunkach polityczno-społecznych w Polsce.

Przynależność organizacji do RNPA jest swoistym przekazaniem jej głosu, w ramach uzgodnionej umowy statutowej, tak by stał się donośny i słyszany z końca świata gdzie żyjemy, w imię i obronie dobra i dobrego imienia Polski i Polonii. Apolityczność tak rozumianej działalności RNPA wyraża się m.in. tym, że Rada współpracuje z organizacjami, instytucjami i osobistościami polityki polskiej w Polsce utożsamianymi zarówno z demokratycznie wybranym rządem RP, jak i z tak samo demokratycznie wybraną opozycją.

RNPA i jej Prezydium nie ma prawa do oceny działań i sytuacji politycznej w Polsce bez konsultacji i porozumienia z jej organizacjami członkowskimi. Prezydium RNPA dostrzega jednocześnie, że obecna sytuacja polityczna w Polsce budzi niepokój wielu jej obserwatorów i oczekuje, że ten niepokój udzieli się dyskusji na Walnym Zjeździe Delegatów RNPA, który odbędzie się w końcu maja br. w Brisbane. O wynikach tej dyskusji poinformujemy wszystkich zainteresowanych niezwłocznie po jej zakończeniu.


Leszek Wikarjusz

 

 
 


Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej

21 stycznia 2016 roku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.