piątek, 17 kwietnia 2015

Wybory Prezydenta RP . Obwieszczenie Konsulatu Generalnego


Obwieszczenie wyborcze Konsulatu Generalnego RP w Sydney

Wybory Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r. w godzinach 7:00-21:00.

(ewentualna II tura - 24 maja 2015 r.)

Konsulat Generalny RP w Sydney informuje, że 10 maja 2015 r. odbędą się wybory Prezydenta RP.

Dla wyborców zamieszkałych w okręgu konsularnym KG RP w Sydney utworzono dwie obwodowe komisje wyborcze:

1.       OKW nr  9 -  w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney (adres: 10 Trelawney Street, Woollahra, Sydney, NSW 2025 - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I OSOBISTE (w godz. 7:00 – 21:00)

2.       OKW nr 10 – w siedzibie Federacji Polskich Organizacji w Melbourne (adres: Suite 305, 3 Chester Street, Oakleigh, VIC 3166) – GŁOSOWANIE OSOBISTE (w godz. 7:00 – 21:00)

Ponadto w okręgu konsularnym Ambasady RP w Australii utworzono komisję wyborczą:

OKW nr 8 – w siedzibie Ambasady RP w Canberrze (adres: 7 Turrana Street, Yarralumla, ACT 2600) - GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I OSOBISTE (w godz. 7:00 – 21:00)

 

Przypominamy, że czynne prawo wyborcze ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat, posiada ważny polski paszport oraz zostanie wpisany do spisu wyborców. Wpisu dokonuje się poprzez zarejestrowanie się w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy w Polsce. Zgłoszeń można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów tj. do 7 maja 2015 r. (czwartek) lub w przypadku wyborców zamierzających oddać głos korespondencyjnie do 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek).

Zgłoszenia do spisu wyborców dokonać można:

§  poprzez system E-Wybory: https://ewybory.msz.gov.pl   - zachęcamy do wyboru tego rodzaju rejestracji jako najwygodniejszego i najbardziej efektywnego sposobu zgłaszania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.

·         pisemnie na formularzu dostępnym na stronie internetowej Konsulatu www.sydney.msz.gov.pl przesłanego na numer faksu 02 9327 2216 lub na adres: Konsulat Generalny RP w Sydney, 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025 - UWAGA - Koniecznym jest aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń;

§  w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Konsulatu www.sydney.msz.gov.pl na adres: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl;

§  telefonicznie, pod nr. tel. 02 9363 9816, 02 9327 8600

§  osobiście (ustnie) w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Sydney przy ulicy 10 Trelawney Street, Woollahra, NSW 2025  w godzinach urzędowania – http://sydney.msz.gov.pl/pl/o_konsulacie/kontakt/

 

Przypominamy również, że osoby ujęte w spisie wyborców w I turze, automatycznie zostaną wpisane na listy wyborcze w II turze w tym samym okręgu. Wzięcie udziału w głosowaniu w II turze w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2015 r. Natomiast zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę konsulowi najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie Konsulatu Generalnego RP          w Sydney:  www.sydney.msz.gov.pl  

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl


Podkreślamy, że możliwość głosowania korespondencyjnego daje szansę udziału w wyborach wszystkim uprawnionym do głosowania obywatelom polskim mieszkającym na terytorium Australii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.