sobota, 26 grudnia 2015

Komunikat Kancelarii Senatu RP
Dział Prasowy Kancelarii Senatu informuje, że 23 grudnia 2015 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski  i wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak wydali następujące oświadczenie:
„W związku z planowanym przesunięciem do Kancelarii Senatu  środków przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w budżecie państwa na 2016 r. do Kancelarii Senatu, w trosce o dobro naszych Rodaków poza granicami, a także stabilność i przejrzystość współpracy z organizacjami pozarządowymi w kraju działającymi na rzecz Polonii, prowadzone obecnie przez MSZ procedury oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach konkursu dotacyjnego „Współpraca z Polonia i Polakami za granicą 2016” zostaną przeprowadzone i  zakończone zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz harmonogramem. Lista rankingowa wyłoniona w wyniku postępowania zostanie ogłoszona publicznie i przekazana do Kancelarii Senatu w formie rekomendacji do dalszego procedowania”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.