czwartek, 29 stycznia 2015

Polscy żołnierze emigranci. Poszukiwanie dokumentów W latach 1947 i 1948 Australia przyjęła specyficzną grupę emigrantów polskich. Ponad 1500 byłych żołnierzy Poslich Sił Zbrojnych na Zachodzie bazujących w Wielkiej Brytanii, przybyło do Australii statkami „Asturias” i „Strathnaver”. Żołnierze ci reprezentowali różne jednostki wojskowe: Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich, lotnictwo, 1 Dywizję Pancerną i II Kropus Polski. Duża grupa przybyłych pracowała przy budowie Hydro-Electric Scheme na Tasmanii. Jednak większość z nich rozesłano do różnych stanów Australii. Byli oni niezbędni do utworzenia struktury polonijnej społeczności w następnych dekadach. Dali oni początek masowej powojennej emigracji z  rozrzuconych po całej Europie Zachodniej obozów przesiedleńców.

 
Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej dąży do udokumentowania tej grupy żołnierzy, polskich emigrantów w formie publikacji na podstawie prowadzonych obecnie poszukiwań.

 Jeśli możesz udostępnić dokumenty, fotografie lub osobiste wspomnienia z tamtych czasów, prosimy skontaktować się:

 
Lucyna Artymiuk (Melborne)


mob. O403 655 044

 
Louise Blazejowska (Sydney)


mob. 0403 983 831

 
Bogdan Pitera (Hobart)


0412 428 842

 

lub przesłać na adres Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej

296 Nicholson Street

Footscray  VIC 3011

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.