niedziela, 17 marca 2013

Konkurs stypendialny na rok 2013
Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego zaprasza polską młodzież i studentów do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym na rok 2013.
 
W konkursie stypendialnym mogą brać udział osoby polskiego pochodzenia w wieku 16 - 25 lat, zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, które:
 
·         w roku 2011 ukończyły co najmniej dziesiątą klasę szkoły średniej oraz dziesiątą klasę języka polskiego,
·         biorą czynny udział w życiu polskich organizacji w Nowej Południowej Walii,
·         zobowiązują się kontynuować studia języka polskiego w bieżącym roku i w latach następnych.

 

Jury konkursu przyzna kilka nagród w wysokości około 400 dolarów.

 

Nagrody będą wręczone w czasie Akademii 3 Maja w Klubie Polskim w Ashfield w niedzielę 5 maja o godz. 15:00.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem http://www.kap.org.au/fks_wniosek_2013.pdf.

 

Formularz należy wydrukować, a po odręcznym wypełnieniu i podpisaniu, wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na jeden z dwóch adresów podanych poniżej w terminie do 21 kwietnia br.

 


 

Adres pocztowy:

Scouter W. Szupryczynski

Cultural Foundation in Sydney

P.O. Box 818 

Ashfield  NSW 2131

 

Jeśli zajdzie potrzeba bardziej szczegółowych wyjaśnień, prosimy o kontakt


telefoniczny na numer 0402 387 034.

 

Kilka słów o Fundatorze, powstaniu i działalności Fundacji

Fundatorem Fundacji był Harcmistrz Witold Szupryczyński urodzony 9 lipca 1914 roku w Chełmży na Pomorzu. W 1924 roku wstąpił do gimnazjalnej drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Po zakończeniu II wojny światowej wyemigrował do Australii.

W Sydney wylądował w marcu 1950 roku.

Oprócz działalności harcerskiej Witold Szupryczyński pełnił różne funkcje w Związku Polskim, Klubie Polskim w Ashfield i w Macierzy Szkolnej. Był wspaniałym wychowawcą dziatwy szkolnej i harcerskiej, duszą i sercem oddanym pracy społecznej.

Witold Szupryczynski był również współzałożycielem ośrodka rekreacyjnego „Bielany” nad rzeką Colo, przeznaczonego przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Organizował tam kolonie i obozy w zaciszu natury z dala od gwaru ulicznego.

W dniu 3 maja 1979 roku Witold Szupryczyński został mianowany Harcmistrzem przez Naczelnika Harcerzy. Posiadał także odznaczenia kombatanckie oraz Złotą Odznakę 50-lecia Służby w Harcerstwie.

Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego powstała z Jego inicjatywy i z nienaruszalnego kapitału ofiarowanego przez Niego w 1989 roku. Gest ten był wyrazem Jego troski o wychowanie młodzieży w duchu polskości, o nieustanną naukę języka polskiego, tak ważną w podtrzymywaniu naszej kultury i tradycji.

Odsetki od kapitału powiekszonego o dotacje organizacji polonijnych i życzliwych osób prywatnych są przyznawane każdego roku na uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Otrzymują je osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, uczące się języka polskiego w szkołach polskich i biorące czynny udział w uroczystościach polonijnych, wyłonione przez jury w konkursie stypndialnym. Są to nasi młodzi ambasadorowie, promujący polskość na antypodach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym.

Powiernicy Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy.