niedziela, 15 lutego 2015

UWAGA RODZICE I PRZYJACIELE MŁODZIEŻY


Pragniemy przypomnieć Państwu, że w najbliższy piątek, 20 lutego kończy się termin zapisywania uczniów na naukę języka polskiego w ośrodkach Sturday School of Community Languages – w Ashfield, Chatswood, Liverpool i Randwick (klasy 7 – 12)

Zapisów należy dokonać wypełniając formularz dostępny w każdej szkole średniej. Można także ściągnąć formularz z internetu, lub otrzymać go od jednej z wymienionych poniżej nauczycielek. Podpisany przez rodziców i szkołę, wypełniony formularz musi dotrzeć do głównej dyrekcji SSCL w Sydney najpóźniej w piątek, 20 lutego. Dokładny adres podany jest na formularzu.

Obecna dyrekcja szkoły języków skrupulatnie przestrzega terminów zapisu. Uczeń może później zrezygnować, lub przerwać na jakiś czas uczęszczanie do polskiej klasy, ale niestety, nie może się później zapisać. Chyba dopiero za rok.

Należy po raz kolejny podkreślić, że uczniowie, którzy wybrali język polski do matury, również w ubiegłym roku zdali ten egzamin doskonale. W zdecydowanej większości uzyskali najwyższą ocenę ‘Band 6’ – to znaczy ponad 90%. Można było prześledzić ich nazwiska w sydnejskich gazetach. Ta ocena może stanowić aż 20% punktacji do przyjęcia na studia.

Nauka języka polskiego jest całkowicie bezpłatna.

Dokładniejszych informacji udzielają:

Marianna Łacek tel. 9798 8690 email: mlacek@optusnet.com.au

Gosia Vella tel. 0417 245 379 email: gosiavella@optusnet.com.au

Barbara Magolan tel. 4625 0254 email: bmagolan@hotmail.com  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.